Jednota v Jednote -1.časť

A TMA vie, že ona sa zrkadlí vo SVETLE  a SVETLO vie, že ono sa zrkadlí v TME.
Keď svetlo chce spoznať niektorú zo svojich možností či vlastností seba samého, tak tma mu to umožní.
A je to možné práve preto, že rovnaké možnosti má aj tma a tá  mu potom prostredníctvom seba samej zrkadlí to, čo svetlo chce spoznať.
A toto platí aj naopak.
A TMA  a SVETLO,  alebo SVETLO  a TMA si toto zrkadlenie umožňujú a dávajú navzájom BEZ PODMIENOK.
To, že tam nie sú podmienky a že to nie je  ničím podmieňované, im umožňuje poznanie toho, že všetko čo má ten jeden, má v sebe aj ten druhý.
Ani jednému z nich, nie je nič odopreté.
Ani jeden z nich  nemá nič viac, či navyše ako ten druhý.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár