Závisť a Pravda – 2.časť

Spoznávať a šíriť Pravdu je dôležité a potrebné, len je otázka akú „Pravdu“ a koho „Pravdu“ a čo tá „Pravda“ obsahuje, lebo za Pravdu dnes ľudia vydávajú rôzne nepravdy.
Takže tu treba byť veľmi opatrný a prehliadnuť, či je to naozaj „Pravda“, alebo je to ilúzia a klam, alebo je to len niekoho „Pravda“ a treba prehliadnuť, čo je za tým skryté, či je to Pravda naozaj, pretože len vtedy je tá Pravda „Pravdou“, keď je v súlade s Vesmírnymi zákonmi a princípmi a táto PRAVDA je potom tou objektívnou pravdou.
Až, keď si to rozmeníte na drobné, môžete  pochopiť aká obrovská je v tej „PRAVDE“ sila.
A keby ste to poznanie  Vesmírnych zákonov dokázali nie len chápať, ale ho aj žiť v tom pravdivom význame, čiže v tej PRAVDE, tak by ste dokázali rozoznať všetky tie klamstvá, lži, manipulácie  a nepravdy.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Závisť a Pravda – 1.časť

Otázka : Ako v človeku vzniká závisť?
Odpoveď: Každý človek je iný a každý je jedinečný svojím  poslaním a darom, ktorý má pre seba v tom konkrétnom živote rozvíjať a napĺňať.
A je  to o tom postoji človeka k ROVNOCENNOSTI.
Keď niekto chce mať, alebo vlastniť, alebo vedieť to, čo má ten druhý, aj keď jemu ten dar, alebo to niečo, v tom živote neprináleží, tak časom v sebe zrodí ZÁVISŤ.
Každý človek má niečo, čo má len ako to svoje individuálne a to má rozvíjať, napĺňať a využívať a také už nemá nikto iný, lebo každý človek je ten unikát.
Avšak, keď ten človek začne druhému človeku závidieť, že on má niečo, čo on nemá a za každú cenu to chce, tak potom využije nejaké spôsoby, aby to dosiahol, napríklad manipuláciou, podvodom, klamstvom alebo aj nasilu. A aj to môže nasilu dosiahnuť, ale to nemá potom preňho to požehnanie, lebo to nemalo byť jeho súčasťou a ani mu to potom neprinesie ten osoh, lebo si zobral nasilu niečo, čo nemal mať.   
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Spomienky a nevedomé roviny – 2.časť

Otázka: Prosím o vysvetlenie, čo sa stane, keď si energie z tých emócií, pocitov a bolestí, ktoré sme vytvorili v svojich minulých životoch, ale sme ich počas toho minulého života nespracovali, prinesieme do života Tu a Teraz?
Odpoveď: Tým, že ste si sami o sebe v tom minulom živote vytvorili nesmierne veľa pochybností, nedokázali ste počas toho minulého života, v ktorom ste tieto pochybnosti vytvorili, vôbec sami sebe Odpustiť  pocity viny, ktoré ste si potom následne v tom minulom živote vytvorili.
Preto sú pre vás  tieto pocity viny tak hlboké, veľké a nepredstaviteľne veľmi bolestné.
A práve na základe Vesmírneho Zákona Lásky, Zákona Poznania a Zákona zachovania energie,  vám vaši  najbližší, teda duše, ktoré sú vám najbližšie,  pomáhajú  v tomto živote Tu a Teraz,   rozpoznať práve tieto  emócie, pocity a energie, aby ste potom mohli túto energiu z tej emócie rozpustiť a uzdraviť, prostredníctvom bezpodmienečného ODPUSTENIA samému sebe.
A JA na základe vášho slobodného rozhodnutia, vám  pomáham túto   emóciu, veľmi bolestnú, prostredníctvom ODPUSTENIA liečiť a uzdravovať.
Aj toto je spolupôsobenie týchto Vesmírnych zákonov.
A takýmto  spôsobom  sa   spolupôsobenie Vesmírnych zákonov  vo  svojich životoch, najlepšie učíte, takto na  svojom vlastnom príklade.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store

Spomienky a nevedomé roviny – 1.časť

Otázka: Ako naša duša vníma a cíti udalosti, situácie a ľudí, keď sa  už priblížil okamih smrti nášho fyzického tela ?  
Odpoveď: Každé jedno stretnutie, či situácia zostáva a vytvára energetickú pečať v energetickom poli duše.

Čím je to stretnutie dlhšie a emocionálnejše, tak zostáva silnejšie a teda  nejde ani tak o dĺžku stretnutia, ale o pocity.
Keď je duša na odchode, veľmi silne sa tieto pocity vrývajú do energetickej pamäte tej bytosti.
Duše, ktoré sa potom vracajú späť a je to jedno po  ako dlhom čase, veľmi presne vedia kam sa vracajú a prečo, lebo sa vracajú do tej skupiny duší, s ktorými si majú niečo zažiť, vysporiadať a preto sa v živote k sebe pritiahnu, aj cez opačné póly sveta.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store