Pýcha rozmarnosti

Pri práci som si všimla, že pokiaľ človek nepochopil, ktorá hlava pýchy ho ovládala,  manipulovala a s ktorou v nejakej situácii konal, či to bola pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti, rozmarnosti, s ktorou voči druhej ľudskej bytosti konal, ale nepomenoval tú hlavu pýchy správne, tak tá pýcha mu potom bránila v tom,aby energiu odpustenia od druhej ľudskej bytosti mohol prijať.
Otázka : Prosím o vysvetlenie prečo sa tak deje?
Odpoveď :  Lebo oni – tie pýchy sú na jednej strane  veľmi podobné a skrývajú sa jedna za druhú – tá pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti aj pýcha rozmarnosti a preto ich je niekedy veľmi ťažké diferencovať, odhaliť, prehliadnuť a preto aj vyčistiť, lebo to ego medzi nimi ako keby manévrovalo. A keď si to predstavíš, že riešite hlavu pýchy obete a súbežne je za ňou skrytá hlava pýchy výnimočnosti, nadradenosti,  neomylnosti, vyvolenosti, dôležitosti aj všemocnosti, tak ono to potom chodí vo viacerých kruhoch naraz a vytvára to klbko a niekedy je pre vás ťažké zachytiť ten správny koniec a začať to klbko rozmotávať, aby sa odhalila tá podstata. Pokiaľ tú pýchu nepomenujete správne, tak to ego  odmieta prijať to odpustenie, lebo je tam stále šanca, že tá ľudská bytosť to neodhalí  a teda nepochopí tú podstatu a preto ego tú energiu odpustenia neprijíma.

Tým, že nám strach podsunul myšlienku, že ten bič nechceme, lebo je to niečo s čím by sme mohli zraniť sami seba, alebo tých druhých, zakryl nám podstatu toho, že práve vtedy keď ho prijmeme ako svoju súčasť a držíme ho pevne v svojich rukách, môžeme pomocou neho chrániť samých seba aj tých druhých a toto je jeho manipulácia.
Práve preto sa máme naučiť pracovať s egom ako takým, lebo nám vytvára podvedomý strach  z biča. Tu na Matke Zemi všetko pôsobí v dualite a tak ten bič môže byť aj na tej strane kedy ľudskej bytosti môže pomáhať, ale aj na tej strane kedy tú ľudskú bytosť zničí.  
Záleží len na tom človeku, ako sa v tej chvíli dokáže rozhodnúť či prijme ten bič, keď k nemu prichádza a uchopí ho pevne do svojich rúk, alebo podľahne manipulácii strachu a  uverí tomu falošnému obrazu, že je to niečo zlé a ten bič odmietne a nechce ho prijať a potom ten bič ovládne tú ľudskú bytosť. 
Práve to ego dostalo potom k dispozícií od strachu tento nástroj, ktorým je PÝCHA a to sú všetky tie jej prestrojenia, sú to tie jej rôzne šaty a hlavy, ktorými vás vie ovládať a manipulovať.

Keďže všetko so všetkým súvisí a všetko je medzi sebou previazané a spojené, dokázal to strach urobiť práve preto, že vás chytil a dobehol na tom, že v okamihu, keď ste neprijali ten BIČ, ktorý k vám prišiel, ste sa nechali zmanipulovať strachom, pretože práve toto NEPRIJATIE ako také, vám zobralo vašu POKORU.
Práve preto vás môže vaše ego ovládať cez všetky hlavy pýchy, lebo ste ho v tej POKORE odmietli PRIJAŤ ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
A to máte uzatvorený kruh, cez ktorý sa sme sa vrátili na začiatok.
Zase sme pri PRIJATÍ. 
Je dôležité, aby ste si uvedomili, že vždy keď čokoľvek neprijmete a tým myslím naozaj čokoľvek, preklápate sa z energie POKORY do energie PÝCHY.
Je to tak preto, že energia NEPRIJATIA a to akéhokoľvek NEPRIJATIA, je energia ODPORU a VY vtedy  začínate BOJOVAŤ. 
Je jedno či bojujete sami so sebou alebo s kýmkoľvek iným, pretože vždy je to energia boja, ktorá vo vás zákonite vytvára a spôsobuje bolesť.
Bolesť ako taká,  je potravou strachu tu na Matke Zemi.
Toto je uzatvorený kruh prostredníctvom, ktorého strach podporuje a živí sám seba.

V tom prvom živote ste začali tie hlavy pýchy SAMI v SEBE tvoriť a tak ste sa postupne dostali až k tej pýche obete.
Ale pretože pýcha obete vás oslepí a v tom konkrétnom živote, kedy pýchu obete v sebe ako ľudská bytosť zrodíte, zostanete už slepý a neviete s tým už nič urobiť, tak v tých nasledujúcich životoch, aby ste to mohli potom energeticky zmeniť, potrebujete kráčať najprv od toho konca k počiatku, aby ste dokázali to klbko rozmotať.
Samozrejme v tom ďalšom živote si vedome nič nepamätáte, ale vaše ego áno, lebo ono má prístup do vašich nevedomých rovín a jemu sú zrejmé všetky súvislosti a energetické prepojenia a tak sa často krát stane, že vaše ego  urobí všetko preto, aby vám to nedovolilo.
Vaše ego tak koná preto, že keď to VY SAMI pochopíte a rozmotáte, tak mu beriete z jeho rúk tie nástroje, ktorými vás ovláda a manipuluje a to sú práve tie hlavy pýchy.
Ak tie hlavy pýchy pomenujete, pochopíte a rozpustíte, tak vás nemá čím ovládať.
A toto je uzatvorený kruh.

V prípade, že konáte tak, že potláčate samých seba a napĺňate potreby, očakávania a požiadavky druhých a vždy potlačíte sami seba, aby ste vyhoveli druhým ľudským bytostiam a v ich očiach ste boli tí dobrí, konáte vo falošnej pýche povýšenosti nad tými druhými, že VY SAMI to predsa dáte a nevidíte, že dovoľujete, aby táto pýcha povýšenosti vás v podstate pred tými druhými POKOROVALA.
A to je ten protipól.
Toto využije vaše ego, že v tom POKOROVANÍ, vytvorí vo vás pochybnosti o sebe samých, vytvorí vo vás pocit MENEJCENNOSTI a toho, že by ste ako  ľudská bytosť neboli dostatočne dobrá pre tých druhých, keby ste im nevyhoveli, nenaplnili ich požiadavky a očakávania a tak nie ste dostatočne dobrou ľudskou bytosťou a nie ste ako ľudská bytosť hodná toho aby vás ocenili.
Ten paradox je v tom, že tie druhé ľudské bytosti vás neocenia, lebo oni považujú za samozrejmosť, že to pre nich urobíte a ani si nevážia, že to pre nich robíte a VY SAMI ani neviete ako a ocitnete sa v pozícií obete a tých druhých ľudí začnete odcudzovať. Túto pozíciu obete vám vytvorila tá falošná povýšenosť práve tým, že nie oni, ale   VY SAMI ste POKORILI SAMÝCH SEBA a  práve preto sa cítite byť nehodnou ľudskou bytosťou.

V tejto chvíli je naozaj dôležité, aby ste si uvedomili, že za všetko čo sa vo vašom živote deje nesiete ZODPOVEDNOSŤ LEN VY SAMI.
Ak prestanete popierať tento dôsledok pôsobenia Vesmírnych zákonov, dokážete v POKORE prijímať situácie vášho života a práve tým, že ich dokážete prijímať, prestanete vytvárať energiu boja a vtedy nevytvárate tú energetickú potravu k tomu, aby vás vaše ego preklápalo do pozície obete, lebo čím viacej bojujete, tým väčšiu silu dáte svojmu egu, aby vás ovládalo a vládlo nad vami.
Je to, ale aj o tom vnútornom boji, nie len o vonkajšom, ktorý dávate najavo vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam, ale aj vo svojom vnútri potrebujete zachovať MIER, prijatím toho čo sa deje, lebo len vtedy v POKORE zostávate aj energeticky a nie je to iba hraná a falošná pokora navonok pre tých ostatných.
Tie druhé ľudské bytosti môžete oklamať hraním tej falošnej pokory, ale svoje ego nie. Len vtedy keď zachováte ten MIER aj vo svojom vnútri, tak vás vaše ego do tej pozície obete nepreklopí. Ak je však vaša pokora hraná, je iba navonok, tak sa v tej pozícií obete ocitnete.
To znamená, že potrebujete byť úprimný v prvom rade sami k sebe, aby ste aspoň sami pred sebou dokázali priznať objektívnu pravdu svojho života, aby ste v  prvom rade prestali klamať sami seba.
Zase sme sa dostali k tomu, že v prvom rade je potrebné začať u seba samých.
Vždy sa v tých kruhoch vrátite k sebe samým.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Láska

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár