LÁSKA a NELÁSKA -1.časť

Otázka: To čo sami nemáme, to čo nemôžeme získať, to čo nemôžeme zažiť, tak si potom myslíme, že to je najväčšie šťastie?

Odpoveď : Áno a práve preto potom chcete dopriať tým, ktorých milujete to, čo ste sami nemali a čo vám nebolo dopriate. To je presne to, prečo rodičia nútia deti študovať určitú školu, alebo si zobrať určitého partnera, lebo to, čo nebolo dopriate im, napríklad postavenie, zabezpečenie či vzdelanie, chcú dopriať svojim deťom, aby nemuseli zažívať to ťažké, čo zažili oni sami v živote ako dôsledok tých životných okolností, aby to nemuseli  žiť ich potomkovia.
Nie vždy je to v zlom úmysle, ale rodičia konajú tak, práve preto, aby sa tie deti mali lepšie, ale paradox je v tom, že dosiahnu opak toho, čo pre ne chcú dosiahnuť, ale to oni nevidia, lebo to riešia na základe vlastných skúseností a vlastného života či trápenia.
To, čo tí rodičia nemali napríklad šťastnú rodinu, tak to potom chceli dopriať svojim deťom, lebo si mysleli, že len vtedy budú šťastné, keď budú mať svoju šťastnú rodinu, ktorú oni nemali.
Aj keď tých ľudí milujete, tak aj tam im tú  bolesť môžete práve tou láskou spôsobiť a o to je potom tá vytvorená bolesť väčšia, lebo tam vznikne nepochopenie, ako mi môže tá mama alebo otec „toto“ robiť, prečo mi chce pokaziť život.
A to nepochopenie potom vznikne na obidvoch stranách, lebo aj tá matka či otec, nechápe, prečo si to dieťa nechce dať od nej poradiť.
A napriek tomu, že sa milujú, tak k tomu nepochopeniu tam príde.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF