Beznádej – 9.časť

To znamená, že zotrváte aj naďalej v pozícií pýchy obete a to z akéhokoľvek dôvodu, aj keď ste si v tom konkrétnom živote v rámci plánu svojej duše zadali, že by ste tieto energie beznádeje chceli vysporiadať, avšak práve preto sa  vám to nepodarí a tie energie nerozpustíte, ale naopak, voči sebe samým ich ešte prehĺbite.
Vystúpiť z pozície obete, dokážete vtedy, ak prijmete, že LEN VY SAMI ste  tvorcom svojho života a že svoj život tvoríte energiou svojich myšlienok a keď zmeníte svoje myšlienky a to ako tvoríte, môžete zmeniť svoj život a prijmete za to svoju ZODPOVEDNOSŤ.
Ak dokážete vystúpiť z pozície obete a prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ, dokážete začať ODPÚŠŤAŤ sami sebe.
Vtedy ako bonus prichádza tá skutočnosť, že to potom viete ODPUSTIŤ  aj tým druhým ľudským bytostiam. Je však ilúziou si myslieť, že dokážete ODPUSTIŤ tým druhým, pokiaľ to nedokážete ODPUSTIŤ SAMI SEBE.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Sirôtka

Beznádej – 8.časť

Ak však ľudské bytosti z mladej generácie, ktoré sa učia príkladom, zaváhali a nechali sa zviesť pýchou nadradenosti a povýšenosti nad tou staršou generáciou a zároveň nedokázali vidieť, že táto pýcha prináša neúctu do toho rodu, tak práve táto energia neúcty umožňuje to, že mladá generácia, ktorá prichádza, odmietne prijať múdrosť a poznanie svojich predkov a doslova ho pošliape.
Preto v línií času svojho bytia strácate poznania, ktoré boli súčasťou vašich predkov a tie nasledujúce generácie ich už nemajú a tak tápu vo svojich životoch a pracne tieto poznania cez svoje skúsenosti, ktoré sú ale častokrát nesmierne bolestné, ich opätovne získavajú späť. Stane sa tak vtedy, kde prestrihnete korene  voči svojim predkom.
To prestrihnutie koreňov energeticky uskutoční práve NEÚCTA, keď vy sami dovolíte PÝCHE, aby ju vo vás zrodila.
Samozrejme nevidíte, že tým stratíte mnohé poznania a múdrosť, ktorú potom pracne vy sami a generácie vašich detí, ktoré prídu po vás, musia opätovne získať späť.
Všetky tieto poznania ktoré vám zvedomujem a dávam boli vašou súčasťou, boli súčasťou vašich predkov, ale práve cez tú NEROVNOCENNOSŤ, NEÚCTU a PÝCHU ste o tieto Poznania prišli. Nevideli ste, že práve STRACH ako taký cez pôsobenie pýchy a vášho ega vám všetky tieto poznania a prastaré múdrosti berie, aby vás ľahšie mohol ovládať a manipulovať, aby sa stratila Harmónia, Rovnováha a Jednota, ktorá na počiatku bytia na Matke Zemi
pôsobila.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Beznádej – 7.časť

Ľudské bytosti prestali  vidieť SPRAVODLIVOSŤ, vzdali sa svojej múdrosti a ten falošný svet, ktorý táto mimozemská civilizácia vytvorila, začali postupne považovať za svoj skutočný svet. 
Uvedomte si teraz, že práve cez reťazenie manipulácií, kedy nevidíte tú podstatu, prečo k tomu „niečomu“ dochádza, ste najhlbšie a najviac zraňovaní.
Je to dômyselne vymyslená reťaz mnohých manipulácií, k tomu, aby ste boli hlboko zranení bolesťou, ktorú vám spôsobia  vaši blízki, priatelia, rodina a najmä vaše deti.
Táto nesmierna bolesť a následný smútok, zatrpknutie, neodpustenie, vám zatvoria vaše srdcia a vaše srdcia zhasnú a prestanú vyžarovať svetlo, ktoré žiari, lebo prestane do nich vstupovať Láska.
Až nakoniec, tie ľudské bytosti, ktoré sa odmietli podrobiť a prispôsobiť tomuto novému spôsobu života, ktorý táto mimozemská civilizácia priniesla a zaviedla, sa rozhodli odísť preč dobrovoľne, alebo boli zo svojich domovov a vlasti vyhnané.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Beznádej – 6.časť

Keďže platí, že všetko so všetkým súvisí, tak práve preto situácie, ktoré vy sami v tom konkrétnom živote vnímate, častokrát majú úplne odlišnú energetickú podstatu od toho, ako vy sami vnímate fyzickým zrakom tú konkrétnu situáciu v živote, ktorá sa vám deje.
Je to tak preto, že tam prichádza k energetickému vyrovnaniu medzi ľudskými bytosťami, ktoré vy sami však nemáte zvedomené.
Keď v svojom živote dovolíte a to z akéhokoľvek dôvodu aby vás strach začal manipulovať, prostredníctvom prvotnej manipulácie strachu,  to znamená, že začnete tie druhé ľudské bytosti kritizovať, porovnávať, hodnotiť súdiť, posudzovať a odsudzovať, strácate SÚCIT a LÁSKU zo svojich sŕdc, nedokážete mať empatiu, toleranciu ani pochopenie voči tým druhým a ani neviete ako, prestali ste byť v POKORE a energeticky ste sa ocitli v pýche.
A vtedy nedokážete vidieť tú objektívnu pravdu v tej konkrétnej situácii a  ani to, čo sa naozaj a  v skutočnosti deje, pretože tie energetické toky medzi vami prúdia úplne odlišným spôsobom, ako vy svojimi fyzickými očami tú situáciu  vnímate a vidíte.
Preto v svojej pýche odsúdite tie druhé ľudské bytosti, pretože ich vo vzťahu k sebe samým neprijímate ako rovnocenné bytosti.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Beznádej – 5.časť

Práve preto, že CHAMTIVOSŤ vo vás vytvára PRIPÚTANOSŤ , postavili ste to, k čomu ste pripútaný nad ŽIVOT a preto sa toho „NIEČOHO“ nedokážete vzdať a vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vytvoríte energiu boja, pretože neprijímate, že ona chce to „ NIEČO“, čo vy vlastníte.
Čím je väčší váš odpor voči tomu, čo chce tá druhá ľudská bytosť a aké má na vás požiadavky,  tým je väčšia pýcha,  s ktorou tá druhá ľudská bytosť  vo vzťahu k vám začne konať.
Jej pýcha prijme energiu boja ako svoju potravu a pretransformuje ju do energie pýchy, ktorá sa v tej ľudskej bytosti znásobí a ona je potom ešte viac presvedčená o svojej vlastnej pravde a tak znásobí svoje chcenie a chce práve to čo máte vy a nevidí pritom, že posilňuje energiu chamtivosti.
Ale rovnako ju posilňuje aj tá ľudská bytosť, ktorá sa nechce vzdať toho čo vlastní,  práve energiou pripútanosti.
A hoci to nevidia obidve ľudské bytosti posilňujú energiu chamtivosti –  jedna tým svojim chcením a druhá svojou  pripútanosťou, že sa toho „ niečoho“ nechce vzdať. Obidve konajú v pýche, kde na jednej strane je tá pýcha prejavená a na druhej je skrytá.
Práve energia pýchy tú energiu boja medzi nimi posilňuje a zároveň ju prijíma  a tak PÝCHA rastie na obidvoch stranách, lebo každá z tých ľudských bytostí je presvedčená o svojej vlastnej pravde.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Beznádej – 4.časť

Tie energetické podmienky, to podhubie, ktoré to celé zrodí, je energia CHAMTIVOSTI, ktorá v svojej pýche ako dôsledok do tej spoločnosti prináša práve tú NEROVNOVÁHU, NEROVNOCENNOSŤ a  NEÚCTU k ŽIVOTU.
Už viete, že tú chamtivosť vytvára to chcenie a za tým „chcením“ a „ja chcem“ , je energia pripútanosti, to znamená, že sa stávate pripútanými k majetku, veciam, ľuďom, postaveniu, schopnostiam, k svojej moci, dôležitosti, výnimočnosti svojho postavenia, čiže  toho kým ste.
A uvedomte si, že za tým všetkým je PÝCHA.
Keďže na Matke Zemi je dualita, táto pýcha pôsobí aj v tej prejavenej a aj skrytej forme a v obidvoch prípadoch vie pôsobiť tak, aby ste nedokázali vidieť práve to, že vy sami v nej konáte, lebo  vám vytvorí falošnú ilúziu a presvedčenie, že to tak má byť a že tak ako konáte, je správne.
Ak sa aj nájdu ľudské bytosti,  ktoré dokážu vidieť, že konáte v tej pýche a majú tú „drzosť“ alebo „odvahu“, aby to povedali verejne, tak sa ich rozhodnete zničiť.
Práve v tej svojej pýche si myslíte, že máte na to právo, lebo jedine vy sami dokážete vidieť tú objektívnu pravdu toho, čo sa deje a jedine tá  vaša objektívna pravda, je tá jediná správna a preto to  musí byť tak, ako ste vy sami, povedali a rozhodli.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Beznádej – 3.časť

V prípade, že chamtivosť pôsobí dlhodobo v čase, spôsobí zmenu správania ľudskej bytosti a rovnako jej zoberie pokoru a preklopí ju do pýchy a potom tá ľudská bytosť zavrie svoje srdce pred Láskou a v tej pýche koná a tvorí, avšak to nevidí, lebo tá pýcha ju zaslepila.
V tomto prípade koná v energii PÝCHY, ale  tým, že prijala falošné ilúzie o sebe samej, je potom hlboko presvedčená, že ona koná v pokore a koná dobro, avšak nevidí, že sa preklopila do pýchy a v tvorení duality na Matke Zemi prestala to dobro energeticky vytvárať.
To znamená, že prestala konať v energiách LÁSKY. 
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Beznádej – 2.časť

POKORA je kľúčom k tomu, aby ste mohli otvoriť závoj zabudnutia, ktorý sa potom rozplynie,  lebo POKORA je energetický protipól pýchy, do ktorej ste sa vy sami dostali v okamihu, keď ste vytvorili to absolútne neprijatie.
A nemuseli ste mať zvedomené, že ste sa preklopili z pokory do pýchy, pretože vám to pred vašim vedomým a fyzickým zrakom skryla pozícia obete, do ktorej ste spadli.
Uvedomte si, že to sa deje všetko súbežne, v jednom jedinom okamihu vo veľmi rýchlom časovom slede za sebou.
Práve preto je potrebné, aby ste boli ako ľudská bytosť veľmi bdelý.
Naozaj bdelá ľudská bytosť  v tom prítomnom okamihu svojho bytia a to znamená, aby ste si všetko dokázali uvedomovať v každej sekunde svojho bytia.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Beznádej – 1.časť

Energia beznádeje sa vytvorí slobodným rozhodnutím ľudskej bytosti ako dôsledok neprijatia nejakej skutočnosti alebo udalosti, ktorá v jej živote nastala.
To neprijatie tej udalosti je v tomto prípade, dá sa povedať, že ABSOLÚTNE.
Veľkosti toho neprijatia zodpovedá energeticky vytvorený stav BEZNÁDEJE a je to doslova energia odchodu z hmotného sveta, čiže v tej energii BEZNÁDEJE ľudská bytosť zomiera. Tá energia, ktorá sa vytvorí tým, že sa ľudská bytosť ocitne v absolútnej tme, je ako ten tunel, cez ktorý tá duša prejde do svetla.
Je to ako keby energeticky vytvorený predpoklad k tomu, aby tá duša prešla do svetla.
Vytvára ho sama ľudská bytosť svojim slobodným rozhodnutím, pretože absolútne neprijala tú udalosť, ktorá vstúpila, alebo sa stala súčasťou jej života. Tým, že sa to udeje v nevedomej rovine, neviete za to prijímať svoju zodpovednosť
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF