Poníženie

Poníženie je  nesmierne silná zbraň Strachu, lebo pôsobí skryte.
Poníženie pôsobí ako vystrelovací nôž.
Ten nôž je skrytý v nenápadnom púzdre, čí rúrke a ten nôž je tá krutosť, ktorá dokáže vystreliť a zabije ľudskú bytosť v jedinom okamihu a pritom nie je vopred viditeľná.
Preto neponižujte druhé ľudské bytosti, ale ani samých seba, pretože tým vytvárate krutosť v sebe samých.
Ak  sa ako ľudská bytosť naučíte byť krutý sami k sebe, potom dokážete byť krutý aj k tým druhým.
Ak ste k sebe láskavý, ste láskavý aj k druhým.
Ak rešpektujete sami seba, rešpektujete aj druhých.
Ak si ctíte sami seba, dokážete dať úctu aj tým druhým.
Ak viete Odpúšťať sami sebe, dokážete dať Odpustenie aj tým druhým.
Ak máte Súcit sami k sebe, dokážete súcitiť aj s druhými.
Všetko začína od  vás samých.
A tak ako to máte sami k sebe, tak to máte aj k tým druhým ľudským bytostiam.

Vedzte, že RODINA tu nie je preto, aby zabezpečovala len materiálne blaho a fyzický vývoj detí, ale RODINA je tu preto, že vytvára  ochranu duchovného rozvoja pre dieťa, teda pre každú ľudskú bytosť, ktorá sa na Matku Zem narodí.
Pretože len v RODINE dokáže byť dieťaťu odovzdaná BEZPODMIENEČNÁ MATERINSKÁ LÁSKA.
Pokiaľ tento základný kameň, čiže RODINU ako takú, pre obnovu života na Matke Zemi zachováte, bude TU na Matke Zemi prebývať LÁSKA a zároveň nenarastie vo vašej spoločnosti strach a krutosť.
A to je uzatvorený kruh.
RODINA RODÍ LÁSKU.
Tam, kde nie je RODINA, tak tam sa v ľudskej bytosti rodí strach a krutosť.
A to je ďalší uzatvorený kruh.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF

HUMILIATION – Part 1.
More in English in PDF

HUMILIATION – Part 2.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com