Reťazenie manipulácií – 1.časť

PRAVDA vyjde vždy na Svetlo, nech ju ktokoľvek z vás zatvorí a skryje na akokoľvek dlhý čas. Keď sa stratí moc tejto ľudskej bytosti alebo inštitúcie, ktorú v priebehu života vytvorila, tak PRAVDA, ktorú chcela skryť pred ľuďmi, vždy vyjde na Svetlo Sveta.
A práve toto SVETLO PRAVDY potom rozpustí všetky tie nasledujúce manipulácie, ktoré sa vytvorili v priebehu času, kedy tá PRAVDA bola pred svetom skrytá.
A to je to reťazenie manipulácií, aby ste nemohli vidieť ten pôvodný zámer, s ktorým tá pôvodná manipulácia bola vytvorená.
A vtedy to pochopíte a uvidíte všetci naraz a zrazu viete prečo a za akým účelom a za akým zámerom bola tá pôvodná – čiže tá prvá manipulácia vytvorená.
Aby ste to dokázali pochopiť, môžeme si to vysvetliť práve na inkvizícii, pretože v tomto prípade je tá PRAVDA a  SVETLO PRAVDY odhalené a zrejmé pre všetkých.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk