Pýcha a nerovnocennosť

Zhora na mňa niečo spadlo, ako keby sliz a lepidlo zároveň.
Niekto tú hmotu na mňa vylial.
Všetko sa mi lepí, roztiahnem prsty, ale sú ako keby spojené lepidlovou gumou, keď chcem zdvihnúť ruku, mám ju prilepenú o šaty, aj nohy mám zlepené, aj šaty, je to veľmi nepríjemné a tak tam len stojím.
Teraz sa predo mnou objavilo jazero s krásnou, tyrkysovo-modrou, priezračnou vodou a bolo mi povedané, že môžem vstúpiť do jazera, aby som sa v ňom umyla a ten sliz zo mňa tá voda zmyla.
Je to veľmi zvláštne, lebo ja pred sebou vidím nádherne čistú vodu, ale niečo vo mne mi hovorí, že je to pasca, aby som vôbec do tej vody nešla, lebo keď do nej vstúpim, tak z nej nebudem môcť vyjsť von.
Neviem čomu mám teda veriť.

Ak dovolíte, aby sa vo vás vytvoril HNEV do takej miery, že vám zoberie a spáli váš SÚCIT, automaticky sa preklopíte do POZÍCIE OBETE.
Tento proces sa udeje nevedome a ani si ho nestihnete uvedomiť.
V pozícií obete vám práve energia pýchy skryla celú podstatu toho čo sa udialo a stali ste sa menejcennou bytosťou voči tej ľudskej bytosti, na ktorú sa hneváte.
Práve vaša pýcha obete tú druhú ľudskú bytosť povýšila nad vás samých a hoci nevedome vy sami ste túto NEROVNOCENNOSŤ vytvorili.

Život ako taký je všade vo vesmíre posvätný a je rovnocenný.
A toto platí aj pre Matku Zem.
V súčasnosti tie energetické nožnice NEROVNOCENNOSTI ako ľudská civilizácia, žiaľ stále otvárate, ale neprekročili ste zatiaľ tú kritickú hodnotu, takže stále existuje možnosť návratu vašej civilizácie naspäť k ROVNOCENNOSTI.

Aby ste NEROVNOVÁHU a NEROVNOCENNOSŤ zmenili vo vašej ľudskej spoločnosti, v prvom rade sa potrebujete vrátiť k ROVNOCENNOSTI vy sami a to každý jeden z vás sám za seba.
Potrebujete začať žiť tú ROVNOCENNOSŤ sami za seba a voči sebe samým.
To je prvý krok, ktorý potrebujete urobiť a ktorý si potrebujete uvedomiť.
Otázka: A ako to dosiahnuť?
Odpoveď: Potrebujete prijať, že vy sami ste vytvorili energiu menejcennosti a to tým, že ste sami pokorovali seba samých, alebo ste dovolili aby vás iné ľudské bytosti ponižovali a pokorovali.
Je to veľmi hlboké uvedomenie, lebo môžete to vnímať  nie len ako slová, lebo za nimi je nesmierne veľké množstvo energií, ktoré ste voči sebe samým vytvorili, alebo ktoré ste prijali a uložili do svojich energetických rovín a sú to energie nehodnosti, zlyhaní, bezmocnosti, nemohúcnosti, bezradnosti, beznádeje, nedôvery voči sebe samým, smútku, hnevu a nenávisti, ktoré ste sami v sebe tvorili,  ale ktoré ste nedokázali prepúšťať.

ESENCIA ŽIVOTA, ktorú v sebe nesie mužská spermia, je absolútne ROVNOCENNÁ, rovnako ako vám to bolo na začiatku ukázané s tými mlynmi.
A toto súvisí s tým, že ŽIVOT ako taký je ROVNOCENNÝ.
ŽIVOT má posvätné právo sa zrodiť v takej forme, akú si sám pre seba vybral.
Je to SLOBODNÉ a VEDOMÉ rozhodnutie ŽIVOTA.
Tu sa prelínajú dve roviny tvorenia. Jedna je vedomá, ktorá ide z roviny duší, a druhá žiaľ vo väčšine prípadov je nevedomá, ktorá ide z roviny ľudských bytostí.
Málokedy ako ľudské bytosti tvoríte vedome ten nový život.
Málokedy sa tak stane, lebo v tom vedomom tvorení, tvoríte spolu s tou dušou, ktorá sa má narodiť.
Častokrát je však vaše tvorenie úplne nevedomé a tak vedome tvorí len  rovina duše.

Tým, že sloboda je nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdeliteľnou súčasťou vašej duše, tak SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ,  je tým najväčším darom pre vás ako ľudskú bytosť, ktorý ste od Stvoriteľa dostali.
A uvedomte si, že nie všetky formy života toto právo slobodného rozhodovania majú.
SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ je veľmi vzácny dar a keď vám je táto sloboda zobratá, tak vtedy si sami v sebe vytvoríte tie najväčšie bolesti.
Neviete zatiaľ prijať  ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak sami konali.
Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste dovolili, aby vám tá SLOBODA bola zobratá.
Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste si tú SLOBODU sami sebe zobrali.
Práve s týmto potrebujete začať pracovať a uzdravovať to ako jednotlivci.

ROVNOCENNOSŤ ako taká je preto nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne spojená s vašou SLOBODOU.
ROVNOCENNÍ ste len vtedy,  keď ste SLOBODNÍ.
Rovnako platí, že SLOBODNÍ ste len vtedy, kde ste ROVNOCENNÍ.
Aj SLOBODU, aj ROVNOCENNOSŤ cítite, vnímate a energeticky tvoríte vo svojom srdci, takže  je to niečo, čo vám môže byť zobraté len vtedy, keď to vy sami dovolíte, alebo keď si  to vy sami sebe zoberiete, pretože to nie je nič hmotné, čo môže niekto iný uchopiť a odniesť preč.
Preto závisí len od vás, či tvoríte v svojom srdci ako SLOBODNÁ ľudská bytosť energiu ROVNOCENNOSTI v svojej LÁSKE, ÚCTE, POKORE a REŠPEKTE, alebo práve naopak, tvoríte v tej pýche, či už vedome prejavenej alebo tvoríte v pýche  nevedome v tej skrytej forme energiu NEROVNOCENNOSTI.
Toto je rovnako uzatvorený kruh.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com