Pýcha rozmarnosti – 1.časť

Pri práci som si všimla, že pokiaľ človek nepochopil, ktorá hlava pýchy ho ovládala,  manipulovala a s ktorou v nejakej situácii konal, či to bola pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti, rozmarnosti, s ktorou voči druhej ľudskej bytosti konal, ale nepomenoval tú hlavu pýchy správne, tak tá pýcha mu potom bránila v tom,aby energiu odpustenia od druhej ľudskej bytosti mohol prijať.
Otázka : Prosím o vysvetlenie prečo sa tak deje?
Odpoveď :  Lebo oni – tie pýchy sú na jednej strane  veľmi podobné a skrývajú sa jedna za druhú – tá pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti aj pýcha rozmarnosti a preto ich je niekedy veľmi ťažké diferencovať, odhaliť, prehliadnuť a preto aj vyčistiť, lebo to ego medzi nimi ako keby manévrovalo. A keď si to predstavíš, že riešite hlavu pýchy obete a súbežne je za ňou skrytá hlava pýchy výnimočnosti, nadradenosti,  neomylnosti, vyvolenosti, dôležitosti aj všemocnosti, tak ono to potom chodí vo viacerých kruhoch naraz a vytvára to klbko a niekedy je pre vás ťažké zachytiť ten správny koniec a začať to klbko rozmotávať, aby sa odhalila tá podstata. Pokiaľ tú pýchu nepomenujete správne, tak to ego  odmieta prijať to odpustenie, lebo je tam stále šanca, že tá ľudská bytosť to neodhalí  a teda nepochopí tú podstatu a preto ego tú energiu odpustenia neprijíma.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF


Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár