Zákon Poznania

KAŽDÁ JEDNA DUŠA JE LÁSKA.
LEBO Z LÁSKY, PRE LÁSKU A V LÁSKE BOLA ZRODENÁ.

Napriek tomu, že si vyberie akúkoľvek Emóciu, v konečnom dôsledku práve cez veľmi hlboké
Poznanie Emócie, ktorú si vybrala a spoznala, potrebuje spoznať samú seba.
A tak cez mnohé Životy a inkarnácie sa potrebuje dostať k svojej podstate, ktorou je LÁSKA.
Cez tieto inkarnácie, tým že spoznáva, chápe a prežíva hĺbku rôznych Emócii, ktoré si vybrala
a ktoré chcela spoznať sa dostane až  k sebe samej.
Práve cez poznanie tejto Emócie, ktorú si vybrala sa dostane k Láske, ktorou ona sama je.

TO JE PROCES POZNANIA. POZNANIA SAMÉHO SEBA AKO LÁSKY.

Ak sa ODPUSTENIE stane vašou súčasťou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou, môžete prežívať emóciu, pre ktorú ste sa rozhodli, ale zároveň cez Odpustenie sa budete vracať k svojej podstate a budete si uvedomovať, že podstatou vás, aj podstatou všetkých ľudských bytostí je BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA, VŠEOBJÍMAJÚCA LÁSKA.
V súčasnosti vo všeobecnosti chápete Lásku, ale podmienenú, teda „niečo za niečo“.
Je to tak preto, lebo Odpustenie prestalo byť vašou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou.
Toto ODPUSTENIE je však súčasťou vašich duší, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou každej duše a preto na úrovni duše, ak sa vrátite domov, dokážete Odpúšťať bez podmienok.
Na úrovni duší dokážete odpúšťať svoje skutky a skutky druhých ľudských bytostí bez akýchkoľvek podmienok.
Je to tak preto, lebo na úrovní duší je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Viera a Dôvera vo vás samotných, teda vo svoju DUŠU a vo MŇA.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

LAW OF KNOWLEDGE – Part.1
More in English in PDF

LAW OF KNOWLEDGE – Part.2
More in English in PDF

Rieka Váh
Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Pridaj komentár