O SEBE / ABOUT ME

Volám sa Darina Balková a som jedna z mnohých žien, ktoré sa rovnako ako ja stretli v svojom živote so skúsenosťou, že im diagnostikovali rakovinu prsníka. Stalo sa tak v roku 2009.
Na základe mojej vlastnej skúsenosti by som chcela povedať, že je dôležité opraviť heslo, alebo slogan, ktorý sa používa v spojení s touto chorobou a to, že „s rakovinou treba bojovať“.
Chcela by som ho pozmeniť na výzvu „rakovinu treba pochopiť“, pretože až keď túto chorobu dokážeme pochopiť a prijať ju, môžeme ju vyliečiť.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

Viac v slovenskom jazyku v PDF

ABOUT ME

More in English in PDF