Zarputilosť a zatvrdenosť

Prvotnou energiou každej zbrane nie je obrana, ale útok a to teda znamená, že ak tú energiu boja a útoku nevytvoríte vy sami, tak nie je potrebné sa brániť.
Nie je to tak, že niekto vás napadne vlastne bez príčiny, ale energeticky vy sami tú energiu boja voči tomu druhému človeku vytvárate, aj keď si to nemusíte uvedomovať, čiže nekonáte tak s vedomým zámerom, ale aj tak energiu boja vytvárate každým NEPRIJATÍM.
Prvotná energia boja je vytvorená vašim NEPRIJATÍM.
Toto poznanie nie je vašou súčasťou, nemáte ho zvedomené, a tak nechápete princíp energie vytvárania boja.
Akékoľvek vaše NEPRIJATIE vytvorí v energetických rovinách energiu boja, ktorú svojim neprijatím vyšlete voči druhej ľudskej bytosti. Samozrejme energetické roviny, ktoré sú súčasťou tej druhej ľudskej bytosti, ale ktoré navonok vy vôbec nemusíte vnímať, tú vašu vyslanú energiu boja vnímajú a vytvoria spätnú reakciu, takže tiež boj. 
Každé presvedčenie, ktoré ľudská bytosť prijme za vlastné je veľmi silné a vytvára v tej bytosti nesmiernu tvrdohlavosť, zarputilosť a zatvrdenosť a vlastne v tomto energetickom nastavení potom tá ľudská bytosť vytvára tie kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy, kedy vytvorí aj tú neodpustiteľnosť a nezrušiteľnosť,  práve preto, že ona je zarputilo presvedčená o svojej vlastnej pravde.
Čiže súčasťou tej nezrušiteľnosti a neodpustiteľnosti je práve táto zarputilosť toho vlastného presvedčenia tej ľudskej bytosti o svojej vlastnej pravde.
Tie sľuby, prísahy, prekliatia a kliatby potom viete zrušiť a odvolať až vtedy, keď prijmete poznanie a pochopíte, ako veľmi ste sa v tom živote mýlili a že vôbec nebola pravda to, čo ste si vtedy sami o sebe mysleli, ale že tá objektívna pravda bola úplne iná, než ste vy sami v tej rozdvojenosti vytvorili.
Vytvárate v svojej zarputilosti toto nesmierne silné presvedčenie o objektívnej pravde sami v sebe s tou tvrdohlavosťou a zatvrdenosťou tej energetickej roviny všetkých vašich hláv pýchy, ktoré vám potom nedovolia v tom živote, aby ste dokázali odpúšťať.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha: Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com