Materinská láska

Ak v okamihu vášho zrodenia vás zrodila Láska v Jednote a Harmónii bytia, čiže boli ste zrodení v posvätnej Láske, ktorá prúdi zo srdca muža a ženy, ktorá prúdi z celých ich bytostí, ktorá prúdi z každej jednej bunky ich fyzických tiel, tak váš vnútorný obraz, ktorý vo svojom vnútri vytvárate, je tvorený v Láske, ľudskosti, teple Lásky, nehe, mäkkosti a v objatí Lásky, v Harmónii a v Jednote.
Ale ak v okamihu vášho zrodenia nepôsobila Láska, a zrodili ste sa v násilí, v bolesti, či v neláske, tak váš vnútorný obraz, ktorý vytvárate, je tvorený bez Lásky, nepôsobí tam neha, nie je tam Láska, nie je tam Harmónia a nie je tam ani Jednota.
Prebýva tam len bolesť, hlboká bolesť z takéhoto spôsobu zrodenia.
Táto bolesť, či ju vnímate vedome, alebo je len hlboko uložená v nevedomých rovinách vášho bytia, tento vnútorný obraz vo vás vytvára.
Pretože táto bolesť vznikla z porušenia posvätného princípu zrodenia nového života na Matke Zemi.
Každý nový život, zrodený na Matke Zemi má posvätné právo na to, aby bol zrodený v Jednote, v Rovnocennosti a v Láske medzi dvoma ľudskými bytosťami – mužom a ženou, ktorí vzájomnú Lásku k sebe vyžarujú.

Každý z vás, či už muž, či žena má svoju základnú a posvätnú úlohu pri obnovení a zrode života na Matke Zemi, a u každého z vás je rozdielna, ale nesmierne dôležitá a nezastupiteľná.
Práve preto si uvedomte, naozaj uvedomte, že ste si absolútne navzájom Rovnocenní.

Práve túto ROVNOCENNOSŤ potrebujete pochopiť, precítiť, uvedomiť si a naozaj prijať naspäť ako svoju súčasť. Pretože až vtedy, keď prijmete naspäť Rovnocennosť, tak až vtedy, dokážete zmeniť celý hierarchický systém, ktorý ste v spoločnosti vytvorili, ako dôsledok toho, že sa stratila Rovnocennosť.

Choroba je nedostatok Lásky k sebe samému, a prejavuje sa práve preto, že sami seba hodnotíte,
posudzujete, kritizujete a spätne prehodnocujete svoje rozhodnutia.
Vytvárate si tak neodpustenia a pocity vín, zlyhaní, nehodností, pochybnosti o sebe samých, ponížení, odmietnutí samých seba, zatratenia samých seba, alebo si z rôznych pocitov krívd vytvárate hnev, zlosť, nenávisť, ktoré vytvárate ako dôsledok toho, že nedokážete odpúšťať.
Ale to, že nedokážete odpúšťať, je opäť nedostatok Lásky k sebe samým. 

Toto je ďalší uzatvorený kruh, kde z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.
A tak môžete sami vidieť a vnímať, ako je energia Lásky, ktorou Vy sami ste,  prepojená a previazaná s vaším Imunitným systémom, a ako nedostatok Lásky vytvára vo vašom fyzickom tele rôzne ochorenia a choroby.
Láska je alfou i omegou vášho Života.
Láska je alfou i omegou Života na Matke Zemi.
Láska je alfou i omegou Života v celom Vesmíre.
Z Lásky všetko bolo stvorené a zrodené  a preto
Láska je alfou i omegou všetkého živého v celom Vesmíre.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár