Beznádej a a príchod mimozemských civilizácií na Matku Zem

Otázka: Toto je prípad aj mimozemskej civilizácie, ktorá prišla pred 80-tisíc rokmi na územie dnešnej Bosny a Hercegoviny?
Odpoveď: Áno a tam nebol u nich žiadny súcit, žiadna spolupatričnosť, žiadna snaha sa rozdeliť, takým spôsobom tá civilizácia fungovala.
 Pre nich to nebolo o tom, že ony by chceli naschvál niekomu robiť zle, lebo toto ony v tej podstate nepoznajú. Ony len vedia, že na prežitie niečo potrebujú a to si zoberú, či sú to nerasty, voda, krv, deti alebo nejaká iná forma energie. Na to, aby sa mohli rozmnožovať, potrebujú objekt, ktorý im zabezpečí tú ďalšiu generáciu a toto zase u ich a z ich pohľadu nie je nič zlé, lebo ony nevedia v tej podstate, že to, čo robia, je zlé.
Musíte si to predstaviť tak, ako keď je malé dieťa, ktoré najprv nevie nič a ani nevie, že nevie nič a nevie, čo je zlé a nevie, čo je dobré, musí sa to najprv naučiť.
Takže emočná úroveň u týchto mimozemských civilizácií absentuje a napriek vysokému stupňu inteligencie a technickým znalostiam táto emočná súčasť u nich neexistuje.
Zase si to predstavte tak, že aj medzi vami ľuďmi sú také ľudské bytosti, napríklad vedci, matematici, ktorí sú veľmi technicky zameraní ľudia, ktorí žijú v svojom svete laboratórií a čísel, ako keby odtrhnutí od reality života, a tak si potom nevytvoria ani partnerstvá ani rodiny a nič im to ani nehovorí, lebo ten ich život v tom ich svete sa naplní prostredníctvom výskumu, bádania, programovania a podobne. Práve preto takíto ľudia potom nechápu svojich kolegov, ktorí majú rodiny, že potrebujú ten čas venovať deťom, ísť na dovolenku a žiť ten život aj iný ako len ten pracovný, lebo oni nechápu tú potrebu toho spoločenského a emočného vyžitia, je im to proste cudzie.
Keď si to predstavíte globálne ako celú civilizáciu, ktorá takto funguje, ale ešte v tom tvrdšom režime, takže ony ani nemajú ten zážitok vlastnej rodiny, ktorá by ich vychovala a v ktorej by nejaký emočný základ dostali, pretože v tej civilizácii toto proste vôbec neexistuje, tak potom tá civilizácia s takouto DNA lieta a presúva sa Vesmírom a hľadá vhodné podmienky buď na svoje nové pôsobisko, alebo miesto, kde môže tú ďalšiu generáciu cez niekoho iného získať.
A práve toto tá mimozemská civilizácia vtedy dávno pred 80 000 rokmi urobila.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Beznádej a chamtivosť

Energia chamtivosti je veľmi rozdielna od vibrácie LÁSKY, a preto chamtivosť pôsobí na ľudskú bytosť deštruktívne. Takže, keď veľa ľudských bytostí súčasne vytvorí energiu chcenia, podporuje to energiu chamtivosti a práve ona potom prináša tie situácie, ktoré v dôsledku duality z vášho uhla pohľadu sú diametrálne rozdielne od toho, ako ste vy, ako ľudské bytosti, vibračne nastavení.
A keď sa potom v dôsledku bolesti, ktorú energia chamtivosti vytvorí, stane, že vy samy zatvoríte svoje srdce pred LÁSKOU a nedovolíte, aby do neho vstupoval SÚCIT, neviete potom tie situácie PRIJÍMAŤ, pretože ste stratili ten ochranný obal POKORY a preklopili ste sa do energie PÝCHY, či už v prejavenej forme pýchy, alebo v pozícii obete.
Toto sa samozrejme dokáže diať v čase veľmi pomaly a ani to nepostrehnete, že sa tak stalo, ale rovnako to dokáže pôsobiť aj veľmi rýchlo vo veľmi krátkom čase a potom energia a najmä jej sila, ktorá sa v krátkosti času vytvorí, je nepredstaviteľne veľká a tá energia je potom pre ľudskú bytosť zdrvujúca a drvivá.
Práve v dôsledku tejto energie vytvorí potom ľudská bytosť v sebe BEZNÁDEJ.

Poviem vám to ešte raz.
Chcenie a energia chamtivosti dokáže pôsobiť pomaly vo veľmi dlhom čase, a tak jej pôsobenie skoro ani nepostrehnete, ale ona zmení správanie ľudských bytostí.
 Ale rovnako dokáže pôsobiť aj vo veľmi krátkom čase a vtedy sila, ktorú vyvinie, je priamo úmerná energii chamtivosti, ktorá sa v tom opačnom prípade rozložila v čase, avšak teraz je koncentrovaná do toho jediného okamihu, a preto tá sila, ktorá sa vytvorila, je pre tú ľudskú bytosť zdrvujúca a zničujúca a ona v sebe potom vytvorí energiu beznádeje, a tak vlastne zomiera.
NEPRIJATIE, ktoré v sebe ľudská bytosť vytvorila, je v tomto prípade ABSOLÚTNE.
Toto je rozdielnosť toho, ako vie energia chamtivosti na ľudské bytosti pôsobiť.
V prípade, že chamtivosť pôsobí dlhodobo v čase, spôsobí zmenu správania ľudskej bytosti a rovnako jej zoberie pokoru a preklopí ju do pýchy a potom tá ľudská bytosť zavrie svoje srdce pred Láskou a v tej pýche koná a tvorí, avšak to nevidí, lebo tá pýcha ju zaslepila.
V tomto prípade koná v energii PÝCHY, ale tým, že prijala falošné ilúzie o sebe samej, je potom hlboko presvedčená, že ona koná v pokore a koná dobro, avšak nevidí, že sa preklopila do pýchy a v tvorení duality na Matke Zemi prestala to dobro energeticky vytvárať. To znamená, že prestala konať v energiách LÁSKY.
Prostredníctvom takýchto ľudských bytostí STRACH v spolupráci s PÝCHOU a EGOM týchto ľudských bytostí potom tvorí mnohé manipulácie a klamstvá, ktoré tú bolesť v tých druhých ľudských bytostiach vytvárajú.
Takto pomáhajú vytvárať nerovnováhu, nerovnocennosť a nespravodlivosť v ľudskej spoločnosti a vytvárajú energiu poroby, čiže neslobody na jednej strane a na druhej strane tvoria nadvládu, hierarchiu moci a posilňujú chamtivosť a nadradenosť jedných nad druhými. Toto je spôsob, keď chamtivosť tvorí v čase dlhodobo.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Beznádej

Energia beznádeje sa vytvorí slobodným rozhodnutím ľudskej bytosti ako dôsledok neprijatia nejakej skutočnosti alebo udalosti, ktorá v jej živote nastala.
To neprijatie tej udalosti je v tomto prípade, dá sa povedať, že ABSOLÚTNE.
Veľkosti toho neprijatia zodpovedá energeticky vytvorený stav BEZNÁDEJE a je to doslova energia odchodu z hmotného sveta, čiže v tej energii BEZNÁDEJE ľudská bytosť zomiera. Tá energia, ktorá sa vytvorí tým, že sa ľudská bytosť ocitne v absolútnej tme, je ako ten tunel, cez ktorý tá duša prejde do svetla.
Je to ako keby energeticky vytvorený predpoklad k tomu, aby tá duša prešla do svetla.
Vytvára ho sama ľudská bytosť svojim slobodným rozhodnutím, pretože absolútne neprijala tú udalosť, ktorá vstúpila, alebo sa stala súčasťou jej života.
Tým, že sa to udeje v nevedomej rovine, neviete za to prijímať svoju zodpovednosť.

POKORA je kľúčom k tomu, aby ste mohli otvoriť závoj zabudnutia, ktorý sa potom rozplynie,  lebo POKORA je energetický protipól pýchy, do ktorej ste sa vy sami dostali v okamihu, keď ste vytvorili to absolútne neprijatie.
A nemuseli ste mať zvedomené, že ste sa preklopili z pokory do pýchy, pretože vám to pred vašim vedomým a fyzickým zrakom skryla pozícia obete, do ktorej ste spadli.
Uvedomte si, že to sa deje všetko súbežne, v jednom jedinom okamihu vo veľmi rýchlom časovom slede za sebou.
Práve preto je potrebné, aby ste boli ako ľudská bytosť veľmi bdelý.
Naozaj bdelá ľudská bytosť  v tom prítomnom okamihu svojho bytia a to znamená, aby ste si všetko dokázali uvedomovať v každej sekunde svojho bytia

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4,časť – Strom života v kvete života