Pýcha obete

Ten pocit obete vlastnej  bezmocnosti, je v skutočnosti ten obraz pýchy, ktorú tá bezmocnosť spôsobí.
Toto je mechanizmus, ktorí ľudia zatiaľ veľmi málo chápu a nerozumejú mu a preto sa pýtajú : “ako môže mať obeť pýchu” ? 
Ono to vo vnútri ľudskej bytosti vytvára vnútorný konflikt, zlosť, hnev, nenávisť, ktorá vyplýva nie len z nepochopenia  a potom príde  tá otázka: “že prečo ja”? 
Ale ľudia nevidia, že za tým stojí práve tá bezmocnosť, lebo vtedy sa ľudská bytosť  hnevá, že nevie niečo zmeniť, ale závisí to aj od sily vlastného ega, ktoré tú ľudskú bytosť nabáda k takému správaniu a za tým je obyčajný strach, ktorý manipuluje a teda zakrýva tú objektívnu pravdu a realitu tej ľudskej bytosti, čiže ona to potom nevidí.

Ak dokážete prijať ROVNOCENNOSŤ  všetkých foriem života na Matke Zemi, táto ROVNOCENNOSŤ rozpustí vo vás túto pýchu falošnej hrdosti a energeticky ju zmení vo vašej DNA na POKORU, s ktorou sa potom ako ľudská bytosť narodíte.
Ak sa stane opäť POKORA súčasťou vašej DNA a VY si ju v tej genetickej informácii dokážete odovzdávať, tak sa vaše deti  s ňou opäť dokážu narodiť a  vtedy dokážete rozoznávať tieto falošné ilúzie a obrazy, ktoré vám vaše ego podsúva  a VY potom  dokážete vidieť tú objektívnu realitu toho, čo sa v skutočnosti v tej konkrétnej situácií deje a vtedy budete vedieť odhaliť aj tieto pasce vášho ega  a tak ich obídete a do tohto mixéra tej pozície obete nespadnete. 
A toto je uzatvorený kruh.

Ale v pozícií obete je táto vaša pýcha skrytá, nie je viditeľná pre ostatné ľudské bytosti a preto zatiaľ nedokážete vidieť, že pýcha, s ktorou koná ľudská bytosť z pozície obete, je rovnako veľká, ako pýcha,  s ktorou koná nadradená ľudská bytosť, keď svoju pýchu otvorene tým druhým dáva najavo. 
Energeticky je ich pôsobenie rovnaké, len  jedna je viditeľná a odkrytá a druhá je zamlčaná a skrytá.
Toto je vedomá hra strachu vášho ega, aby vo vás bolesť,  ktorou vás strach chce prinútiť, aby ste bojovali môže vytvárať.
Pretože v okamihu akonáhle vás prinúti bojovať, vytvoríte veľmi veľa bolesti aj v tých ostatných ľudských bytostiach a  už sa to netýka len vás samých, čiže tej jednej konkrétnej  ľudskej bytosti, ale ten boj energeticky zasiahne celú skupinu, spoločenstvo, národ, dokonca môže zasiahnuť aj všetky ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi.  Následne cez bolesť, ktorú vo vás vytvorí, vás potom strach veľmi ľahko dokáže manipulovať.
A to je uzatvorený kruh.

Prvý krok je PRIJATIE  toho, že táto situácia je súčasťou vášho života.
Druhý krok je prijatie vlastnej ZODPOVEDNOSTI za to, že sa táto situácia stala súčasťou vášho života.
Tretí krok, je otvoriť svoje srdce LÁSKE a prijať SÚCIT, ktorý vám prichádza ako dar a požehnanie. Tento SÚCIT vám potom pomôže začať vidieť, že ste naleteli falošným obrazom a ilúziam ktoré pre vás vaše ego vytvorilo.
Štvrtý krok, je mať ochotu to  ODPUSTIŤ SEBE SAMÝM a v tedy k vám príde POKORA, aby ste dokázali vidieť tú objektívnu realitu a pravdu v tej jej nahote a práve tá POKORA rozpustí všetky tie hlavy pýchy a VY tak dokážete ODPUSTIŤ SEBE SAMÝM aj  všetkým ostatným, ktorí boli účastní na tejto situácií.
A toto je uzatvorený kruh a cesta ako z tejto pozície obete môžete vystúpiť von.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Sirôtky

Pridaj komentár