Posolstvo Sfingy – 3.časť

Uvedomte si, že  POROBA sa nerodí  automaticky!
K tomu, aby sa zrodila a vznikla  POROBA, musíte tie nožnice  NEROVNOCENNOSTI na Matke Zemi roztvoriť do 180 stupňového uhla, čiže do roviny a to znamená, ako keby ste dokázali vnímať len „biele“ a len „čierne“.  
A to znamená, že  „ty si zlý“ a „ty si dobrý“ a nič iné medzi tým neexistuje, čiže tá NEROVNOCENNOSŤ je, ako keby absolútna a práve preto vám zoberie  vašu SLOBODU a vytvorí POROBU.
Čím viacej sa vám darí tie nožnice NEROVNOCENNOSTI zatvárať, tým je viacej energie Lásky jednak vo vás samých, ale aj v celej ľudskej spoločnosti a tým menej vás hlavy pýchy ovládajú.
A to je uzatvorený kruh.

Ak dokážete vidieť a vnímať ROVNOCENNOSŤ, máte zároveň sami v sebe Tolerantnosť, Súcit, Porozumenie, Rešpekt, Empatiu, aj Milosrdenstvo a je vašou súčasťou Úcta a Pokora a uvedomte si, že toto všetko zastrešuje ROVNOCENNOSŤ.
Toto je uzatvorený kruh.
A POROBA je jeho opakom. To je ten protipól.

Tak, ako vám LÁSKA pomáha vytvárať ROVNOCENNOSŤ, tak sa PÝCHA snaží vytvoriť POROBU.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“