Jednota v Jednote

A TMA vie, že ona sa zrkadlí vo SVETLE  a SVETLO vie, že ono sa zrkadlí v TME.
Keď svetlo chce spoznať niektorú zo svojich možností či vlastností seba samého, tak tma mu to umožní.
A je to možné práve preto, že rovnaké možnosti má aj tma a tá  mu potom prostredníctvom seba samej zrkadlí to, čo svetlo chce spoznať.
A toto platí aj naopak.
A TMA  a SVETLO,  alebo SVETLO  a TMA si toto zrkadlenie umožňujú a dávajú navzájom BEZ PODMIENOK. To, že tam nie sú podmienky a že to nie je  ničím podmieňované, im umožňuje poznanie toho, že všetko čo má ten jeden, má v sebe aj ten druhý.
Ani jednému z nich, nie je nič odopreté.
Ani jeden z nich  nemá nič viac, či navyše ako ten druhý.

A je to tak preto, že tam kde prebýva ÚCTA, prebýva aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ÚCTA, stratí sa aj ROVNOCENNOSŤ.
Ak sa stratí ROVNOCENNOSŤ, stratí sa aj ÚCTA.
A tým sa stratí JEDNOTA.
Čím väčšia hierarchia a nadradenosť sa potom vytvorí a vznikne v ľudskej spoločnosti, tým menej úcty v nej prebýva.
ÚCTA a ROVNOCENNOSŤ sú spolu previazané a prepojené a z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé. A tým nemyslím Úctu a Rovnocennosť len medzi ľudskými bytosťami, mužmi a ženami, ale je to Úcta a Rovnocennosť všetkých foriem života a bytia na Matke Zemi a najmä veľmi hlboká úcta k Životu ako takému na Matke Zemi a Úcta k Matke Zemi ako takej.

Aby ste opäť obnovili  JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA na Matke Zemi, potrebujete najprv obnoviť
JEDNOTU SAMI  V SEBE.
To znamená, že potrebujete si začať CTIŤ SAMÝCH  SEBA.
Teda v hlbokej ÚCTE SAMI  K SEBE obnovíte  a  vybudujete  svoj vnútorný chrám v JEDNOTE,  ROVNOVÁHE a HARMÓNII, medzi vašou mužskou a ženskou energiou, aby vo vás samých sa vytvorila ROVNOCENNOSŤ, v ktorej sa potom rozpustí práve tá nadradenosť.
Až keď vytvoríte JEDNOTU v sebe samých, môžete ju obnoviť v svojej ľudskej spoločnosti.
A až keď ju obnovíte v ľudskej spoločnosti, obnoví sa JEDNOTA a HARMÓNIA BYTIA, tá pôvodná,  na Matke Zemi.

Čím viacej Lásky dokážete v svojom srdci vytvoriť, tým je väčšia ÚCTA k ŽIVOTU  vo vás samých  aj v celej spoločnosti.
A čím väčšia ÚCTA sa vytvorí, tak tým ľahšie sa vráti ROVNOCENNOSŤ.
A ak v tej hlbokej ÚCTE sa vráti ROVNOCENNOSŤ, tak potom dokážete opäť obnoviť JEDNOTU.
A to nie len v ľudskej spoločnosti, ale aj na celej Matke Zemi, pretože si začnete prirodzene ctiť všetky formy života na Matke Zemi.
A tým sa obnoví JEDNOTA na celej Matke Zemi, čiže JEDNOTA je ako keby trojjediná.
JEDNOTA VO VÁS SAMÝCH.
JEDNOTA V ĽUDSKEJ  SPOLOČNOSTI.
JEDNOTA NA CELEJ  MATKE ZEMI.

A je to ZODPOVEDNOSŤ každej jednej ľudskej bytosti, aký kríž vo svojom vnútri vytvorí, či rovnoramenný alebo nerovnoramenný a podľa toho potom v svojom živote žije a vytvára LÁSKU, ROVNOVÁHU, REŠPEKT, ÚCTU a ROVNOCENNOSŤ, alebo žije a vytvára  nerovnováhu, bolesť, utrpenie, nehodnosť, neprijatie, hnev a strach.
ÚCTA K ŽIVOTU je rovnako veľmi hlboko spojená a prepojená aj s tým, ako pristupujete k zrodeniu vlastných detí. A tu nejde len o to, čo som vám minule vysvetlil, aby vaše deti boli zrodené v posvätnej láske medzi mužom a ženou, kedy si navzájom ctíte jeden druhého, ale je potrebné prejaviť aj úctu k sebe samým.
A len vtedy, keď sú deti zrodené z posvätnej Lásky medzi ženou a mužom a k sebe samým,  tak sú zrodené v Jednote a Harmónii bytia, tej  pôvodnej.

Ale keď dokážete prijať za všetko čo prežívate ZODPOVEDNOSŤ samého v sebe, vráti vám LÁSKA SÚCIT, tú vnútornú silu vo vás, ktorá vám potom pomôže vrátiť ÚCTU  k  SEBE SAMÝM.
Je to práve  SÚCIT, ktorý vám vracia ÚCTU SAMÉHO K SEBE, aby ste sa dokázali pozrieť na energie,
ktoré ste v minulom živote vytvorili, aby ste dokázali prijať svoje rozhodnutia a aj emócie z minulých životov, ako súčasť  seba samých a v hlbokej  LÁSKE, ÚCTE a POKORE ich samým sebe ODPUSTILI.
A práve v tejto ÚCTE k ŽIVOTU, ktorá vo váš klíči, dokážete potom v LÁSKE vytvoriť svoju budúcnosť.
A keď  budete  svoju BUDÚCNOSŤ  tvoriť v LÁSKE  a ÚCTE, obnovíte  ROVNOCENNOSŤ, JEDNOTU a HARMÓNIU BYTIA  nie len vo svojom  živote,  ale aj v ľudskej spoločnosti  a na celej Matke Zemi.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár