Očakávanie

Otázka: Častokrát sa nám v živote stane, že jedna ľudská bytosť obviní druhú ľudskú bytosť z niečoho čo  ona sama nemohla ovplyvniť. Tá obvinená ľudská bytosť sa potom nahnevá na tú prvú ľudskú bytosť za jej správanie.  Chcela by som vedieť prečo sa tak deje ?
Odpoveď : Súvisí to s nespravodlivosťou, ktorá vzniká pri takomto konaní, keď je ľudská bytosť obvinená z toho, čo nemohla ovplyvniť, ale zodpovednosť za výsledok, ktorý tá situácia priniesla, je daná práve tejto ľudskej bytosti.

PRIJATIE a schopnosť prijímať veci a udalosti, vám pomáha zostať v POKORE.
Zároveň  vám PRIJATIE umožní, aby veci a udalosti vo vašom živote plynuli  a tak  ako prišli, aby ste ich vedeli prepustiť.
Práve tá pokora tým, že prestanete klásť odpor, vytvárať ten tlak a napätie a  je jedno či na seba samých alebo na tých druhých, prestanete vytvárať energiu boja a práve tá pokora potom rozpustí tie okovy a reťaze na vašich rukách a nohách a rovnako dokáže rozpustiť všetky tie mreže na tých oknách aj dverách a vráti vám kľučky,  aby ste mohli slobodne tie dvere aj okná otvoriť a aby ste bez tých okov a reťazí mohli slobodne kráčať svojim životom tam, kam chcete a zároveň ako chcete.  
Toto je uzatvorený kruh.

Práve preto nedokážete nechať veci plynúť a neviete ich prijať a prepustiť a tak stále bojujete.
Toto je to základné očakávanie strachu, ktoré napĺňate a ktoré vedome strach ako taký vložil a stále vkladá do ľudských bytostí, aby sa vytvárala na Matke Zemi energia boja a bolesti, ktorou sa strach živí. 
Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach podporuje sám seba.
Ak dokážete toto prvotné očakávanie strachu,  ktoré do vás vložil, v sebe rozpustiť a porozumieť tomu akým spôsobom funguje a aké energie vo vás vytvára, prestanete bojovať.
Práve tým, že prestanete bojovať, prestanete v sebe vytvárať práve tie očakávania.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha: Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Dracenia

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk