Očakávanie – 1.časť

Otázka: Častokrát sa nám v živote stane, že jedna ľudská bytosť obviní druhú ľudskú bytosť z niečoho čo  ona sama nemohla ovplyvniť. Tá obvinená ľudská bytosť sa potom nahnevá na tú prvú ľudskú bytosť za jej správanie.  Chcela by som vedieť prečo sa tak deje ?
Odpoveď : Súvisí to s nespravodlivosťou, ktorá vzniká pri takomto konaní, keď je ľudská bytosť obvinená z toho, čo nemohla ovplyvniť, ale zodpovednosť za výsledok, ktorý tá situácia priniesla, je daná práve tejto ľudskej bytosti.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Dracenia

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk