Zarputilosť a zatvrdenosť -1.časť

Prvotnou energiou každej zbrane nie je obrana, ale útok a to teda znamená, že ak tú energiu boja a útoku nevytvoríte vy sami, tak nie je potrebné sa brániť.
Nie je to tak, že niekto vás napadne vlastne bez príčiny, ale energeticky vy sami tú energiu boja voči tomu druhému človeku vytvárate, aj keď si to nemusíte uvedomovať, čiže nekonáte tak s vedomým zámerom, ale aj tak energiu boja vytvárate každým NEPRIJATÍM.
Prvotná energia boja je vytvorená vašim NEPRIJATÍM.
Toto poznanie nie je vašou súčasťou, nemáte ho zvedomené, a tak nechápete princíp energie vytvárania boja.
Akékoľvek vaše NEPRIJATIE vytvorí v energetických rovinách energiu boja, ktorú svojim neprijatím vyšlete voči druhej ľudskej bytosti. Samozrejme energetické roviny, ktoré sú súčasťou tej druhej ľudskej bytosti, ale ktoré navonok vy vôbec nemusíte vnímať, tú vašu vyslanú energiu boja vnímajú a vytvoria spätnú reakciu, takže tiež boj. 
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com