Vedomá spolupráca strachu a pýchy – 5-časť

Práve strach a pýcha obete zobrali Helene vieru a dôveru, že jej tí ľudia pomôžu a ona to mlieko pre svoju dcérku získa. To čo sa v jej živote udialo  vytvoril energeticky práve ten strach, ktorý ona sama  prijala a práve strach  potom vytvoril tú situáciu, že jej tí ľudia nepomohli a to mlieko pre dcérku jej nedali.
Práve strach o život malej dcérky v nej spustil  nevedomý program správania, ktorý ale už mala v sebe vytvorený ako Rebeka a preto jej strach okamžite zobral dôveru v seba samú, že to ona dokáže, že dokáže získať to mlieko pre dcéru. 
A presne to potom prežila, ale nevidela a ani neprijala, že si to ona sama pre seba vytvorila.
Práve to svoje neprijatie, ale aj vlastnú zodpovednosť za svoj strach, pýchu obete a bezmocnosť potom nevedome preniesla na tých ostatných ľudí ako ich nehodnosť, že oni nie sú hodní toho, aby im ona pomohla.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Vedomá spolupráca strachu a pýchy – 4.časť

Helena však matke nahnevane oponovala: „Všetci sa toho kňaza boja, majú z neho obrovský strach a preto ja neverím, že niekto z nich príde, aby si odo mňa niečo kúpil.“
Pozrela sa matke do očí a s dôrazom v hlase jej povedala : „Na trhu všetci ľudia odo mňa bočili a obišli ma veľký oblúkom.“
A s veľkým sklamaním v hlase dodala : „ A vôbec nikto si od mňa nič nekúpil!“
Matka sa snažila dcérku povzbudiť a povedala jej : „Ale všetci ľudia určite na trhu neboli.“
Helena len smutne pokrútila hlavou : „Ale správy sa veľmi rýchlo šíria.“
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Vedomá spolupráca strachu a pýchy – 3.časť

Opäť o niekoľko storočí neskôr sa Rebeka znovu narodila ako žena  a dostala meno Helena.
V tomto minulom živote vyrastala len so svojou matkou, pretože v čase, keď bola veľmi maličké dievčatko, jej otec zomrel pri práci v lese, keď ho zavalil strom.
Matka ju postupne naučila všetko o liečivých účinkoch bylín a spoločne vyrábali  liečivé mastičky, tinktúry a rôzne čajové zmesi, ktoré pomáhali ľuďom od bolesti a tiež im pomáhali  liečiť ich choroby. Ľudia si zvykli na ich pomoc a často ich navštevovali v malom domčeku, ktorý bol učupený na kraji lesa, konča veľkej lúky a poľa, kde obidve ženy pestovali  svoje liečivé bylinky.
Avšak aj v tomto minulom živote, ako Helena, povedala ľuďom rovnaké vyhlásenie, ako v tom prechádzajúcom živote: „Už nikdy viac nechcem a nikdy viac nebudem pomáhať ľuďom, pretože nikto z nich si to nezaslúži.“  
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Vedomá spolupráca strachu a pýchy – 2.časť

TU a TERAZ na základe toho nevedomého vzorca správania sa deje to, že táto bytosť  k ľuďom zo svojich nevedomých rovín vysiela energiu nehodnosti a to znamená, že ona nie je hodná toho, aby ľuďom pomohla a práve preto ľudia jej služby, ktoré im ponúka,  nevyužívajú. Deje sa tak preto, že v tom minulom živote jej pýcha falošnej hrdosti  pomáhala zakrývať  pocit nehodnosti, ktorý ju hodil do pozície obete, avšak zakrývala to sama pred sebou práve tým, že tí ľudia si to nezaslúžia, čiže oni si nezaslúžia, aby im ona pomáhala.
Aby sa to mohlo zmeniť potrebuje tu a teraz ten pocit nehodnosti a to, že si to tí ľudia nezaslúžia, zmeniť  na energiu toho, že oni si to zaslúžia a zároveň, že ona je hodná toho, aby im pomáhala. Ona ako ľudská bytosť tu a teraz potrebuje vedome urobiť nasledujúce kroky, aby tie energie, ktoré síce vytvorila v tom minulom živote, ale ktoré z jej nevedomých rovín pôsobia a výrazným spôsobom ovplyvňujú  jej život  tu a teraz,  dokázala zmeniť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „DPF“.

VIAC v PDF

Vedomá spolupráca strachu a pýchy 1.časť

Povedal si mi, že my – ľudia stále nechápeme Zákon slobodnej vôle.
A dôkazom toho je skutočnosť, že stále neprijímame svoju ZODPOVEDNOSŤ za to ako tvoríme energie vo svojich životoch, pretože  práve dôsledky tohto tvorenia, ktoré potom my sami žijeme, nevieme a nedokážeme prijímať, lebo neprijímame a odmietame prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ práve za to, čo žijeme a tak sa stále dokola točíme v začarovanom kruhu.
Vo viacerých  posolstvách si mi vysvetlil, že sa tak deje práve preto, že si stále neuvedomujeme práve tú skutočnosť, že energia NEPRIJATIA, je tým nástrojom strachu, ktorý nás preklopí do POZÍCIE OBETE.
A v tomto okamihu začne VEDOMÁ SPOLUPRÁCA energetickej roviny STRACHU a PÝCHY, ktoré začnú ľudskú bytosť ovládať a manipulovať. Sila, s ktorou na ľudskú bytosť dokáže zaútočiť strach a pýcha obete je tak nepredstaviteľne veľká, že v ľudskej bytosti vždy ! Vždy !! VŽDY !!!  vytvorí bolesť.
V okamihu ako sa v ľudskej bytosti vytvorí bolesť, tak začne bojovať.
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach v spolupráci s energetickou rovinou pýchy zovrel ľudskú bytosť do svojej moci práve cez energiu bolesti.
Tiež si mi povedal, že keď sa tak stane, musíme potom prežiť veľmi veľa inkarnácií,  aby sme dokázali tento začarovaný kruh strachu a pýchy začať chápať, aby sme mohli z neho vystúpiť von.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v DPF