Zákon Poznania – 1. časť

KAŽDÁ JEDNA DUŠA JE LÁSKA.
LEBO Z LÁSKY, PRE LÁSKU A V LÁSKE BOLA ZRODENÁ.
Napriek tomu, že si vyberie akúkoľvek Emóciu, v konečnom dôsledku práve cez veľmi hlboké
Poznanie Emócie, ktorú si vybrala a spoznala, potrebuje spoznať samú seba.
A tak cez mnohé Životy a inkarnácie sa potrebuje dostať k svojej podstate, ktorou je LÁSKA.
Cez tieto inkarnácie, tým že spoznáva, chápe a prežíva hĺbku rôznych Emócii, ktoré si vybrala
a ktoré chcela spoznať sa dostane až  k sebe samej.
Práve cez poznanie tejto Emócie, ktorú si vybrala sa dostane k Láske, ktorou ona sama je.

TO JE PROCES POZNANIA. POZNANIA SAMÉHO SEBA AKO LÁSKY.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

LAW OF KNOWLEDGE – Part.1
More in English in PDF

 

JAR

Pridaj komentár