Pokora a krutosť – 1.časť

Pretože to „NEZABIJEŠ“,  nie len v polohe prikázania, ktoré k vám prišlo prostredníctvom mnohých „majstrov“, ktorí prišli  na Matku Zem, ale to „NEZABIJEŠ“ je  dané do vašej DNA, je  súčasťou vašej DUŠE  a  je to zapísané do kódu vašej DUŠE a VY sa s tým rodíte  nie len na Matku Zem ako ľudské bytosti, ale boli ste s týmto kódom zrodení vo Vesmíre ako takom, lebo je to podstata, ktorá je vo vás zapísaná a je vašou nedeliteľnou súčasťou.
Keď sa sem na Matku Zem zrodíte ako ľudská bytosť, máte v svojom KÓDE, v DNA, v DUŠI, v SRDCI  zapísané „NEZABIJEŠ“ ako prikázanie, proste to tam je.
Tým, že to porušujete tak zrodíte tú krutosť, ktorá vás potom chráni pred tým, aby ste pocit viny cítili a aby ste za to prijali svoju ZODPOVEDNOSŤ.
Ale tá krutosť zároveň vo vás vytvorí ODDELENOSŤ od vašej DUŠE   a to potom vytvorí ten  chladný sklenený  pohľad.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 1.
More in English in PDF


Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár