Nadradenosť – 2.časť

A čím je bytosť vedomejšou, tým rýchlejšie  dokáže svoje myšlienky zhmotňovať.
A preto je veľmi dôležité, aby spolu s tým ako sa stávate vedomými bytosťami sa vašou súčasťou stala aj ZODPOVEDNOSŤ, pretože potrebujete vidieť a vnímať dôsledky  svojho tvorenia.
Preto potrebujete prevziať ZODPOVEDNOSŤ nie len  za svoje skutky a rozhodnutia, ale najmä potrebujete v prvom rade prevziať ZODPOVEDNOSŤ za svoje MYŠLIENKY a SLOVÁ.
A to je „TO“, čo ako ľudstvo v súčasnosti neprijímate a ani tomu nerozumiete.
Myslíte si, že  vaše myšlienky a slová nič neznamenajú, že dôležité sú len skutky.
Ale nie je to tak.
MYŠLIENKAMI VYTVÁRATE ENERGIE, ktorými tvoríte realitu vašich životov.
A MYŠLIENKY nepredstaviteľne ovplyvňujú to, čo v svojich životoch prežívate.
Vaše myšlienky ovplyvňujú vaše rozhodnutia a skutky.
A to je to, čo sa potrebujete naučiť, aby ste ako jednotlivci, ľudstvo i celá ľudská spoločnosť nezničili sami seba a ten spôsob života, ktorý v súčasnosti na Matke Zemi prebýva.
Pretože cesta, na ktorú ste ako ľudstvo v súčasnosti vykročili je bezohľadná k ostatným formám života na Matke Zemi a VY stále nevnímate a nevidíte, že všetky formy života na Matke Zemi sú ROVNOCENNÉ a je to tak preto, že  boli zrodené z tej istej energie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár