Pravda v Láske, Láska v Pravde-1.

Niektorí z vás dokážu vidieť a vnímať Pravdu so svetle Lásky a vidia aj Lásku vo svetle Pravdy, a tak vnímajú OBJEKTÍVNU PRAVDU, pretože objektívna Pravda je Pravda spolupôsobenia všetkých Vesmírnych zákonov.
Až vtedy, keď pochopíte ako pôsobia Vesmírne zákony, a ich Poznanie sa stane vašou súčasťou, súčasťou celej vašej bytosti, pretože Vesmírne zákony sú súčasťou vašich duší od počiatku Stvorenia, ale nie sú súčasťou vášho Poznania ako ľudských bytostí, až vtedy, ak sa stanú vašou súčasťou, súčasťou skúseností vás ľudských bytostí, tak až vtedy začínate vnímať a vidieť objektívnu Pravdu.
To je Pravda vo svetle Lásky, pretože Láska pôsobí práve prostredníctvom všetkých Vesmírnych zákonov.
Je to energia Lásky, ktorá vám všetkým rovnako a nerozdielne prináša prostredníctvom pôsobenia Vesmírnych zákonov  SPRAVODLIVOSŤ.
Len vtedy sa dokážete postaviť za Spravodlivosť, len vtedy ju dokážete hájiť, vidieť a vnímať, keď vidíte, vnímate a chápete celou svojou bytosťou objektívnu Pravdu. Objektívna Pravda je Pravda prežiarená svetlom Lásky.
Je to práve Láska, ktorá všetko spája, ktorá vás učí, a ktorá vám všetko čo vo svojich životoch prežívate, vidíte, vnímate a cítite, prináša.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár