Okolnosti a neprijatie -3.časť

Vibrácia strachu je nezlučiteľná s vibráciou Lásky.
Ak svoje srdce naplníte Láskou tak v ňom nezostane žiadne miesto pre strach.
A dnešné posolstvo, je pre vás dôležité preto, aby ste si uvedomili, akým spôsobom strach zneužil, zneužíva a manipuluje Láskou ako takou, proti vám samým.
Pretože týmto spôsobom vytvára vo vás veľmi hlboké a tie najväčie neodpustenia, ktoré VY celé veky ako ľudské bytosti nedokážete prijať vo vzťahu sami k sebe a tým, že ich neprijímate, nedokážete ich sami sebe ani Odpustiť.
A práve preto, že si ich neodpustíte, stále sami so sebou bojujete.
A tým že bojujete sami so sebou, tak stále sami seba trestáte, odsudzujete a súdite.
A táto energia neprijatia, odsúdenia a trestania slúži strachu na to, aby vás opäť manipuloval, aby našiel nové cesty a spôsoby, aby vás zovrel opakovane do svojej moci.
A je to tak preto, že v každom ďalšom zrodení, nie ste sami pre seba dostatočne dobrý.
A to, že nie ste sami pre seba dostatočne dobrý je spôsobené tým, že nedokážete vnímať všetky situácie ako neutrálne.
A tak sme sa dostali na počiatok tohoto kruhu.
Ak dokážete prijímať ako súčasť svojich životov všetky situácie ako neutrálne, čiže aj dobré, aj zlé a uvedomíte si, že „všetko zlé je na niečo dobré“ a že aj z toho dobrého môže v konečnom dôsledku vyjsť to zlé, nevytvoríte v sebe energiu NEPRIJATIA.
A prestanete vytvárať energiu NEPRIJATIA a ODPORU a tak prestanete sami so sebou bojovať.
A to je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár