Nerovnocennosť – 6.časť

Preto je dôležité, pre každého z vás, aby ste dokázali zostať v POKORE a vedome si kontrolovali či dokážete prijímať slobodné rozhodnutia druhých ľudských bytostí, aby vás to prestalo preklápať do energetickej roviny pýchy, lebo  tá hranica je veľmi tenká.
Toto je vedomá práca na sebe samom, ktorú za vás nikto iný neurobí, ktorú v každom okamihu svojho bytia potrebujete robiť VY SAMI  a je to samozrejme vaša ZODPOVEDNOSŤ, či toto vedomé žitie a uvedomovanie si svojich rozhodnutí v tom prítomnom okamihu tu a teraz budete robiť alebo nie.
Je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, nikoho iného, je to  len vaša ZODPOVEDNOSŤ.
Toto uvedomenie si a PRIJATIE tej vašej ZODPOVEDNOSTI vám potom umožní zostať v  POKORE a to vám samozrejme prináša aj to uvedomenie si ROVNOCENNOSTI tých ostatných ľudských bytostí vo vzťahu k vám.
Čiže je to hlboké uvedomenie si toho, že oni majú posvätné právo sa slobodne rozhodovať a to akokoľvek, pretože je to ich ZODPOVEDNOSŤ a sú ROVNOCENNÍ vo vzťahu k vám, bez ohľadu na to ako sa rozhodujú a konajú.
Toto uvedomenie si ROVNOCENNOSTI, vám prináša práve tá POKORA, ktorá zostáva vašou súčasťou práve preto, že dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to ako sa rozhodujete VY SAMI.  
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Nerovnocennosť – 5.časť

Práve preto, že ste neprijali svoju ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné rozhodnutie a skutok, ale ste prijali túto falošnú ilúziu vášho ega za objektívnu realitu, povýšili ste sami seba  v svojej pýche nad  tú ľudskú bytosť, ktorá prijala vašu ZODPOVEDNOSŤ.
Tým, že ste na túto ľudskú bytosť potom hodili svoj pocit viny vo vzťahu k sebe samým a zároveň aj vo vzťahu k tým ostatným ľudským bytostiam, ktoré tam boli prítomné, ste ju energeticky doslova vyhlásili ako MENEJCENNÚ a NEHODNÚ ľudskú bytosť, lebo ona sa pomýlila a ona urobila chybu.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Nerovnocennosť – 4.časť

Žiaľ,  koho raz toto koleso chamtivosti pohltí, veľmi ťažko tá ľudská bytosť v tom konkrétnom živote, potom z neho dokáže vystúpiť a naozaj zostáva úplne slepá, pretože chamtivosť nielenže vám zaslepí váš zrak, chamtivosť je taká silná, že ona vám tie oči vypáli a tak aj keď niekedy sa môže stať,  že pokora vám pomôže odkryť ten závoj,  ktorým vám pýcha zaslepila zrak, tak v prípade chamtivosti, aj keď sa  ten závoj rozpustí, aj tak nevidíte, pretože vám chamtivosť vaše oči vypálila a práve preto pýchou chamtivosti, ak vás raz pohltí, zostávate zaslepení, do konca toho konkrétneho života.
A to, že ja môžem čokoľvek a ja môžem všetko čo chcem, platí nielen vo vzťahu k tomu majetku, ale aj vo vzťahu k vašim partnerom a všetkým ľuďom, ktorí sú súčasťou vášho života.
V tejto pýche ROZMARNOSTI potom konáte absolútne, pretože neprijímate ROVNOCENNOSŤ ľudí, s ktorými v tom živote žijete, ktorí sú vaši blízki, vaši spolupracovníci, vaši obchodní partneri, lebo nedokážete prijať ROVNOCENNOSŤ nikoho vo vzťahu k SEBE SAMÝM.
Toto je PÝCHA ROZMARNOSTI, ktorá v sebe skrýva veľa hláv pýchy, ktoré v tom konkrétnom živote ľudská bytosť sama v sebe zrodila, čiže nie je to len chamtivosť, ale aj nadradenosť, povýšenosť a nadutosť, ale aj dôležitosť, neomylnosť a všemocnosť a práve preto pýcha ROZMARNOSTI má takú nesmiernu silu.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Nerovnocennosť – 3.časť

Čím je väčšia pýcha, nadradenosť, nadutosť a povýšenosť tej spoločnosti, tým je v nej väčšia NEROVNOCENNOSŤ a tým je daný väčší priestor hierarchii moci, ktorá v tej spoločnosti pôsobí. Samozrejme potom platí, že tým viacej táto spoločnosť tú NEROVNOCENNOSŤ uplatňuje aj vo vzťahu k iným bytostiam a iným formám života na Matke Zemi.
Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ je nedeliteľne spojená s POKOROU.
Ak k ľudská bytosť nemá v sebe POKORU, nedokáže vnímať ROVNOCENNOSŤ ako takú a súvisí to práve s tým, že táto ľudská bytosť potom neprijíma a nedokáže prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje vlastné rozhodnutia. Rovnako platí, že čím je väčšia pýcha v ľudskej bytosti, tým menej dokáže prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, pretože má menej POKORY v svojom srdci.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Nerovnocennosť – 2.časť

Práve tá ZODPOVEDNOSŤ ako taká, je jazýčkom na tých váhach, ktorý potom  určuje to, na ktorú stranu toho kyvadla sa pýcha rozhúpe.
Je potrebné, aby ste si zapamätali to, že PÝCHA má schopnosť vás oslepiť, preto je dôležité, aby ste si uvedomili, že pýcha ako taká vždy predchádza váš pád.
Ak to preženiete a to na ktorúkoľvek stranu, vždy energeticky spadnete.
Je potrebné, aby ste sa naučili vnímať tú mieru, čiže veľkosť energie, s ktorou dokážete ešte pracovať a ktorú dokážete mať pod kontrolou, aby tá energia vás potom neprevalcovala.
A tu vždy platí, že menej je viac.
V prípade pýchy to doslova platí, že menej je viac.
Je to doslova len pierko, ktoré môžete používať k tomu, aby ste to kyvadlo rozkývali.
Nie je potrebná väčšia sila, než sila pierka.
To pierko úplne stačí, pretože len vtedy tú pýchu dokážete mať pod kontrolou, pretože, ak dáte do toho väčšiu silu ako pierko, začne pýcha ovládať vás samých.
A vtedy má pýcha pod kontrolou vás a nie je to naopak.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Nerovnocennosť – 1.časť

Zhora na mňa niečo spadlo, ako keby sliz a lepidlo zároveň.
Niekto tú hmotu na mňa vylial.
Všetko sa mi lepí, roztiahnem prsty, ale sú ako keby spojené lepidlovou gumou, keď chcem zdvihnúť ruku, mám ju prilepenú o šaty, aj nohy mám zlepené, aj šaty, je to veľmi nepríjemné a tak tam len stojím.
Teraz sa predo mnou objavilo jazero s krásnou, tyrkysovo-modrou, priezračnou vodou a bolo mi povedané, že môžem vstúpiť do jazera, aby som sa v ňom umyla a ten sliz zo mňa tá voda zmyla.
Je to veľmi zvláštne, lebo ja pred sebou vidím nádherne čistú vodu, ale niečo vo mne mi hovorí, že je to pasca, aby som vôbec do tej vody nešla, lebo keď do nej vstúpim, tak z nej nebudem môcť vyjsť von.
Neviem čomu mám teda veriť.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com