Pokora a krutosť

Pretože to „NEZABIJEŠ“,  nie len v polohe prikázania, ktoré k vám prišlo prostredníctvom mnohých „majstrov“, ktorí prišli  na Matku Zem, ale to „NEZABIJEŠ“ je  dané do vašej DNA, je  súčasťou vašej DUŠE  a  je to zapísané do kódu vašej DUŠE a VY sa s tým rodíte  nie len na Matku Zem ako ľudské bytosti, ale boli ste s týmto kódom zrodení vo Vesmíre ako takom, lebo je to podstata, ktorá je vo vás zapísaná a je vašou nedeliteľnou súčasťou.
Keď sa sem na Matku Zem zrodíte ako ľudská bytosť, máte v svojom KÓDE, v DNA, v DUŠI, v SRDCI  zapísané „NEZABIJEŠ“ ako prikázanie, proste to tam je.
Tým, že to porušujete tak zrodíte tú krutosť, ktorá vás potom chráni pred tým, aby ste pocit viny cítili a aby ste za to prijali svoju ZODPOVEDNOSŤ.
Ale tá krutosť zároveň vo vás vytvorí ODDELENOSŤ od vašej DUŠE   a to potom vytvorí ten  chladný sklenený  pohľad.

Táto energia krutosti sa rozpúšťa a transformuje len POKOROU.
Zapamätajte si to.
Ničím iným sa krutosť nedá transformovať,  len POKOROU.
Preto to potom trvá tak veľmi veľa životov, pretože ľudská bytosť zrodí v sebe samej nie len krutosť, ale zrodí aj všetky hlavy pýchy a to moc, slávu, nadradenosť, nadutosť, povýšenosť, výnimočnosť, chamtivosť, falošný pocit hrdosti,  márnomyselnosť, či samoľúbosť.
Práve tá krutosť zrodí nesmierne veľkú Pýchu v tej ľudskej bytosti.
A potom treba veľmi veľa POKORY, aby sa v nej tieto hlavy pýchy rozpustili.

Práve preto, že ste  ako jednotlivci,  ale aj celá ľudská  spoločnosť  prijali SLOBODU, SLOBODNÚ VÔĽU a SLOBODNÉ ROZHODOVANIE ako svoju súčasť, ale neprijali ste ZODPOVEDNOSŤ, je vo vašej spoločnosti veľmi málo POKORY a veľmi veľa krutosti a ľahostajnosti k sebe navzájom, ale aj k iným formám života a aj k Matke Zemi ako takej.
A je to tak preto, že niekde tam veľmi ďaleko pred vami v línii času vášho bytia, ste stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a zabudli ste na ten najzákladnejší kód svojej duše, buniek, DNA a to je: „ NEZABIJEŠ“.
A „NEZABIJEŠ“ platí všeobecne, nie len vo vzťahu k ľudským bytostiam.
„NEZABIJEŠ“ energeticky znamená to, že ten kto ŽIVOT, nezrodil a nedal, nemá právo ho tej druhej bytosti vziať.
„NEZABIJEŠ“ JE VESMÍRNY ZÁKON.
„NEZABIJEŠ“ je posvätný princíp v celom Vesmíre.

Už viete, že  TREST NEEXISTUJE  a tá duša  sa tými skúsenosťami oslobodzuje, učí a zdokonaľuje a môže tá duša v tom živote postúpiť a rásť, ale aj padnúť dole, podľa toho, čo sa v tom živote udeje.
Tá duša potrebuje skúsiť všetko, pretože nič nie je dobré a nič nie je zlé.
Je to len určitý pól tých skutkov.
Keďže tá duša je ale Láska a Svetlo, tak v konečnom dôsledku na tej ceste domov, tá Láska zvíťazí, len tými životnými a reálnymi skúsenosťami, ktoré prežila, získava naozaj to skutočné POZNANIE DOBRA AJ ZLA.
A potrebuje žiť obidva póly, aby vaša duša mala tú skúsenosť.
Preto v tomto význame neexistuje žiadny trest a neexistuje ani zlo, lebo je to len forma skúsenosti a tými ďalšími životmi to potrebujete všetko vyrovnať a vyčistiť.
Keď je niekedy  v tom konkrétnom živote veľa zla, tak v ďalších životoch to treba vyvážiť tým dobrom, odpustením a tou zmenou.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 1.
More in English in PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 2.
More in English in PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 3.
More in English in PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 4.
More in English in PDF

Západ slnka nad Bratislavou

Pridaj komentár