Očakávanie a pocit viny – 1.časť

Otázka : Ľudská bytosť sa v nejakej situácii slobodne rozhodne v prospech  seba a pre samú seba, ale  napriek tomu si potom v sebe vytvorí pocit viny, pretože sa  kvôli jej rozhodnutiu, na ktoré má právo, niekto iný na ňu nahnevá, prečo sa to deje? 
Odpoveď: Lebo nesplnila prianie tej druhej ľudskej bytosti a tak si v sebe  následne vytvorí pocit viny, ako keby tým, že niekoho neuposlúchne, sa previnila.
To znamená, že si  vytvorí v sebe ten pocit viny, práve preto, že neuposlúchla.
Ten pocit viny v nej vytvára  jej ego a je to nevedomý vzorec správania, ktorý má v sebe uložený.
Tá ľudská bytosť svojou vôľou a rozhodnutím nenaplnila očakávanie druhej ľudskej bytosti a jej nevôľa z toho, že ona nenaplnila jej očakávanie, potom vytvorí v nej pocit viny, že to jej očakávanie nenaplnila.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Spln mesiaca 26. máj 2021

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk