Mužská energia – 5.časť

Je potrebné, aby ste svoje deti  VEDOME naučili, že sexuálna energia je spôsob ako sa tvorí nový život a to je tá iskra tvorenia, keď ten milujúci pár muž a žena v tej vzájomnej láske vojde do posvätného priestoru a spoločne splodia nový život.
Tak sa to deje najprv na tej energetickej úrovni, kde sa v tej ich vzájomnej láske vytvorí duša, ktorá potom vojde  do ľudského tela ako to dieťa, lebo tá duša sa najprv vytvorí v tej energetickej rovine.
Je to zdrojová energia, ktorá v tej bezpodmienečnej láske vytvára dušu, ktorá sa potom zhmotní do fyzického tela, keď sa ona sama pre to rozhodne.
A keď sa potom žena rozhodne byť matkou, tak pozve tú dušu do života, aby  jej potom cez seba vytvorila telo a dala mu vedome život ako svojmu dieťaťu.
Toto je VEDOMÉ TVORENIE ŽIVOTA v tom páre muža a ženy v ich vzájomnej posvätnej láske.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Mužská energia – 4.časť

Obnovenie ROVNOCENNOSTI a ROVNOVÁHY  na Matke Zemi vám samozrejme v tej hmote bude trvať dlhší čas a aby ste to mohli urobiť, potrebujete najprv vrátiť SAMI SEBE  tú ÚCTU k ŽIVOTU.
Práve ÚCTA k ŽIVOTU je to pojítko a prepojenie, energetickej roviny, ktorú zatiaľ nevidíte a tej roviny hmoty, ktorú vnímate a  v ktorej sa pohybujete.
Aby sa vám – ľudským bytostiam podarilo, obnoviť ÚCTU k ŽIVOTU na Matke Zemi, je potrebné, aby ste sa vrátili k POKORE.
Oscilujete totižto medzi dvoma energetickými rovinami pýchy a buď sa nachádzate v energetickej rovine prejavenej pýchy nadradenosti, povýšenosti, nadutosti a chamtivosti alebo sa preklápate do jej skrytej formy – čiže do pozície pýchy obete, ale ani v jednej z týchto polôh pýchy, nie je vašou súčasťou pokora a práve preto neviete obnoviť a vrátiť späť na Matku Zem  ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm    stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm

Mužská energia – 3.časť

Nový život sa na Matke Zemi rodí v JEDNOTE, spojením protikladov, takže dve mužské energie nový život nikdy nezrodia a rovnako  platí, že  ani dve ženské energie ten nový život nezrodia.
Rovnako by sa tak stalo, ak by sa mužská energia preklopila do ženskej energie.
Tá rovnováha je veľmi krehká.
V tom hmotnom fyzickom svete ste túto krehkú ROVNOVÁHU porušili práve tým, že ste v svojej pýche vytvorili hierarchiu moci, ktorá vám priniesla NEROVNOCENNOSŤ a zobrala ÚCTU k životu.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Mužská energia – 2.časť

Práve tým, že mužská aj ženská energia zostávajú v tej hlbokej podstate v tom svojom vnútri stále rovnaké, tak napriek tomu, že ste zmenili tie vonkajšie prejavy a vytvorili ste na Matke Zemi NEROVNOCENNOSŤ, je vám stále umožňované, aby ste obnovovali a rodili nový život na Matke Zemi.
Avšak nedeje sa tak preto, že to vy- ľudské bytosti v tom vonkajšom prejave toho hmotného sveta tak chcete, ale deje sa tak preto, že tie energie vo svojom vnútri zostali stále rovnaké a nezmenili sa, pretože ten vnútorný energetický svet na rozdiel od toho vonkajšieho – hmotného,  si tú ROVNOCENNOSŤ a tú hlbokú ÚCTU  k životu zachoval.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Mužská energia – 1.časť

Vnímam, že ľudia tam dole, ktorí čakajú, niečo po mne kričia a niečo mi hovoria, ale ku mne sa ten zvuk vôbec nedostane, ako keby som bola v nejakom vákuu, alebo vzduchovej bubline, ktorá ten zvuk slov, ktoré dole ľudia povedia, jednoducho odrazí preč.
Iba keď sa ocitnem  na kratučký okamih v tej rovnovážnej polohe dole, tak počujem jedno – dve slová, ktoré mi hovoria, ale je to len  maličký útržok, takže ten koncept sa ku mne nedostane.
Mne to však vôbec nevadí.
Vyhovuje mi to tak, ako to teraz mám.
Je to pre mňa úplne super. 
Tým, že ich nepočujem čo hovoria a počujem len pár slov, nemusím napĺňať ich očakávania.
Môžem sa na nich stále usmievať a predstierať, že niečo aj robím na mojej húpačke a oni síce po mne niečo kričia a ja viem, že niečo po mne chcú, ale mne veľmi vyhovuje, že to nedokážem počuť a tak im môžem s čistým svedomím povedať, že som nepočul, čo mi povedali.
Takto nemusím urobiť to,  čo oni chcú.
A tak si robím len to, čo chcem ja.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com