Materinská láska – 1.časť

Ak v okamihu vášho zrodenia vás zrodila Láska v Jednote a Harmónii bytia, čiže boli ste zrodení v posvätnej Láske, ktorá prúdi zo srdca muža a ženy, ktorá prúdi z celých ich bytostí, ktorá prúdi z každej jednej bunky ich fyzických tiel, tak váš vnútorný obraz, ktorý vo svojom vnútri vytvárate, je tvorený v Láske, ľudskosti, teple Lásky, nehe, mäkkosti a v objatí Lásky, v Harmónii a v Jednote.
Ale ak v okamihu vášho zrodenia nepôsobila Láska, a zrodili ste sa v násilí, v bolesti, či v neláske, tak váš vnútorný obraz, ktorý vytvárate, je tvorený bez Lásky, nepôsobí tam neha, nie je tam Láska, nie je tam Harmónia a nie je tam ani Jednota. Prebýva tam len bolesť, hlboká bolesť z takéhoto spôsobu zrodenia.
Táto bolesť, či ju vnímate vedome, alebo je len hlboko uložená v nevedomých rovinách vášho bytia, tento vnútorný obraz vo vás vytvára. Pretože táto bolesť vznikla z porušenia posvätného princípu zrodenia nového života na Matke Zemi.
Každý nový život, zrodený na Matke Zemi má posvätné právo na to, aby bol zrodený v Jednote, v Rovnocennosti a v Láske medzi dvoma ľudskými bytosťami – mužom a ženou, ktorí vzájomnú Lásku k sebe vyžarujú.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár