Nádej a beznádej

Ak naplní celé Vaše vnútro beznádej, tak zahynie Život. 
Tam, kde nie je ani iskrička nádeje, tam zomiera Život.
A tam nie je Láska. Je to najväčšie a najsilnejšie poznanie, ktoré Vám strach zobral,
pretože keby ste vedeli, že keď zomrie aj posledná iskrička nádeje zomrie ŽIVOT,
nikdy by ste nedovolili strachu, aby Vám zobral Vašu NÁDEJ.
Je to spôsob, akým  sa strach snaží zničiť Život a Lásku od počiatku vekov.
Strach pochopil, že nedeliteľnou, nerozlučiteľnou a neoddeliteľnou súčasťou ŽIVOTA je NÁDEJ.
Zároveň je to nesmierne krehké prepojenie medzi Životom, Láskou a Nádejou.
Preto si strach uvedomil, že najjednoduchším spôsobom ako zničiť Život a Lásku, je to,
keď nám zoberie poslednú iskričku Nádeje.
A tam, kde nie je Nádej, zomiera Život.

Treba si uvedomiť, že odpúšťanie je nikdy sa nekončiaci proces.
Je potrebné sa naučiť vo svojom srdci stále odpúšťať, pretože nedokážete prijímať samých seba,
aj iných ľudí a iné bytosti bez podmienok a bezhranične, práve takých akí sú
v danom každučkom okamihu svojho bytia. Aj to som Vám ukázal a toto poznanie povedal.
Je to súčasť procesu a preto sa potrebujete najprv učiť odpúšťať.
Odpúšťať všetko bez podmienok.
Aj poznanie, čo to znamená „BEZ PODMIENOK“ som Vám vysvetlil.
A sami viete, že v súčasnosti ľudská spoločnosť nechápe význam týchto slov.
Nevie si  predstaviť čo znamená BEZ PODMIENOK.
A pretože nechápete význam slov BEZ PODMIENOK, 
nedokážete prijímať druhých ľudí, ani samých seba BEZ PODMIENOK a preto nedokážete odpúšťať BEZ PODMIENOK.
Je to proces, je to cesta a opäť  vidíte, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ.
Je to základné a najdôležitejšie poznanie, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

 

Pridaj komentár