Okolnosti a neprijatie -2.časť

Pretože len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vníma a vidí dôsledky vašich rozhodnutí v týchto širších súvislostiach, tak len vtedy sa dokážete rozhodovať pre život, teda v prospech života.
Vtedy prestávate vidieť len svoje vlastné a sebecké záujmy a vidíte potreby života ako takého.
A opäť sme pri Zodpovednosti.
A práve preto som vám veľa krát povedal, že SLOBODNE sa ROZHODUJETE  vtedy a len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ.
A ZODPOVEDNOSŤ  je vašou súčasťou len vtedy, keď ste VEDOMÍ.
A keď ste VEDOMÍ, tak vnímate, že všetko má svoj zmysel, opodstatnenie a dôvod.
A preto  všetko je neutrálne a nič nie je  dobré a nič nie je zlé.
A to je uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár