12 energetických lúčov -2.časť

Je veľký rozdiel medzi fyzickým vyjadrením toho, čo VY vidíte fyzickými očami, svojím zrakom a tým, akú energetickú informáciu vo forme vibrácií to miesto skutočne vyžaruje. Energetické vyžarovanie Matky Zeme je iné, ako to umelé svetlo, ktoré vytvárate tým, že svietite.
Tú skutočnú PRAVDU dokážete vidieť len prostredníctvom VNÚTORNÉHO ZRAKU.
Preto najsvetlejšie miesta na Matke Zemi, ktoré vyžarujú najčistejšie vibrácie Radosti, Lásky, Šťastia, Slobody sú tie, ktoré sú najmenej obývané ľudskými bytosťami a do ktorých ruka ľudských bytostí vôbec nezasahuje.
A to je ten paradox, pretože VY ako ľudské bytosti ste boli zrodení na Matku Zem práve preto, aby ste na tejto nádhernej a slobodnej bytosti prežívali Radosť, Lásku, Šťastie, Hravosť, Veselosť, Volnosť a v tej Láske tvorili zo svojho vnútra to najkrajšie, čo v Láske dokážete stvoriť.
A od tohoto svojho poslania, ste sa začali odchylovať od okamihu ako na Matku Zem prišla energia Strachu a spolu so Strachom aj vibrácie iných negatívnych emócií, ktoré postupne znižovali vibrácie vás – ľudských bytostí a prostredníctvom vás vytvárali bolesť aj v iných formách života na Matke Zemi, až Matka Zem prestala žiariť tým svetlom do Vesmíru, ktorým žiarila na počiatku.
Aby ste mohli opäť obnoviť tie pôvodné vibrácie a to pôvodné Svetlo, ktorým žiarila Matka Zem, potrebujete začať vnímať samých seba, svoj život, Matku Zem aj všetko okolo seba práve prostredníctvom svojho VNÚTORNÉHO ZRAKU. Váš VNÚTORNÝ ZRAK prebýva vo vašom srdci a bol to práve strach, ktorý vaše srdce zatvoril.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár