Závisť a Pravda

Otázka : Ako v človeku vzniká závisť?
Odpoveď: Každý človek je iný a každý je jedinečný svojím  poslaním a darom, ktorý má pre seba v tom konkrétnom živote rozvíjať a napĺňať.
A je  to o tom postoji človeka k ROVNOCENNOSTI.
Keď niekto chce mať, alebo vlastniť, alebo vedieť to, čo má ten druhý, aj keď jemu ten dar, alebo to niečo, v tom živote neprináleží, tak časom v sebe zrodí ZÁVISŤ.
Každý človek má niečo, čo má len ako to svoje individuálne a to má rozvíjať, napĺňať a využívať a také už nemá nikto iný, lebo každý človek je ten unikát.
Avšak, keď ten človek začne druhému človeku závidieť, že on má niečo, čo on nemá a za každú cenu to chce, tak potom využije nejaké spôsoby, aby to dosiahol, napríklad manipuláciou, podvodom, klamstvom alebo aj nasilu. A aj to môže nasilu dosiahnuť, ale to nemá potom preňho to požehnanie, lebo to nemalo byť jeho súčasťou a ani mu to potom neprinesie ten osoh, lebo si zobral nasilu niečo, čo nemal mať.   

Spoznávať a šíriť Pravdu je dôležité a potrebné, len je otázka akú „Pravdu“ a koho „Pravdu“ a čo tá „Pravda“ obsahuje, lebo za Pravdu dnes ľudia vydávajú rôzne nepravdy.
Takže tu treba byť veľmi opatrný a prehliadnuť, či je to naozaj „Pravda“, alebo je to ilúzia a klam, alebo je to len niekoho „Pravda“ a treba prehliadnuť, čo je za tým skryté, či je to Pravda naozaj, pretože len vtedy je tá Pravda „Pravdou“, keď je v súlade s Vesmírnymi zákonmi a princípmi a táto PRAVDA je potom tou objektívnou pravdou.
Až, keď si to rozmeníte na drobné, môžete  pochopiť aká obrovská je v tej „PRAVDE“ sila.
A keby ste to poznanie  Vesmírnych zákonov dokázali nie len chápať, ale ho aj žiť v tom pravdivom význame, čiže v tej PRAVDE, tak by ste dokázali rozoznať všetky tie klamstvá, lži, manipulácie  a nepravdy.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Spomienky a nevedomé roviny

Otázka: Ako naša duša vníma a cíti udalosti, situácie a ľudí, keď sa  už priblížil okamih smrti nášho fyzického tela ?  
Odpoveď: Každé jedno stretnutie, či situácia zostáva a vytvára energetickú pečať v energetickom poli duše.

Čím je to stretnutie dlhšie a emocionálnejše, tak zostáva silnejšie a teda  nejde ani tak o dĺžku stretnutia, ale o pocity.
Keď je duša na odchode, veľmi silne sa tieto pocity vrývajú do energetickej pamäte tej bytosti.
Duše, ktoré sa potom vracajú späť a je to jedno po  ako dlhom čase, veľmi presne vedia kam sa vracajú a prečo, lebo sa vracajú do tej skupiny duší, s ktorými si majú niečo zažiť, vysporiadať a preto sa v živote k sebe pritiahnu, aj cez opačné póly sveta.

Otázka: Prosím o vysvetlenie, čo sa stane, keď si energie z tých emócií, pocitov a bolestí, ktoré sme vytvorili v svojich minulých životoch, ale sme ich počas toho minulého života nespracovali, prinesieme do života Tu a Teraz?
Odpoveď: Tým, že ste si sami o sebe v tom minulom živote vytvorili nesmierne veľa pochybností, nedokázali ste počas toho minulého života, v ktorom ste tieto pochybnosti vytvorili, vôbec sami sebe Odpustiť  pocity viny, ktoré ste si potom následne v tom minulom živote vytvorili.
Preto sú pre vás  tieto pocity viny tak hlboké, veľké a nepredstaviteľne veľmi bolestné.
A práve na základe Vesmírneho Zákona Lásky, Zákona Poznania a Zákona zachovania energie,  vám vaši  najbližší, teda duše, ktoré sú vám najbližšie,  pomáhajú  v tomto živote Tu a Teraz,   rozpoznať práve tieto  emócie, pocity a energie, aby ste potom mohli túto energiu z tej emócie rozpustiť a uzdraviť, prostredníctvom bezpodmienečného ODPUSTENIA samému sebe.
A JA na základe vášho slobodného rozhodnutia, vám  pomáham túto   emóciu, veľmi bolestnú, prostredníctvom ODPUSTENIA liečiť a uzdravovať.
Aj toto je spolupôsobenie týchto Vesmírnych zákonov.
A takýmto  spôsobom  sa   spolupôsobenie Vesmírnych zákonov  vo  svojich životoch, najlepšie učíte, takto na  svojom vlastnom príklade.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store