Odpustenie sebe samým -3.časť

A toto je Odpustenie, ktoré potrebujete hlboko dať v srdci sami sebe, lebo toto Odpustenie prinesie ďalší rozmer a tým rozmerom je PRIJATIE. Bezpodmienečné prijatie samých seba bez podmienok v celom svojom bytí. Vtedy vytvoríte v svojom vnútri Pokoj a Mier, ktorý potom  vyžarujete navonok do svojho okolia.
A len vtedy keď každá ľudská bytosť ODPUSTÍ sama sebe a PRIJME samú seba bez podmienok, dokážete vyžarovať zo svojho vnútra Pokoj a Mier, tak  sa vráti absolútny Pokoj a Mier na Matku Zem.
Ak vo vašom vnútri, vo vás samých prebieha boj, bude prebiehať boj aj vo vašej spoločnosti a na Matke Zemi.
Preto vás učím Odpúšťať. Pretože kým neodpustíte sami sebe, nedokážete samých seba prijať bez podmienok a nevytvoríte v svojom vnútri Pokoj a Mier a preto nie je ani na Matke Zemi Pokoj a Mier.
Práve preto, že strach sa živí vašou bolesťou, tak vás naučil bojovať a stále vás núti bojovať.
A VY bojujete vtedy, keď neviete Odpustiť a preto vám strach týmto spôsobom skrýva práve tú podstatu, že potrebujete odpustiť najmä sami sebe.
Je to nesmierne dôležité a uvedomte si to.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v  PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 3.

More in English in PDF

Pridaj komentár