Pýcha rozmarnosti – 1.časť

Pri práci som si všimla, že pokiaľ človek nepochopil, ktorá hlava pýchy ho ovládala,  manipulovala a s ktorou v nejakej situácii konal, či to bola pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti, rozmarnosti, s ktorou voči druhej ľudskej bytosti konal, ale nepomenoval tú hlavu pýchy správne, tak tá pýcha mu potom bránila v tom,aby energiu odpustenia od druhej ľudskej bytosti mohol prijať.
Otázka : Prosím o vysvetlenie prečo sa tak deje?
Odpoveď :  Lebo oni – tie pýchy sú na jednej strane  veľmi podobné a skrývajú sa jedna za druhú – tá pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti aj pýcha rozmarnosti a preto ich je niekedy veľmi ťažké diferencovať, odhaliť, prehliadnuť a preto aj vyčistiť, lebo to ego medzi nimi ako keby manévrovalo. A keď si to predstavíš, že riešite hlavu pýchy obete a súbežne je za ňou skrytá hlava pýchy výnimočnosti, nadradenosti,  neomylnosti, vyvolenosti, dôležitosti aj všemocnosti, tak ono to potom chodí vo viacerých kruhoch naraz a vytvára to klbko a niekedy je pre vás ťažké zachytiť ten správny koniec a začať to klbko rozmotávať, aby sa odhalila tá podstata. Pokiaľ tú pýchu nepomenujete správne, tak to ego  odmieta prijať to odpustenie, lebo je tam stále šanca, že tá ľudská bytosť to neodhalí  a teda nepochopí tú podstatu a preto ego tú energiu odpustenia neprijíma.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár