KNIHA POSOLSTVÁ LÁSKY – 4.časť STROM ŽIVOTA V KVETE ŽIVOTA

KNIHA POSOLSTVÁ LÁSKY – 4. časť STROM ŽIVOTA V KVETE ŽIVOTA

Cena: 39,- € (+ poštovné)

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@anaela

V štvrtej časti knihy Posolstvá Lásky – Strom života v kvete života, pokračujem v zverejnení posolstiev, ktoré  prichádzali  ako odpoveď na otázky, ktoré som sa pýtala ja sama, ale aj  mnohé ženy a muži, s ktorými  pracujem.
S Láskou s vami všetkými zdieľam odpovede na otázky a Posolstvá, ktoré nám prinášajú Poznanie, ako žiť lepší život v Láske, v Súcite, v Pravde, v Porozumení a v Odpustení.
Posolstvá a odpovede na otázky, nám prinášajú Poznania, ktoré  nám vysvetľujú  ako je všetko energeticky previazané a prepojené a že všetko je potrebné vnímať v širších súvislostiach a ako všetko pôsobí v kruhu. Učia nás prebrať vedome zodpovednosť za svoje životy a tak pochopiť Vesmírny zákon slobodnej vôle.  Práve to nám potom pomôže pochopiť podstatu nášho života na Matke Zemi a tak sa znovu môžeme v Láske naučiť prijímať a odpúšťať samým sebe, ale aj všetkým ostatným bez podmienok.
Odpustenie nám prináša Zmierenie, s ktorým vzklíči v našom srdci hlboký vnútorný Pokoj a Mier, a tak prestaneme bojovať nie len sami so sebou, ale najmä so svetom okolo nás a vtedy sa stávame slobodnou ľudskou bytosťou.

Strom života v kvete života