Zodpovednosť-1.časť

Vývoj života na Matke Zemi nebol náhodný proces, ale je to  vedomé rozhodnutie  bytostí.
Podstata je tá, že život na Zemi je VEDOMÉ ROZHODNUTIE inteligentnej bytosti – STVORITEĽA,
ktorý celý život zrodil.
Tak ako sa život vyvinul na iných planétach, tak sa  vedomé bytosti „VEDOME“ rozhodli,  že umožnia  VEDOME vznik inteligentného života na Zemi, kde ho naozaj aj preniesli.
Život sa nevyvinul náhodne v tej forme v akej ho MY vnímame na Matke Zemi  dnes.
Matka Zem je VEDOMÁ a INTELIGENTNÁ bytosť a ona tú rozmanitosť ŽIVOTA sama na sebe
tiež VEDOME tvorí.
Ona ju tvorí so zámerom, s ktorým ona sama ako vedomá a inteligentná bytosť bola zrodená.
Môžeme si predstaviť  ten zámer ako program, s ktorým niečo naprogramujeme a potom tá súčiastka,
stroj či zariadenie s tým programom  funguje a pracuje. Ale keď je to iba stroj, ktorý je presne  naprogramovaný, tak on tvorí len v rámci toho programu.
Matka Zem nie je len stroj, ona je živá bytosť a preto ona má aj svoje VEDOMIE a SLOBODNÚ VOĽU
a teda má právo sa  slobodne rozhodovať a môže tak ona sama tento program meniť s tým,
že ten pôvodný zámer,  ona sama ponechá zachovaný.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku v PDF

RESPONSIBILITY – part 1.

More in English in PDF

 

 

Pridaj komentár