Bezmocnosť

A je to o VIERE každej jednej ľudskej bytosti.
VIERA má v sebe nepredstaviteľne  veľkú uzdravujúcu silu a moc, pretože dokáže vytvoriť nepredstaviteľne veľkú, mohutnú, obrovskú energiu.
Je to VIERA, ktorá vás dokáže uzdravovať a to vo všetkých úrovniach a rovinách vášho života i vás  ľudskú bytosť ako takú.
Ak by  vaša VIERA  bola silná, pevná a  vytrvalá, dokázali by ste uzdravovať len prostredníctvom svojej VIERY všetky choroby vášho fyzického tela, nepotrebovali by ste žiadne chemicky vyrobené lieky, pretože dal som vám prostredníctvom rastlín, ktoré sú deti Matky Zeme, všetky potrebné látky k tomu, aby ste mohli podporiť  liečivé, uzdravujúce a hojivé procesy vo vašom hmotnom fyzickom tele.
A preto každé ochorenie je pre vás ako  ľudskú bytosť smrteľné len vtedy, keď stratíte svoju VIERU.

Preto to trvá tak dlho, nepredstaviteľne dlho,  z pohľadu života ľudských bytostí, lebo je potrebné, aby táto zmena nastala vo vašom vnútri v každom jednom z vás, v každej ľudskej bytosti.
A bolesť, ktorá vznikla v srdci tých ľudských bytostí, ktoré na lepru ochoreli a ktorých tak kruto ľudská spoločnosť zo svojho  stredu vylúčila, bez poskytnutia pomoci, je  priamo úmerná veľkosti neprijatia tejto situácie, ktoré tá ľudská bytosť následne sama  v sebe vytvorila.

Bezmocnosť môžete transformovať na energiu Lásky len Odpustením sebe samým.
Týmto ODPUSTENÍM navráti ľudská bytosť sama sebe  späť svoju SLOBODU.
SLOBODA  je dôsledok ODPUSTENIA.
A k  LÁSKE  sa navrátite  cez ODPUSTENIE a SLOBODU. 
Oni sú spojené  nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne.
Sú v určitom poňatí ako trojjedinosť a sú spojené v trojuholníku.
LÁSKA bez  ODPUSTENIA  nie je LÁSKA.
LÁSKA bez SLOBODY, tiež nie je LÁSKA.  Jedno bez druhého neexistuje.
A tak isto platí, že SLOBODA bez LÁSKY nie je SLOBODA.
A rovnako   SLOBODU nezískate, ak nosíte v sebe neodpustenie.
A Láska bez Odpustenia a Slobody,  je falošná a to sa potom na Lásku len hrá, ale to nie je Láska, pretože Sloboda bez Lásky nie je Sloboda a rovnako, ak neodpustíme,  tak to nie je Láska.
ODPUSTENIE sebe samým, vám dáva SLOBODU.
A ten opačný pól  toho trojuholníka je strach, neodpustenie a bolesť.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

POWERLESSNESS –  Part 1.
More in English in PDF

POWERLESSNESS – Part 2.
More in English in PDF

POWERLESSNESS – Part 3.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Nepochopenie

Tá TMA je NEPOCHOPENIE.
Nepochopenie to všetko pohltí, akúkoľvek SNAHU pohltí do seba, ona sa v tom NEPOCHOPENÍ  rozplynie.  Tá naša SNAHA, nie je vôbec viditeľná pre tých druhých.
Nepochopenie spôsobuje, že vlastne zostaneme  SLEPÝ a to je tá TMA.
Preto je mi jedno, kde som a preto je mi úplne jedno, že v diaľke je svetlo, pretože  v tej slepote nič nevidím.
V SLEPOTE NEPOCHOPENIA  NIČ NEVIDÍM.
Tá slepota pôsobí na obidve strany.
Pôsobí aj u mňa, lebo ja cez  slepotu nevidím, že nedokážem zmeniť tých druhých a tí druhí cez slepotu nepochopenia nevidia, že ja sa snažím.
Tým, že to nepochopenie nás uvrhlo do tmy a my sme zostali  vnútorne slepí, tak nedokážeme vôbec nájsť cestu jeden k druhému.
A keby sme aj kráčali vedľa seba, bok po boku životom, tak to nevidíme.            
To nepochopenie nám zoberie schopnosť vidieť SRDCOM.

A je to energia HNEVU, ktorá nám zobrala SÚCIT k vám samým.
A práve preto, že nemáte SÚCIT, neprichádza k vám POCHOPENIE, že je to vaša ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach, že sa vám tak nedarí a preto ju neprijímate a viníte z toho tie druhé ľudské bytosti.
A či robíte všetko pre to, aby sa vám to darilo, alebo nerobíte vôbec nič, alebo idete aj sami proti sebe, výsledok je vždy rovnaký.
A je to tak preto, že  zostávate v TME NEPOCHOPENIA a neprijímate objektívnu pravdu toho, že je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, že sa vám to nedarí, že to nedokážete zmeniť a nie je to ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.
A toto nepochopenie vás potom energeticky oddelí nepredstaviteľne ďaleko od seba, hoci fyzicky stojíte pri sebe jeden pri druhom.
A preto v tom živote nedokážete nájsť cestu k sebe, pokiaľ k vám nepríde POCHOPENIE.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

METAMORFÓZA

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Rovnocennosť

A nehovorím vám to len vo vzťahu k ženám, ale všeobecne k všetkým ľudským bytostiam, pretože v svojich zrodeniach prichádzate raz ako žena a inokedy ako muž.
A preto v rámci bytia tu na Matke Zemi ste všetky tieto sľuby dávali, či ste teraz narodený ako žena či muž.
A preto nie len ženy sa potrebujú oslobodiť a zrušiť tieto sľuby a prísahy, aby vrátili sami sebe slobodu, ale rovnako to potrebujú urobiť aj muži.
Energia Lásky a to bezpodmienečnej Lásky, ktorú ako ľudské bytosti vytvárate v srdci, keď cítite Posvätnú Lásku, alebo držíte v náručí  svoje milované deti, ako jediná energia dokáže vo vašich nasledujúcich inkarnáciách tieto sľuby a prísahy na nevedomých rovinách rozpúšťať a opäť  transformovať na energiu Lásky.

Posvätná Láska je slobodné spoločenstvo,  je to absolútne slobodný zväzok  dvoch ľudských bytostí muža a ženy, ktorý týmto bytostiam dovoľuje, aby do tohto zväzku slobodne vstúpili a slobodne z neho aj vystúpili, pretože tieto bytostí  sú si navzájom ROVNOCENNÉ, navzájom sa CTIA, REŠPEKTUJÚ sa a  existuje medzi nimi vzájomná DÔVERA.
A práve preto dokážu rešpektovať slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti.

Posvätná Láska medzi mužom a ženou, nie je zväzok, ktorý musí trvať po celý život,  ale tento zväzok trvá len vtedy, keď medzi nimi prúdi energia Lásky, navzájom sa rešpektujú, ctia a dôverujú si.
Ak ktorýkoľvek z týchto atribútov – LÁSKA, ÚCTA, REŠPEKT, DÔVERA, sa medzi týmito ľudskými bytosťami  stratí, a oni si ctia slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou toho zväzku, dovolia jej  slobodne z neho vystúpiť, lebo už nenapĺňa pôvodný zámer, pre ktorý bol ten ich zväzok vytvorený.

A všetkými sľubmi a prísahami sa vzdáte nie len svojej slobodnej vôle, svojho daru slobodne rozhodovať  sami o sebe, ale vzdávate sa aj svojej ROVNOCENNOSTI vo vzťahu k druhej ľudskej bytosti.
A namiesto toho vám strach dá POROBU.
A preto vám tak veľmi dlho potom trvá, nepredstaviteľne dlho, aby ste v manželstve diktatúru, ktorá tam vládne, dokázali zmeniť na Rovnocennosť, Slobodu, Úctu, Rešpekt, Dôveru a Lásku.
A tým že tieto atribúty nie sú vo vzťahu medzi mužmi a ženami, nedokážete ich ani odovzdávať v svojich rodinách,  svojim deťom.
A už viete, že deti sa učia príkladom a pre  svoj život sa naučia len to, čo vidia u vás samých, ako sa rozhodujete, konáte, hovoríte a myslíte a preto tak ťažko a pomaly to vo vašej ľudskej spoločnosti všetko meníte.
A RODINA je základom obnovy života na Matke Zemi a preto je nesmierne dôležité, aby sa do  RODINY vrátila Rovnocennosť, vzájomná Úcta, Dôvera, Rešpekt a Láska, ktorá toto všetko vytvára a zastrešuje zároveň.

Aby ste vnímali a prijali ROVNOCENNOSŤ svoju vlastnú a medzi ľudskými bytosťami navzájom, ale aby ste si ctili aj ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí, ktoré žijú na Matke Zemi a rovnako i samotnú Matku Zem.
A tak môžete vnímať, vidieť a chápať ako je ROVNOCENNOSŤ, slobodná vôľa, Zodpovednosť, ale i Pokora navzájom medzi sebou prepojené a previazané.
A uvedomte si, že tak ako na jednej strane  sa slobodnej vôle vzdávate, alebo vám ju zoberú a rovnako to platí aj o ROVNOCENNOSTI, že sa jej vzdávate, alebo vám ju zoberú, v obidvoch prípadoch sa na druhej strane vo vašej spoločnosti stratí POKORA.
Iba keď sa nachádzate v STREDE pomyselného kyvadla, dokážete tvoriť, vidieť a vnímať ROVNOVÁHU a HARMÓNIU.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

EQUALITY – Part 1. 
More in English in PDF

EQUALITY – Part 2. 
More in English in PDF 

EQUALITY – Part 3. 
More in English in PDF

EQUALITY – Part 4. 
More in English in PDF

Pripútanosť

Každá vaša prežitá skúsenosť je Poznanie, ktoré sa stáva vašou súčasťou, avšak toto Poznanie sa stane vašou súčasťou až vtedy, keď VEDOME túto prežitú skúsenosť prijmete za svoju vlastnú.
Ak to, čo ste prežili nedokážete prijať, ak to Poznanie, ktoré vám tú skúsenosť prinieslo, odmietnete, nestane sa vašou súčasťou a preto v ďalšom živote dostanete novú príležitosť, aby ste tú skúsenosť mohli prežiť znova, aby ste ju mohli prijať, aby ste to Poznanie, ktoré vám tá prežitá skúsenosť prinesie, prijali a stalo sa vašou súčasťou.
Preto prežívate opakovane skúsenosti v mnohých životoch, lebo nedokážete prijať realitu toho života a odmietnete to, čo ste prežili prijať za svoju skúsenosť a teda to Poznanie neprijímate.
A deje sa tak dovtedy, kým dokážete túto skúsenosť prijať za svoju vlastnú a vtedy sa to Poznanie stane vašou súčasťou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne.

A je to práve o POKORE, pretože len POKORA dovoľuje vám ľudským bytostiam, aby ste to bez podmienok prijímali.
A už viete, že ak nie je vašou súčasťou POKORA, neviete vnímať a ani prijať ZODPOVEDNOSŤ,  nie len ako slovo, ale ako energiu ako  obrovský plášť, ktorý dokáže zabaliť a pojať všetky  vaše myšlienky, slová rozhodnutia a skutky.
ZODPOVEDNOSŤ nie je len slovo, pretože slovom nedokážete objať a zabaliť všetky  svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, lebo písmenká tú schopnosť nemajú. Je to niečo, čo je oveľa, oveľa, OVEĽA  VIAC, čo dokáže pojať veľkosť vytvorených emócií,  práve tú energiu z nich.
A ak túto ZODPOVEDNOSŤ v sebe samých vytvoríte a touto ZODPOVEDNOSŤOU ich dokážete prijať, zabaliť, objať – akékoľvek slová, myšlienky, rozhodnutia a skutky, tak je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vám vráti váš SÚCIT.

Ako rodičia vychováte to dieťa, ale je to úplne SAMOSTATNÁ BYTOSŤ, ktorá v svojej podstate nemá s vami nič spoločné.
A preto im treba dať tú SLOBODU, aby oni mohli  ŽIŤ SVOJ ŽIVOT.
Vaše deti majú svoju cestu, svoje úlohy a VY ako MATKY a RODIČIA, ste pre ten konkrétny život len prostredníkom pre to, aby oni to svoje mohli naplniť.
Toto Poznanie vám môže uľahčiť to PUSTENIE tých detí, lebo oni  NIE SÚ VAŠE,  sú to SLOBODNÉ DUŠE a BYTOSTI, rovnako ako aj VY SAMI a to sa týka všetkých.
Aj keď samozrejme v tom živote vytvárate vzťahy,  väzby a rodiny, ktoré vás učia, vedú, vychovávajú a utvárajú ten CHARAKTER, ale stále je to len to vonkajšie.
Keď je to LIPNUTIE a PRIPÚTANOSŤ príliš veľké, tak práve v tých prípadoch nastáva potom to odlúčenie, lebo to dieťa to už neuvládze niesť a vtedy nastáva paradox tých  protikladov, lebo ono sa búri a vzdoruje, lebo ono musí ísť preč, aj keď to potom tú matku neskonale bolí. Ale je dôležité, aby tá matka to pochopila a nechala to dieťa jeho ceste, aj keď ono robí chyby a ona môže byť len tým vonkajším poradcom a oporou, keď to dieťa to potrebuje, ale nie tou čo zasahuje  a aby to dieťa malo tú matku poslúchať trvale.

Preto je nesmierne dôležité PRIJATIE.
A to nie len seba samých pre samého seba, ale aj prijatie tých druhých a to bezpodmienečné prijatie,  nie len pre vás samých, ale aj pre tých druhých.
Ak toto dokážete, tak vtedy nevytvárate energiu žiadneho ODPORU.
Tvoríte zo svojej podstaty, teda z LÁSKY a SÚCITU, ktorý je vašou súčasťou.
A dokážete tak tvoriť práve preto, že je vašou súčasťou POKORA, pretože  len POKORA, keď sa stane vašou súčasťou, dovoľuje vám všetko prijímať bez akýchkoľvek podmienok.
Preto keď dokážete všetko PRIJÍMAŤ dokážete svojím životom plynúť v LÁSKE a bez odporu. A vtedy nech sa ocitnete v akejkoľvek situácii v živote, ostanete stále v pokoji, lebo LÁSKA, SÚCIT, POKORA a ZODPOVEDNOSŤ, ktorú už dokážete prijímať v tých širších súvislostiach, vás dokáže udržať vo vašom vlastnom strede.
Takže napriek tomu, čo sa okolo vás deje, ste v harmónii sami so sebou a Láskou, ktorou ste.
A toto je  stav VEDOMÉHO BYTIA.
V tomto stave, VY SAMI svojimi myšlienkami vedome tvoríte realitu, ktorú žijete.
V tomto stave sa dejú ZÁZRAKY.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
htthttps://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého článku v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF“

ATTACHMENT –  Part 1.
More in English in PDF

ATTACHMENT –  Part 2.
More in English in PDF

ATTACHMENT –  Part 3.
More in English in PDF

ATTACHMENT –  Part 4.
More in English in PDF

Divoký tulipán