Odpustenie sebe samým -2.časť

A tento strach dáva potom priestor energii pochybností, aby vám  pochybnosti gumovali a vymazali v hlave všetko to, čo je nesmierne dôležité, aby sme tejto bytosti povedali, práve preto, aby ona sama mohla chrániť svoj život.
A deje sa tak preto, že sme si vytvorili sami v sebe presvedčenie, že MI SAMI  lepšie ochránime jej život,  ako ona sama.
A toto presvedčenie, že mi lepšie ochránime jej život ako ona sama, vytvára v nás nepredstaviteľne veľký strach.
A poviem vám to ešte raz, pretože je to pre vás dôležité.
Ten strach, ktorý v tomto prípade vytvoríte, je oveľa väčší, než aký máte o svoj vlastný život. Je to ako keby Strach umocnený na druhú.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 2.

More in English in PDF

Pridaj komentár