Duša, fyzické telo a čas

Tak bola stvorená nádherná, prekrásna a čarovná bytosť, ktorú voláte Matka Zem.
Je to aj jej rozhodnutie, že vám umožnila prežívať vaše túžby a emócie, po ktorých ste ako duše túžili.
Bola to aj vaša vôľa, vaše slobodné rozhodnutie v prenesenom význame, vaše MYŠLIENKY.
Myšlienky všetkých duší, ktoré túžili tieto zmeny prežívať.
A tak z tejto túžby a myšlienky bola stvorená Matka Zem.
Práve na Matke Zemi boli vytvorené všetky podmienky a možnosti k tomu,
aby ste sem ako duše mohli prísť, mohli sa narodiť do fyzických hmotných tiel a mohli ste tu prostredníctvom času, ktorý tu pôsobí iným spôsobom ako vo Vesmíre, prežívať a skúšať tie pocity a emócie, ktoré v priestore kde neexistuje čas nemôžete zakúšať.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár