Ako pracuje pýcha dôležitosti – 1.časť

Otázka : Skutočnosť, že ľudská bytosť, stále nedokáže niekomu odpustiť,  je dôsledkom toho, že má v sebe nie len skrytú pýchu obete, ale aj túto pýchu dôležitosti, ktorá však môže byť pre túto ľudskú bytosť rovnako skrytá, ako je skrytá aj pýcha obete ?

Odpoveď :  Áno, pretože ak ľudská bytosť túto skrytú  pýchu dôležitosti v sebe vytvorí, tak  s tým  potom  zápasí niekoľko životov.  Ak sa tej ľudskej bytosti  nesplnil  a nenaplnil práve ten pocit, že ona je tá prvá a dôležitá a ona je tá vyvolená v živote tu a teraz, tak vedie ten zápas ďalej aj v živote tu a teraz.
V živote tu a teraz to však má nevedomé, pretože sa to zasialo do  vedomia jej duše viac krát v mnohých minulých životoch.  A keď sa to neudeje,  čiže v živote tu a teraz sa  neudeje práve tá dôležitosť, alebo tá vyvolenosť,  tak potom nastáva u tej ľudskej bytosti tá frustrácia, rezignácia, nespokojnosť, depresia, apatia, letargia,  alebo  pocit vyhorenia.
Uvedomte si však, že  nikto iný to v tej ľudskej bytosti nevytvoril a nikto iný ju v tom nepodporuje, ale len  ona sama si to v sebe vytvorila a stále tvorí.
Každá ľudská bytosť si potrebuje uvedomiť, že dôležitosť a vyvolenosť nič nie je, pretože pre rozvoj duše ani dôležitosť ani vyvolenosť nič neznamená a ona sa potrebuje naučiť byť pokornou, lebo to je pre jej dušu potrebné a dôležité. 
Práve tá  vyhorenosť,  nenaplnenosť, depresia, frustrácia, apatia, či  nespokojnosť  je potom pre tú ľudskú bytosť  výzva k tomu, aby to mohla pochopiť a naučila sa  byť pokornou.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „DPF“.

VIAC v „PDF“

Vysoké Tatry