Sľuby a prísahy

Tým, že ten sľub dávate sami sebe v hneve, tak  ho vytvoríte  z úrovne ega.
Ego vie, že keď ten sľub porušíte, vytvoríte v sebe napätie a tak vás dostalo do pozície, kedy vás už môže manipulovať a ovládať. Tým sľubom sa stávate svojím  egom manipulovateľný.
Každým sľubom, ktorý ako  ľudská bytosť vytvoríte v hneve, dávate  egu do rúk nástroj, ktorým vás ono samo manipuluje, lebo vás núti, aby ste tie sľuby nedodržali.
Či si to uvedomujete, alebo nie,  vytvoríte si bolesť a nesmierne veľký tlak a napätie  vo svojom vnútri.
A to je pre ego nástroj, aby vás cez bolesť ovládalo.

Preto som vám povedal, že Slobodne sa rozhodujete len vtedy, keď ste VEDOMÍ.
Keď ste, ako ľudské bytosti vedomí a sú vašou súčasťou všetky Vesmírne zákony, nezväzujete sami seba ani druhých do žiadnych sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí a zároveň nevytvárate sami v sebe žiadne očakávania a pochybnosti.
A toto je ďalší uzatvorený kruh, aby ste chápali  ako pôsobí energia vytvorených sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí. V svojich životoch ich však vytvárate  veľmi veľa, nesmierne veľa, lebo ich častokrát vytvárate len v svojich myšlienkach.
A myslíte si, že keď neboli vyslovené, tak nepôsobia, ale to je nesmierne veľký omyl,  práve preto, že MYŠLIENKA vám bola darovaná, ako nástroj TVORENIA. A MYŠLIENKA je nástroj, ktorým energeticky tvoríte.
Práve myšlienkami vytvárate všetky energie, ktoré podľa Zákona zachovania energie zostávajú stále vašou súčasťou.  Preto najdôležitejšie čo potrebujete v živote robiť, je naučiť sa kontrolovať svoje myšlienky.

A je to tak preto, že platí Zákon zachovania energie.
Ak ste raz vytvorili hnev,  je to stále hnev.
Ak ste vytvorili Lásku, bude to stále Láska.
Ako ľudská bytosť ste získali dar, ktorý vám dala Láska a tým darom je ODPUSTENIE.
Pretože Odpustenie je jediný nástroj, ktorým môžete transformovať hnev, nenávisť, strach, závisť, zlosť, zášť, zradu, krivdu, bezmocnosť, poníženie, utrpenie, zlyhanie, nehodnosť, nemohúcnosť,  odmietnutie, neodpustenie  a vinu opäť na  Lásku.
Zapamätajte si to.
Odpustenie je jediný nástroj,  ktorým všetky tieto energie, ktoré vo vás vytvárajú bolesť,  dokážete transformovať na energiu Lásky.
A keďže vaša duša je Láska  a VY ako bytosti Lásky, zrodené z Lásky, prežívate Radosť, Šťastie, Vďačnosť, Harmóniu, Mier, Pokoj  a Lásku, len vtedy,  keď ste v súlade so svojou dušou, potrebujete všetky tieto energie transformovať na Lásku.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Dračí hrádok

Pridaj komentár