Posolstvá Lásky

Milí čitatelia,
volám sa Darina Balková a prinášam Vám  posolstvá, ktoré prišli ako odpoveď na moje pocity,  ktorým som nerozumela a nevedela som ich sama v sebe pomenovať  a  tak som nerozumela tomu, čo vlastne cítim.

Prvé Posolstvo prišlo v roku 2013.

Odvtedy prichádzali ďalšie a ďalšie Posolstvá a Poznania, ktoré mi pomáhali začať chápať samu seba a moju cestu uzdravenia sa z rakoviny. Posolstvá postupne začali odkrývať práve ten závoj, pod ktorým je ukrytá skutočná Pravda života na Matke Zemi.

Posolstvá prichádzali  samé od seba alebo počas regresných terapií prostredníctvom,  ktorých som liečila svoje bolesti, nepochopenia, zlyhania , nehodnosť, poníženia, krivdy, zradu, neodpustenia, či pocity vín, ale aj hnev, nenávisť, bezmocnosť, nemohúcnosť, bezradnosť, zatrpknutosť, smútok, strach, či zúfalstvo  a prichádzali ako Posolstvo od vyšších duchovných bytostí Lásky a Svetla, ktoré mi prinášali vysvetlenia o Vesmírnych zákonoch, o zákonitostiach fungovania nášho vnútorného – duchovného sveta a o zákonitostiach rôznorodosti života na Matke Zemi.
Tieto posolstvá mi pomáhali pochopiť, porozumieť, prijať zodpovednosť, prijať samú seba a učili ma Odpúšťať sebe samej a všetkým ostatným.

Prostredníctvom situácií, ktoré mi prichádzali do môjho života som si zároveň mohla vyskúšať tieto Poznania sama na sebe a tak som pozorovala a vnímala pravdivosť týchto Poznaní a zároveň som ich postupne mohla uplatňovať v svojom každodennom živote a tak som prostredníctvom nich, mohla postupne meniť samú seba.

Každý človek má v sebe schopnosti prostredníctvom, ktorých si môže objektívne overiť pravdivosť týchto Poznaní tým, že sám sebe dovolí, ich uplatnenie v jednotlivých situáciách, ktoré v živote prežíva. A tak svojim subjektívnym prežívaním a získavaním skúseností sa tieto Poznania, môžu stať každodennou súčasťou jeho života.

Posolstvá a Poznania je potrebné vnímať v súvislostiach a nie oddelene. To nám potom prinesie hlboké objasnenie podstaty nášho Bytia na Matke Zemi a tak môžeme v Láske spočinúť vo svojom srdci, čo nám prinesie pochopenie, porozumenie, súcit a najmä schopnosť odpúšťať samým sebe, ale aj všetkým ostatným. S odpustením vzklíči v našom srdci pokoj a vnútorný mier.

A tak prestaneme bojovať nielen sami so sebou, ale aj so svetom okolo nás a stávame sa vedomou a najmä slobodnou ľudskou bytosťou, pretože človek je naozaj SLOBODNÝ len vtedy, keď je VEDOMÝ a keď sa „VEČNÉ PRAVDY stanú jeho súčasťou.

Ciest a spôsobov, ktorými môže človek spoznávať tieto „VEČNÉ PRAVDY“, je nekonečne veľa a žiadna z nich nie je tým ostatným nadradená.

Tu Vám sprostredkúvam len jednu z týchto mnohých ciest, ktorou prechádzam ja sama.

LADING PAGE 

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm          stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm          najväčší rozmer / priemer 25 cm