Zodpovednosť

Vývoj života na Matke Zemi nebol náhodný proces, ale je to  vedomé rozhodnutie  bytostí.
Podstata je tá, že život na Zemi je VEDOMÉ ROZHODNUTIE inteligentnej bytosti – STVORITEĽA,
ktorý celý život zrodil.
Tak ako sa život vyvinul na iných planétach, tak sa  vedomé bytosti „VEDOME“ rozhodli,  že umožnia  VEDOME vznik inteligentného života na Zemi, kde ho naozaj aj preniesli.
Život sa nevyvinul náhodne v tej forme v akej ho MY vnímame na Matke Zemi  dnes.
Matka Zem je VEDOMÁ a INTELIGENTNÁ bytosť a ona tú rozmanitosť ŽIVOTA sama na sebe
tiež VEDOME tvorí.
Ona ju tvorí so zámerom, s ktorým ona sama ako vedomá a inteligentná bytosť bola zrodená.
Môžeme si predstaviť  ten zámer ako program, s ktorým niečo naprogramujeme a potom tá súčiastka,
stroj či zariadenie s tým programom  funguje a pracuje. Ale keď je to iba stroj, ktorý je presne  naprogramovaný, tak on tvorí len v rámci toho programu.
Matka Zem nie je len stroj, ona je živá bytosť a preto ona má aj svoje VEDOMIE a SLOBODNÚ VOĽU
a teda má právo sa  slobodne rozhodovať a môže tak ona sama tento program meniť s tým,
že ten pôvodný zámer,  ona sama ponechá zachovaný.

ZODPOVEDNOSŤ  je to, že dokážete nájsť sami v sebe ODVAHU a vyjadríte svojimi slovami, rozhodnutiami i skutkami to, čo sami v sebe cítite a prestanete sa spoliehať na to, že to za vás urobí niekto druhý.
Ak nevyjadríte to, čo sami v sebe cítite, aj to je vaša ZODPOVEDNOSŤ.
Ak očakávate, že niekto druhý urobí za vás to, čo cítite VY sami, aj to je vaša  ZODPOVEDNOSŤ.
A je  to  vaša ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste nekonali.
A v tomto prípade často krát svoju ZODPOVEDNOSŤ prenesiete na tých druhých,  lebo ich obviníte z toho, že nekonali a neurobili to, čo VY ste chceli, aby urobili.
A tak sa vzdávate svojej ZODPOVEDNOSTI a hádžete ju na plecia druhých ľudských bytostí, ktorým týmto spôsobom vytvárate pocity vín a neodpustení.
Je dôležité, aby ste začali vnímať ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach svojho konania i nekonania.
A v týchto širších súvislostiach svoju ZODPOVEDNOSŤ aj prijímali. 
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom vám SLOBODA pomáha POROBU rozpustiť, ale ak ju nepochopíte a neprijmete spolu s ňou aj ZODPOVEDNOSŤ  za svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky,
tak vám SLOBODA   tú POROBU opäť vráti späť.
A je to tak preto, že ak nie je súčasťou vašich rozhodnutí ZODPOVEDNOSŤ, tak sa nerozhodujete SLOBODNE.
A je dôležité, aby ste sa pozreli každý jeden sám na seba, do svojho vnútra, ako to máte sami v sebe, lebo obraz vašej spoločnosti je len obrazom toho, ako to máte vo svojom vnútri.
Tu platí Vesmírny Zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.

A tiež som vám veľa krát povedal, že všetko so všetkým je prepojené a súvisí a preto nie je náhoda,
že na Matke Zemi rastú STROMY, pretože VY ľudské bytosti ste zrodené z Lásky a bola vám darovaná slobodná vôľa  a ste veľmi úzko prepojené s inými bytosťami  Lásky zrodenými na Matke Zemi, ktorým slobodná vôľa darovaná nebola.
A tými bytosťami sú STROMY.
A ste navzájom jeden od druhého závislí a vzájomne ste prepojení.
STROMY ako bytosti Lásky boli na Matke  Zemi zrodené VEDOME  a to práve preto, aby vytvorili podmienky pre to a k tomu, aby ste VY ľudské bytosti tu na Matke Zemi mohli žiť.

Potrebujete pochopiť,  že ZODPOVEDNOSŤ je nutnou podmienkou života,
ale LÁSKA je postačujúcou podmienkou života, pretože keď máte v sebe LÁSKU,
tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ROVNOCENNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA VNÚTORNÝ POKOJ A MIER.
LÁSKA VYTVÁRA ZMIERENIE.
LÁSKA VYTVÁRA JEDNOTU.
LÁSKA VYTVÁRA HARMÓNIU.
LÁSKA VYTVÁRA SLOBODU A VOĽNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ÚCTU A  POKORU.
LÁSKA VYTVÁRA SÚCIT A REŠPEKT.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

RESPONSIBILITY – part 1. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 2. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 3. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 4. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 5. 
More in English in PDF

Štyri tváre ženy : Panna, Milenka a Matka, Kráľovná a Čarodejka, Múdra žena-Vedma

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár