Mužská energia – 5.časť

Obnovenie ROVNOCENNOSTI a ROVNOVÁHY  na Matke Zemi vám samozrejme v tej hmote bude trvať dlhší čas a aby ste to mohli urobiť, potrebujete najprv vrátiť SAMI SEBE  tú ÚCTU k ŽIVOTU.
Práve ÚCTA k ŽIVOTU je to pojítko a prepojenie, energetickej roviny, ktorú zatiaľ nevidíte a tej roviny hmoty, ktorú vnímate a  v ktorej sa pohybujete.
Aby sa vám – ľudským bytostiam podarilo, obnoviť ÚCTU k ŽIVOTU na Matke Zemi, je potrebné, aby ste sa vrátili k POKORE.
Oscilujete totižto medzi dvoma energetickými rovinami pýchy a buď sa nachádzate v energetickej rovine prejavenej pýchy nadradenosti, povýšenosti, nadutosti a chamtivosti alebo sa preklápate do jej skrytej formy – čiže do pozície pýchy obete, ale ani v jednej z týchto polôh pýchy, nie je vašou súčasťou pokora a práve preto neviete obnoviť a vrátiť späť na Matku Zem  ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Mužská energia – 4.časť

Nový život sa na Matke Zemi rodí v JEDNOTE, spojením protikladov, takže dve mužské energie nový život nikdy nezrodia a rovnako  platí, že  ani dve ženské energie ten nový život nezrodia.
Rovnako by sa tak stalo, ak by sa mužská energia preklopila do ženskej energie.
Tá rovnováha je veľmi krehká.
V tom hmotnom fyzickom svete ste túto krehkú ROVNOVÁHU porušili práve tým, že ste v svojej pýche vytvorili hierarchiu moci, ktorá vám priniesla NEROVNOCENNOSŤ a zobrala ÚCTU k životu.

Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Mužská energia – 3.časť

Práve tým, že mužská aj ženská energia zostávajú v tej hlbokej podstate v tom svojom vnútri stále rovnaké, tak napriek tomu, že ste zmenili tie vonkajšie prejavy a vytvorili ste na Matke Zemi NEROVNOCENNOSŤ, je vám stále umožňované, aby ste obnovovali a rodili nový život na Matke Zemi.
Avšak nedeje sa tak preto, že to vy- ľudské bytosti v tom vonkajšom prejave toho hmotného sveta tak chcete, ale deje sa tak preto, že tie energie vo svojom vnútri zostali stále rovnaké a nezmenili sa, pretože ten vnútorný energetický svet na rozdiel od toho vonkajšieho – hmotného,  si tú ROVNOCENNOSŤ a tú hlbokú ÚCTU  k životu zachoval.

Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Mužská energia – 2.časť

V súčasnom svete plnom rôznych očakávaní pravidiel zákazov a príkazov, je  pre mňa – muža veľmi náročné, unavujúce a  vyčerpávajúce držať tento svoj smer a zároveň vnímať všetky odtiene energií, ktoré tá premenlivá energia, ktorej ten bezpečný priestor vytváram, tvorí.
Navonok to vôbec nevnímate a ani si to neuvedomujete, ale úlohou  muža  a mužskej energie, je tvoriť ten bezpečný priestor pre zachovanie života tu na Matke Zemi. 
Preto je moja vibrácia stabilná, pomalá, láskavá a nemenná.
Je mojou úlohou – čiže úlohou mužskej energie dokázať ju zachovať, aby ten bezpečný priestor táto energia stále dokázala tvoriť zo svojho vnútra.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Mužská energia – 1.časť

Otázka : Prečo si muž pamätá len to, čo on sám chce?
Prečo muž vymaže zo svojej pamäte veci, ktoré sa mu nehodia a potom tvrdí, že on to nikdy nepovedal, alebo tvrdí,  že sme mu to nikdy nepovedali a on to nepočul?
Prečo sa to deje? Prečo to muži vlastne robia? 
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com