Očakávanie a pocit viny

Otázka : Ľudská bytosť sa v nejakej situácii slobodne rozhodne v prospech  seba a pre samú seba, ale  napriek tomu si potom v sebe vytvorí pocit viny, pretože sa  kvôli jej rozhodnutiu, na ktoré má právo, niekto iný na ňu nahnevá, prečo sa to deje? 
Odpoveď: Lebo nesplnila prianie tej druhej ľudskej bytosti a tak si v sebe  následne vytvorí pocit viny, ako keby tým, že niekoho neuposlúchne, sa previnila.
To znamená, že si  vytvorí v sebe ten pocit viny, práve preto, že neuposlúchla.
Ten pocit viny v nej vytvára  jej ego a je to nevedomý vzorec správania, ktorý má v sebe uložený.
Tá ľudská bytosť svojou vôľou a rozhodnutím nenaplnila očakávanie druhej ľudskej bytosti a jej nevôľa z toho, že ona nenaplnila jej očakávanie, potom vytvorí v nej pocit viny, že to jej očakávanie nenaplnila.

V minulosti sa častokrát dialo, že nielen nebolo dovolené, aby to dieťa bolo zrodené z LÁSKY dvoch milujúcich bytostí, pretože tí partneri sa vôbec nemali radi a zobrali sa na základe  rozhodnutia a vôle svojich rodičov a to znamená, že v svojej poslušnosti napĺňali ich vôľu a očakávanie, ale potom aj v živote novonarodenej ľudskej bytosti častokrát nebolo dovolené,  aby tá matka mohla tomu dieťaťu svoju LÁSKU prejaviť.
Takto vychované deti nepoznali Lásku, lebo oni boli vychovávané v neláske a preto keď oni samé dospeli, tak v tej neláske znova konali. 
Toto je uzatvorený kruh, ktorým strach podporoval pôsobenie strachu na Matke Zemi práve cez nelásku,  ktorú v kolobehu života rodiny vedome vytváral.

Tým, že v tej rodovej línií generačne umožnujete, aby sa slobodne rozhodovali všetky generácie, vraciate im späť ich ROVNOCENNOSŤ, ktorá spätne rozpúšťa ten zaužívaný model  hierarchie moci v rodine bez toho, že by sa v nej stratila ÚCTA.
Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ vám ako svoj dar tú ÚCTU prináša.
Keď je v rodine NEROVNOCENNOSŤ, tak sa z nej ÚCTA ako taká stratí, pretože sa nahrádza poslušnosťou a to je energeticky veľmi veľký rozdiel.
ÚCTA prirodzene prýšti zo srdca ľudskej bytosti a ÚCTA je kvalita LÁSKY.
Poslušnosť je spojená s povinnosťou, s napĺňaním očakávaní, s trestom a s pocitom viny.
Keď dokážete navrátiť v svojich rodinách späť tú ROVNOCENNOSŤ v rámci všetkých generácií v tej hlbokej ÚCTE, tak vtedy dokážete vrátiť tú ROVNOCENNOSŤ späť aj do vašej ľudskej spoločnosti

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Spln mesiaca 26. máj 2021

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk