O sebe

Volám sa Darina a som jedna z mnohých žien, ktoré sa rovnako ako ja stretli v svojom živote so skúsenosťou, že im diagnostikovali rakovinu prsníka. Stalo sa tak v roku 2009.
Na základe mojej vlastnej skúsenosti by som chcela  povedať, že je dôležité opraviť heslo, alebo slogan, ktorý sa používa v spojení s touto chorobou a to, že „s rakovinou treba bojovať“. Chcela by som ho pozmeniť na  výzvu „rakovinu treba pochopiť“. Až keď túto chorobu dokážeme pochopiť a prijať ju, môžeme ju vyliečiť.
Pokiaľ budeme s rakovinou bojovať, nikdy nad ňou nedokážeme zvíťaziť, pretože boj ju bude naďalej len posilňovať a stále jej bude v našej spoločnosti viacej a viacej. Rakovina má preto tak veľmi veľa príčin vzniku
a metaforicky povedané „veľa tvári“, pretože to nie je choroba nášho fyzického – ľudského tela, ale je to vlastne choroba ľudskej duše, ktorá keď sa zhmotní na fyzickej úrovni a prejaví sa ako ochorenie nášho tela.
Už po veľmi krátkom čase som pochopila, že som si túto chorobu vytvorila ja sama. Nemala žiadnu vonkajšiu príčinu z podhľadu súčasnej modernej medicíny, na ktorú by som sa mohla vyhovoriť, a na ktorú by som mohla preniesť zodpovednosť za jej vznik.
A predsa som to bola ja, kto túto chorobu vytvoril. Boli to moje vlastné negatívne myšlienky, ktoré vytvárali v mojom tele toxické látky a tie postupne otravovali môj organizmus, až sa napokon na fyzickej úrovni prejavili tým, že sa zhmotnili ako rakovina. Moje negatívne myšlienky žili z pocitu ukrivdenia, ktoré som nedokázala odpustiť a postupne prechádzali do myšlienok a pocitov na vrátenie tejto spôsobenej krivdy, teda vlastne na pomstu.
Tieto negatívne myšlienky krivdy, bezmocnosti, pomsty a neodpustenia sa nakoniec otočili proti mne samej. Musela som pochopiť a pripustiť si, že emócie sú energia, ktorá vibruje v tele, teda v podstate, že MY SME VLASTNE ENERGIA. Hnev je veľmi silná energia, ktorá vibruje na určitých stupňoch a frekvenciách.
Ak energiu hnevu nedokážeme vyjadriť a spracovať, vibruje stále na tom istom mieste až pokiaľ ju neuvoľníme a práve táto vibrácia spôsobuje rakovinu a rôzne iné závažné ochorenia. Keď som prešla cestou pochopenia vzniku môjho ochorenia, musela som prijať to, čo som sama vytvorila a keď som túto skutočnosť po čase dokázala prijať, tak som sa rozhodla ísť aj cestou vyliečenia mojej duše.
Po čase som pochopila a uvedomila som si, že naozaj v sebe cítim veľmi silný a veľký hnev. Najprv som si odmietala priznať, že cítim tento pocit. Až keď som tento pocit hnevu pomenovala, tak som bola schopná po prvýkrát vo svojom živote o ňom otvorene hovoriť, priznať si, že sa hnevám, priznať si, že cítim veľmi veľký hnev a následne ho aj postupne uvoľňovať prostredníctvom Odpustenia.
Pri čítaní kníh „Hľadanie mesta Bohov“  od ruského lekára Ernsta Muldaševa, som si postupne začala veľmi hlboko uvedomovať, že niečo je úplne ináč, ako som to doposiaľ v mojom živote vnímala a chápala. Začala som si uvedomovať nekonečnosť života a najmä to, že túto nekonečnosť života nám prináša naša duša. A tak som postupne začala rúcať mnohé zakorenené predsudky v sebe a pochopila som, že sme nesmrteľné bytosti, a že sa naša duša opakovane rodí ako ľudská bytosť, že sme žili mnohé a mnohé životy a všetky tieto spomienky, pocity a  emócie si naša duša pamätá.
Po týchto knihách nasledovali mnohé knihy od iných autorov, až som pochopila, že je potrebné, aby som prešla emocionálnou cestou poznania pocitov mojej duše. Pri tomto procese som spoznala, že som si z pocitu bezmocnosti, hnevu, poníženia a odmietnutia vytvorila pocit krivdy, nenávisti, neodpustenia a túžby po pomste. Zrazu som pochopila, prečo sa mi tak ťažko v živote odpúšťali neprávosti a spôsobené krivdy,
a prečo som vždy musela vynaložiť tak veľmi veľa úsilia a námahy, aby som dokázala odpustiť.
Rozhodla som sa odpustiť nielen ľuďom, ktorí mi ublížili, ale najmä som musela odpustiť sebe samej.
Proces hlbokého a úprimného odpustenia najmä sebe samému nie je vôbec jednoduchý.
Nakoniec sa mi podarilo odpustiť ľuďom, ktorí mi ublížili v tomto živote, a podarilo sa mi odpustiť aj samej sebe s pomocou LÁSKY, ktorú som opäť našla a ktorá sa vrátila späť do môjho života.
A tak po ceste Odpustenia kráčam stále.
V procese liečenia mojej duše som pochopila, že bolesť duše je neporovnateľne väčšia ako bolesť tela.
Bolesť duše sa nedá vyjadriť – je nekonečná a je trvalá. Bolesť tela pominie, ale bolesť duše zostáva.
Preto je potrebné v procese liečenia túto bolesť prijať ako súčasť poznania, a tak sa duša potom oslobodí.
Dostalo sa mi v tomto živote Božej milosti a požehnania, a zažila som uzdravenie duše aj tela práve prostredníctvom Božej Lásky. Zažila som tak sama na sebe silu, moc, láskavosť, milosrdnosť, nekonečnosť
a neobmedzenosť energie Lásky, aj keď z môjho  ľudského hľadiska je mi jasné, že to úplne nedokážem pochopiť, a že je to veľmi ťažké vyjadriť slovami.
Ale s určitosťou viem, že LÁSKA je najmocnejšou energiou v celom vesmíre, pretože ju stvoril Boh
a je to vlastne Boh sám.  LÁSKA je preto najväčšia sila v celom Vesmíre, a čo je veľmi, veľmi podstatné –
LÁSKA JE TIEŽ ENERGIA.
  LÁSKA je energia, ktorá rozširuje, otvára, odhaľuje, zdieľa a lieči, a preto
LÁSKA dokáže vyliečiť to, čo vytvorila energia hnevu.

Práve prostredníctvom neobmedzenej a nekonečnej sily energie Lásky som dokázala v tomto živote odpustiť a zároveň pochopiť, že som si dané ochorenie sama vytvorila svojím hnevom, svojou neschopnosťou odpúšťať a príliš veľkou túžbou po pomste.
Tým, že som pochopila, že svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami, skutkami, pocitmi, emóciami tvoríme vždy, či už si to uvedomujeme alebo nie, prijala som svoju ZODPOVEDNOSŤ za všetko, čo sa mi v živote stalo a čo som si v živote vytvorila. Prijatím tejto Zodpovednosti  Láska vo mne  uzdravila moju pýchu a  samoľúbosť  a premenila  ju na SÚCIT.  So súcitom som získala v sebe vnútornú silu, aby som dokázala danú situáciu zmeniť. Potom som súcit už dokázala dať nie len ľuďom okolo seba, ale najmä sebe samej.
So súcitom prichádza aj schopnosť odpúšťať domnelé krivdy a bolesti, ktoré mi spôsobili druhí ľudia,
až  som časom pochopila, že  som odpustenie potrebovala dať najmä sama sebe.
S týmto pochopením a uvedomením prišiel vnútorný pokoj, mier a najmä vďačnosť za život, za všetko krásne a radostné v mojom živote.
Moje SRDCE mi dalo SÚCIT a  ĽUDSKOSŤ.
Bola to LÁSKA, ktorá  prostredníctvom ODPUSTENIA to teplo vo mne vytvorila, a práve to teplo,
ktoré vo mne vytvorila LÁSKA a veľmi hlboké bezpodmienečné ODPUSTENIE, liečilo a uzdravilo
bunky v mojom fyzickom tele.
Duchovná vôľa znamená, že VIEM ČO CHCEM .
JA VIEM, ŽE SOM SA PRE TO ROZHODLA.
Je to moja Zodpovednosť, keď sa pre  niečo rozhodnem a práve táto Zodpovednosť  potom zmení veci.
JA VIEM ČO CHCEM, rozhodla som sa pre to a bolo dôležité, že to vyšlo z môjho srdca. Kedže v  každej chvíli sa zhmotňujú naše myšlienky, mala som tak možnosť aj oľutovať a očistiť svoje skutky a rozhodnutia, a tým som to všetko zmenila, prostredníctvom hlbokého bezpodmienečného Odpustenia sebe samej aj tým druhým. 

A s týmto pochopením  som si opäť položila nasledujúce otázky:
Čo je vlastne RAKOVINA a prečo u mňa  vznikla?
Bola to strata imunity môjho fyzického tela, pretože JA som nerobila to, čo som sama chcela. Potláčala som samú seba, svoje potreby, svoje pocity a nerešpektovala som svoje emócie, až som samú seba začala nenávidieť.

Ako ju môžem vyliečiť?
Potrebujem vrátiť teplo do môjho života a do môjho fyzického tela. Práve preto teplom Lásky,  tým teplom, ktoré vytvorí hlboké, súcitné a bezpodmienečné odpustenie,  sa dá rakovina liečiť. 

A čo je to TEPLO?
DUCHOVNÝ OHEŇ a LÁSKA. OHEŇ je to vnútorné teplo – je to VRÚCNOSŤ.
Toto vnútorné teplo mám vtedy, keď mám v srdci SÚCIT. Keď mám v srdci SÚCIT, dokážem bez podmienok ODPÚŠŤAŤ. A zároveň som pochopila aj to, že duchovný oheň vytvárame aj vtedy keď sa hneváme, ale aj keď odpúšťame, keď sa radujeme, keď sme zaľúbení, keď sme šťastní. Ale keď sa dlho hneváme, tak sa stávame smutnými až napokon rezignujeme a táto energia hnevu potom otrávi bunky vo fyzickom tele a imunitný systém si už s energiou hnevu nedokáže poradiť a tak nakoniec ochorieme.

Čo  je prevenciou rakoviny?
SRDEČNOSŤ. Ale srdečnosť k sebe samému a nielen k druhým ľudským bytostiam. Naše ľudské srdce vytvára riadiacu látku, na základe ktorej sa rozšíria cievy a my potom cítime teplo. Toto teplo môžeme cítiť keď dokážeme hlboko vo svojom srdci Odpúšťať so súcitom, a bez podmienok Odpúšťať. Práve toto teplo som cítila, keď som začala Odpúšťať. Vtedy som nerozumela a nechápala čo cítim a nevedela som, že je to Láska a Súcit, ktorú mi Boh daroval, keď som sa vzdala svojej pýchy a prijala som svoju vlastnú Zodpovednosť za  vznik Rakoviny v mojom prsníku.

Prečo vznikla Rakovina práve v mojom ľavom prsníku?
Pretože som nemilovala samu seba. Potláčala som samu seba, svoje vlastné pocity, pretože som v svojej pýche chcela vyhovieť všetkým naokolo len preto, aby všetci mohli povedať, že som dobrá. A tak som potom v sebe niesla veľmi hlboké krivdy, nepochopenia, hnev, neodpustenia a pocity viny, a nechápala som, že oni robili len to, čo som im Ja sama dovolila, a že mi zrkadlili to, čo som sama sebe robila a čo som si sama o sebe nevedome myslela.Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€