Bezmocnosť

A je to o VIERE každej jednej ľudskej bytosti.
VIERA má v sebe nepredstaviteľne  veľkú uzdravujúcu silu a moc, pretože dokáže vytvoriť nepredstaviteľne veľkú, mohutnú, obrovskú energiu.
Je to VIERA, ktorá vás dokáže uzdravovať a to vo všetkých úrovniach a rovinách vášho života i vás  ľudskú bytosť ako takú.
Ak by  vaša VIERA  bola silná, pevná a  vytrvalá, dokázali by ste uzdravovať len prostredníctvom svojej VIERY všetky choroby vášho fyzického tela, nepotrebovali by ste žiadne chemicky vyrobené lieky, pretože dal som vám prostredníctvom rastlín, ktoré sú deti Matky Zeme, všetky potrebné látky k tomu, aby ste mohli podporiť  liečivé, uzdravujúce a hojivé procesy vo vašom hmotnom fyzickom tele.
A preto každé ochorenie je pre vás ako  ľudskú bytosť smrteľné len vtedy, keď stratíte svoju VIERU.

Preto to trvá tak dlho, nepredstaviteľne dlho,  z pohľadu života ľudských bytostí, lebo je potrebné, aby táto zmena nastala vo vašom vnútri v každom jednom z vás, v každej ľudskej bytosti.
A bolesť, ktorá vznikla v srdci tých ľudských bytostí, ktoré na lepru ochoreli a ktorých tak kruto ľudská spoločnosť zo svojho  stredu vylúčila, bez poskytnutia pomoci, je  priamo úmerná veľkosti neprijatia tejto situácie, ktoré tá ľudská bytosť následne sama  v sebe vytvorila.

Bezmocnosť môžete transformovať na energiu Lásky len Odpustením sebe samým.
Týmto ODPUSTENÍM navráti ľudská bytosť sama sebe  späť svoju SLOBODU.
SLOBODA  je dôsledok ODPUSTENIA.
A k  LÁSKE  sa navrátite  cez ODPUSTENIE a SLOBODU. 
Oni sú spojené  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne.
Sú v určitom poňatí ako trojjedinosť a sú spojené v trojuholníku.
LÁSKA bez  ODPUSTENIA  nie je LÁSKA.
LÁSKA bez SLOBODY, tiež nie je LÁSKA.  Jedno bez druhého neexistuje.
A tak isto platí, že SLOBODA bez LÁSKY nie je SLOBODA.
A rovnako   SLOBODU nezískate, ak nosíte v sebe neodpustenie.
A Láska bez Odpustenia a Slobody,  je falošná a to sa potom na Lásku len hrá, ale to nie je Láska, pretože Sloboda bez Lásky nie je Sloboda a rovnako, ak neodpustíme,  tak to nie je Láska.
ODPUSTENIE sebe samým, vám dáva SLOBODU.
A ten opačný pól  toho trojuholníka je strach, neodpustenie a bolesť.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

POWERLESSNESS –  Part 1.
More in English in PDF

POWERLESSNESS – Part 2.
More in English in PDF

POWERLESSNESS – Part 3.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár