Očakávanie – 7.časť

Práve  toto je tá POKORA, že dokážete PRIJÍMAŤ všetky situácie, ktoré k vám do života prichádzajú, lebo ste si ich VY SAMI  pre seba v línii času svojho vlastného bytia vytvorili.
Keďže veľmi dlhý čas ste na Matke Zemi žili ako nevedomé bytosti, bez Poznania toho ako pôsobia Vesmírne zákony a ako sa ich zákonitosti prejavia ako dôsledok ich pôsobenia vo vašom živote, tak veľmi veľa vzorcov správania máte vytvorených v tej skrytej, nevedomej forme, ktoré však výrazným spôsobom ovplyvňujú  vaše životy a bytie tu a teraz.
Zmeniť tie nevedomé vzorce správania, môžete cez to vedomé Poznanie dôsledkov pôsobenia Vesmírnych zákonov a tým, že dokážete v zostať v POKORE . 
Avšak vždy keď BOJUJETE, preklopili ste sa do energie PÝCHY.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Očakávanie – 6.časť

A týmto sme sa vrátili na začiatok.
Ten SÚCIT si ponecháte vtedy, keď si nevytvoríte v sebe energiu hnevu.
Hnev je tá energia, ktorá spáli všetok váš SÚCIT.
Hnev v sebe nevytvoríte vtedy, keď viete PRIJÍMAŤ.
To znamená, že keď viete PRIJÍMAŤ, tak dokážete plynúť a dokážete veci prepúšťať.
Toto samozrejme viete vtedy, keď prestanete vytvárať očakávania.
Vaše očakávania nemôžu byť naplnené druhými ľudskými bytosťami.
Avšak sa tak nedeje, pretože svoje očakávania nedokážete naplniť sami a očakávate, že to za vás urobia tí druhí, tak stále bojujete a stále sa v tom uzatvorenom kruhu točíte dookola.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Svitanie

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Očakávanie – 5.časť

Ak si ponechávate svoj Súcit, tak vtedy v tom Súcite viete tých druhých prijímať v tom ich konaní bez podmienok a  vtedy prestávate vytvárať akékoľvek očakávania.
To neprijatie, ktoré vytvorí tá manželka, potom  pomáha vytvárať to očakávanie, ako by sa mal chovať a konať jej manžel a tým, že on to jej očakávanie nenaplní, vytvorí sa energia boja medzi nimi, pretože tá žena- manželka prestala byť v láske.
Prestala napĺňať svoju úlohu a poslanie, s ktorým sa ona na Matku Zem narodila.
Tým jej poslaním  je milovať a milovať bez podmienok.
A toto  je jej  ZODPOVEDNOSŤ.
Toto je uzatvorený kruh.
“ Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Očakávania – 4.časť

Vplyvom mnohých manipulácii strachu vo vývoji ľudskej spoločnosti došlo k tomu, že ste všeobecne prestali chápať poslanie ženskej a mužskej energie na Matke Zemi.
Každá z tých energií má svoju rozdielnu a nezameniteľnú   úlohu a poslanie.
Úlohou muža je vytvárať ten ochranný obal okolo svojej rodiny a zabezpečovať ju zvonka, čiže tvoriť to zabezpečenie svojej rodiny vo vzťahu k vonkajšiemu svetu.
Úlohou ženy a jej poslaním je MILOVAŤ.
Poslaním ženy v rodine,  je milovať svojho muža a prijímať ho bez podmienok a tak vytvárať to teplo domova, v ktorom môžu rásť a prospievať ich deti a v ktorom muž môže načerpať energiu a  vnútornú silu k tomu, aby dokázal vytvárať a zabezpečovať tú vonkajšiu ochranu svojej rodiny.
Tým, že sa tieto úlohy premiešali a že sa stratilo z ľudskej spoločnosti toto základné poznanie o poslaní a úlohe muža a ženy na Matke Zemi a že si muži a ženy tieto úlohy navzájom zamieňajú a  vymieňajú, ženy chcú v podstate od mužov, aby napĺňali aj ich poslanie a rovnako muži chcú od žien, aby naplnili aj ich poslanie, čím sa v ľudskej spoločnosti vytvoril chaos, zmätok, nepochopenie a neporozumenie medzi mužmi a ženami.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Očakávanie – 3.časť

PRIJATIE a schopnosť prijímať veci a udalosti, vám pomáha zostať v POKORE.
Zároveň  vám PRIJATIE umožní, aby veci a udalosti vo vašom živote plynuli  a tak  ako prišli, aby ste ich vedeli prepustiť.
Práve tá pokora tým, že prestanete klásť odpor, vytvárať ten tlak a napätie a  je jedno či na seba samých alebo na tých druhých, prestanete vytvárať energiu boja a práve tá pokora potom rozpustí tie okovy a reťaze na vašich rukách a nohách a rovnako dokáže rozpustiť všetky tie mreže na tých oknách aj dverách a vráti vám kľučky,  aby ste mohli slobodne tie dvere aj okná otvoriť a aby ste bez tých okov a reťazí mohli slobodne kráčať svojim životom tam, kam chcete a zároveň ako chcete.  
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

METAMORFÓZA

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Očakávanie – 2.časť.

Práve preto nedokážete nechať veci plynúť a neviete ich prijať a prepustiť a tak stále bojujete.
Toto je to základné očakávanie strachu, ktoré napĺňate a ktoré vedome strach ako taký vložil a stále vkladá do ľudských bytostí, aby sa vytvárala na Matke Zemi energia boja a bolesti, ktorou sa strach živí. 
Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach podporuje sám seba.
Ak dokážete toto prvotné očakávanie strachu,  ktoré do vás vložil, v sebe rozpustiť a porozumieť tomu akým spôsobom funguje a aké energie vo vás vytvára, prestanete bojovať.
Práve tým, že prestanete bojovať, prestanete v sebe vytvárať práve tie očakávania.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Očakávanie – 1.časť

Otázka: Častokrát sa nám v živote stane, že jedna ľudská bytosť obviní druhú ľudskú bytosť z niečoho čo  ona sama nemohla ovplyvniť. Tá obvinená ľudská bytosť sa potom nahnevá na tú prvú ľudskú bytosť za jej správanie.  Chcela by som vedieť prečo sa tak deje ?
Odpoveď : Súvisí to s nespravodlivosťou, ktorá vzniká pri takomto konaní, keď je ľudská bytosť obvinená z toho, čo nemohla ovplyvniť, ale zodpovednosť za výsledok, ktorý tá situácia priniesla, je daná práve tejto ľudskej bytosti.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Dracenia

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk