Pravda v Láske, Láska v Pravde

Niektorí z vás dokážu vidieť a vnímať Pravdu so svetle Lásky a vidia aj Lásku vo svetle Pravdy, a tak vnímajú OBJEKTÍVNU PRAVDU, pretože objektívna Pravda je Pravda spolupôsobenia všetkých Vesmírnych zákonov.
Až vtedy, keď pochopíte ako pôsobia Vesmírne zákony, a ich Poznanie sa stane vašou súčasťou, súčasťou celej vašej bytosti, pretože Vesmírne zákony sú súčasťou vašich duší od počiatku Stvorenia, ale nie sú súčasťou vášho Poznania ako ľudských bytostí, až vtedy, ak sa stanú vašou súčasťou, súčasťou skúseností vás ľudských bytostí, tak až vtedy začínate vnímať a vidieť objektívnu Pravdu.
To je Pravda vo svetle Lásky, pretože Láska pôsobí práve prostredníctvom všetkých Vesmírnych zákonov.
Je to energia Lásky, ktorá vám všetkým rovnako a nerozdielne prináša prostredníctvom pôsobenia Vesmírnych zákonov  SPRAVODLIVOSŤ.
Len vtedy sa dokážete postaviť za Spravodlivosť, len vtedy ju dokážete hájiť, vidieť a vnímať, keď vidíte, vnímate a chápete celou svojou bytosťou objektívnu Pravdu.
Objektívna Pravda je Pravda prežiarená svetlom Lásky.
Je to práve Láska, ktorá všetko spája, ktorá vás učí, a ktorá vám všetko čo vo svojich životoch prežívate, vidíte, vnímate a cítite, prináša.

Keď nenachádzate svoj pokoj a mier vo svojom vnútri, nie je pokoj a mier ani vo vašej spoločnosti.
Ak nie ste Spravodliví, Úprimní a Čestní sami k sebe, nie je Spravodlivosť, Úprimnosť a Čestnosť ani
vo vašej spoločnosti. Je to navzájom prepojené a previazané, a tak vám obraz toho, čo sa deje vo vašej spoločnosti zrkadlí to, čo prežívate vo svojom vnútri.
Preto som vám povedal, že ak chcete zmeniť svet a vašu spoločnosť, musíte začať sami od seba.
Každý jeden z vás musí začať sám od seba.
Vo svojom vnútri potrebujete nájsť Vnútorný pokoj, Mier a Spravodlivosť.

Potrebujete sa naučiť byť Úprimní, Čestní a Spravodliví sami k sebe.
Až potom sa vráti do vašej spoločnosti MORÁLKA, a spoločnosť sama bude uplatňovať morálne princípy,
lebo každý jeden z vás ich bude dodržiavať vo vzťahu k sebe samému. Nemôžete to spraviť opačne.
Nikdy nedosiahnete SPRAVODLIVOSŤ v spoločnosti, ak ju nedávate sami sebe.
Nikdy nedosiahnete ČESTNOSŤ v spoločnosti, ak nie ste čestní sami k sebe.
Nikdy nenájdete ÚPRIMNOSŤ v spoločnosti, ak nie ste úprimní sami k sebe.
Opäť vám to hovorím, a veľmi hlboko si to uvedomte, je to tak preto, že pôsobí Zákon ako hore tak dole , ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.

Dal som Vám,  ľudským bytostiam,  ako dar Zákon Slobodnej vôle, všetkým bez rozdielu a nerozdielne.
Máte tento dar na to, že to môžete slobodne zmeniť.
Len sa potrebujete pre to slobodne rozhodnúť.
Prestaňte odovzdávať svoju slobodnú vôľu do rúk ľuďom, ktorí za vás rozhodujú.
Zoberte si svoju slobodnú vôľu späť aj s tou ZODPOVEDNOSŤOU, ktorá je nedeliteľnou a neoddeliteľnou  súčasťou slobodnej vôle, a rozhodujte sa sami za seba v Láske, s Láskou a pre  Lásku.
Len keď sa rozhodujete sami za seba, keď nenechávate za seba rozhodovať druhých, tak sa dokážete
sami za seba rozhodnúť v Láske, s Láskou a pre Lásku.

Učte sa sami pre seba rozhodovať a konať v Láske.
Ak sa to naučíte sami pre seba, bude tak potom konať a rozhodovať sa celá vaša ľudská spoločnosť.
Je to nesmierne dôležité.
Vzdali ste sa  práva rozhodovať sa sami za seba a o sebe, a odovzdali ste ho do rúk druhým ľuďom, ktorí ale tým, že vaša spoločnosť stratila úplne všetky morálne princípy, nekonajú čestne, nie sú úprimní, neobhajujú spravodlivosť, ale vidia len svoj vlastný osobný prospech.

To je ZÁKON LÁSKY.
Pre tento Zákon – ZÁKON LÁSKY bola stvorená Matka Zem, aby ste mohli spoznávať a prežívať
samých seba vo svojej podstate, v tej Láske, ktorou ste a z ktorej ste boli zrodení.
Je to práve Láska, prostredníctvom ktorej sa vyvíjate, prostredníctvom ktorej sa posúvate dopredu.
Ak tú Lásku neprijímate, ak ňou nenapĺňate svoje vnútro a svoje srdce, tak stojíte stále na jednom mieste, stagnujete, nehýbete sa, ale LÁSKA, LÁSKA JE ZMENA.
LÁSKA JE ŽIVOT.
A práve Život je nekonečná zmena, neustále sa mení a vyvíja vpred.

Tak aj Láska vás posúva stále dopredu.
Ak ju nepustíte do svojho srdca, a do svojho vnútra,
tak stojíte na jednom a tom istom mieste.
Nielen v tomto konkrétnom Živote TU a TERAZ,
ale stojíte na tom jednom mieste aj stovky a tisíce svojich životov.

Aby ste sa pohli dopredu, nie len VY ako jednotlivci, ale aj celá vaša ľudská spoločnosť,
potrebujete pracovať sami na sebe.
A to každý jeden z vás, vo svojom vnútri sám na sebe,
a tak sa potom v Láske posuniete dopredu, a v Láske sa posunie dopredu aj celá ľudská spoločnosť.

To je Zákon Lásky.
Sami preciťujte, že to čo vás posúva vpred, čo celú vašu ľudskú spoločnosť posúva dopredu
je LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA a jedine LÁSKA.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár