Posolstvá Lásky

Milí čitatelia,
volám sa Darina Balková a prinášam Vám  posolstvá, ktoré prišli ako odpoveď na moje pocity,  ktorým som nerozumela a nevedela som ich sama v sebe pomenovať  a  tak som nerozumela tomu, čo vlastne cítim. 
Prvé Posolstvo prišlo v roku 2013. 
Odvtedy prichádzali ďalšie a ďalšie Posolstvá a Poznania, ktoré mi pomáhali začať chápať samu seba a moju cestu uzdravenia sa z rakoviny. Posolstvá postupne začali odkrývať práve ten závoj, pod ktorým je ukrytá skutočná Pravda života na Matke Zemi. 
Posolstvá prichádzali  samé od seba alebo počas regresných terapií prostredníctvom,  ktorých som liečila svoje bolesti, nepochopenia, zlyhania , nehodnosť, poníženia, krivdy, zradu, neodpustenia, či pocity vín, ale aj hnev, nenávisť, bezmocnosť, nemohúcnosť, bezradnosť, zatrpknutosť, smútok, strach, či zúfalstvo  a prichádzali ako Posolstvo od vyšších duchovných bytostí Lásky a Svetla, ktoré mi prinášali vysvetlenia o Vesmírnych zákonoch, o zákonitostiach fungovania nášho vnútorného – duchovného sveta a o zákonitostiach rôznorodosti života na Matke Zemi.
Tieto posolstvá mi pomáhali pochopiť, porozumieť, prijať zodpovednosť, prijať samú seba a učili ma Odpúšťať sebe samej a všetkým ostatným. 
Prostredníctvom situácií, ktoré mi prichádzali do môjho života som si zároveň mohla vyskúšať tieto Poznania sama na sebe a tak som pozorovala a vnímala pravdivosť týchto Poznaní a zároveň som ich postupne mohla uplatňovať v svojom každodennom živote a tak som prostredníctvom nich, mohla postupne meniť samú seba. 
Každý človek má v sebe schopnosti prostredníctvom, ktorých si môže objektívne overiť pravdivosť týchto Poznaní tým, že sám sebe dovolí, ich uplatnenie v jednotlivých situáciách, ktoré v živote prežíva. A tak svojim subjektívnym prežívaním a získavaním skúseností sa tieto Poznania, môžu stať každodennou súčasťou jeho života. 
Posolstvá a Poznania je potrebné vnímať v súvislostiach a nie oddelene. To nám potom prinesie hlboké objasnenie podstaty nášho Bytia na Matke Zemi a tak môžeme v Láske spočinúť vo svojom srdci, čo nám prinesie pochopenie, porozumenie, súcit a najmä schopnosť odpúšťať samým sebe, ale aj všetkým ostatným. S odpustením vzklíči v našom srdci pokoj a vnútorný mier.
A tak prestaneme bojovať nielen sami so sebou, ale aj so svetom okolo nás a stávame sa vedomou a najmä slobodnou ľudskou bytosťou, pretože človek je naozaj SLOBODNÝ len vtedy, keď je VEDOMÝ a keď sa „VEČNÉ PRAVDY stanú jeho súčasťou. 
Ciest a spôsobov, ktorými môže človek spoznávať tieto „VEČNÉ PRAVDY“, je nekonečne veľa a žiadna z nich nie je tým ostatným nadradená. 
Tu Vám sprostredkúvam len jednu z týchto mnohých ciest, ktorou prechádzam ja sama.

More in English in PDF

Posolstvá Lásky začiatkom roku 2022 vyšli knižne.
Kniha : Posolstvá Lásky 1.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/
Kniha:  Posolstvá Lásky 2.časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii–cast…/
Kniha : Posolstvá Lásky 3.časť – Pokora a pýcha
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/
Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/

Teším sa na Vaše objednávky.

Kniha Posolstvá Lásky 1. časť – Vesmírne zákony
Kniha Posolstvá Lásky 2 časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov
Kniha Posolstvá Lásky 3 časť – Pokora a pýcha
Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života
Kniha Posolstvá Lásky 1 časť – Vesmírne zákony

Kniha Posolstvá Lásky 2 časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov

Kniha Posolstvá Lásky 1. časť – Vesmírne zákony a Modlitba Lásky
Kniha Posolstvá Lásky 1. časť – Vesmírne zákony, autogramiáda 02.02.2022

Kniha Posolstvá Lásky 2.časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov , krst knihy a autogramiáda 25.10.2022

Kniha Posolstvá Lásky 3.časť – Pokora a Pýcha, krst knihy a autogramiáda 4.5.2023 v Pálffyho paláci
ZRODENIE ŽIVOTA
AJOMÍRA
ŽENA PANNA
ŽENA MILENKA a MATKA
ŽENA KRÁĽOVNÁ
ŽENA VEDMA