Nádej a beznádej – 1.časť

Ak naplní celé Vaše vnútro beznádej, tak zahynie Život.  Tam, kde nie je ani iskrička nádeje,
tam zomiera Život.
A tam nie je Láska. Je to najväčšie a najsilnejšie poznanie, ktoré Vám strach zobral,
pretože keby ste vedeli, že keď zomrie aj posledná iskrička nádeje zomrie ŽIVOT,
nikdy by ste nedovolili strachu, aby Vám zobral Vašu NÁDEJ.
Je to spôsob, akým  sa strach snaží zničiť Život a Lásku od počiatku vekov.
Strach pochopil, že nedeliteľnou, nerozlučiteľnou a neoddeliteľnou súčasťou ŽIVOTA je NÁDEJ.
Zároveň je to nesmierne krehké prepojenie medzi Životom, Láskou a Nádejou.
Preto si strach uvedomil, že najjednoduchším spôsobom ako zničiť Život a Lásku, je to,
keď nám zoberie poslednú iskričku Nádeje. A tam, kde nie je Nádej, zomiera Život.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár