Posolstvá Lásky

Milí čitatelia,
volám sa Darina Balková a prinášam Vám  posolstvá, ktoré prišli ako odpoveď na moje pocity,  ktorým som nerozumela a nevedela som ich sama v sebe pomenovať  a  tak som nerozumela tomu, čo vlastne cítim.

Prvé Posolstvo prišlo v roku 2013. Odvtedy prichádzali ďalšie a ďalšie Posolstvá a Poznania, ktoré mi pomáhali začať chápať samu seba a moju cestu uzdravenia sa z rakoviny. Posolstvá postupne začali odkrývať práve ten závoj, pod ktorým je ukrytá skutočná Pravda života na Matke Zemi.

Posolstvá prichádzali  počas regresných terapií prostredníctvom,  ktorých som liečila svoje bolesti, nepochopenia, zlyhania , nehodnosť, poníženia, krivdy, zradu, neodpustenia, či pocity vín, ale aj hnev, nenávisť, bezmocnosť, nemohúcnosť, bezradnosť, zatrpknutosť, smútok, strach, či zúfalstvo  a prichádzali ako Posolstvo od vyšších duchovných bytostí Lásky a Svetla, ktoré mi prinášali vysvetlenia o Vesmírnych zákonoch, o zákonitostiach fungovania nášho vnútorného – duchovného sveta a o zákonitostiach rôznorodosti života na Matke Zemi.
Tieto posolstvá mi pomáhali pochopiť, porozumieť, prijať zodpovednosť, prijať samú seba a učili ma Odpúšťať sebe samej a všetkým ostatným.

Prostredníctvom situácií, ktoré mi prichádzali do môjho života som si zároveň mohla vyskúšať tieto Poznania sama na sebe a tak som pozorovala a vnímala pravdivosť týchto Poznaní a zároveň som ich postupne mohla uplatňovať v svojom každodennom živote a tak som prostredníctvom nich, mohla postupne meniť samú seba.

Každý človek má v sebe schopnosti prostredníctvom, ktorých si môže objektívne overiť pravdivosť týchto Poznaní tým, že sám sebe dovolí, ich uplatnenie v jednotlivých situáciách, ktoré v živote prežíva. A tak svojim subjektívnym prežívaním a získavaním skúseností sa tieto Poznania, môžu stať každodennou súčasťou jeho života.

Posolstvá a Poznania je potrebné vnímať v súvislostiach a nie oddelene. To nám potom prinesie hlboké objasnenie podstaty nášho Bytia na Matke Zemi a tak môžeme v Láske spočinúť vo svojom srdci, čo nám prinesie pochopenie, porozumenie, súcit a najmä schopnosť odpúšťať samým sebe, ale aj všetkým ostatným. S odpustením vzklíči v našom srdci pokoj a vnútorný mier.

A tak prestaneme bojovať nielen sami so sebou, ale aj so svetom okolo nás a stávame sa vedomou a najmä slobodnou ľudskou bytosťou, pretože človek je naozaj SLOBODNÝ len vtedy, keď je VEDOMÝ a keď sa „VEČNÉ PRAVDY stanú jeho súčasťou.

Ciest a spôsobov, ktorými môže človek spoznávať tieto „VEČNÉ PRAVDY“, je nekonečne veľa a žiadna z nich nie je tým ostatným nadradená.

Tu Vám sprostredkúvam len jednu z týchto mnohých ciest, ktorou prechádzam ja sama.

LADING PAGE 

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm          stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm          najväčší rozmer / priemer 25 cm