Odpustenie sebe samým-1.časť

A to je to, keď tá energia sľubov, prekliatí  či kliatby zasiahne práve tú ľudskú bytosť, ktorá ju vytvorila.
A vždy to tak je, či si  to uvedomíte alebo nie, pretože je to energia, ktorú tá konkrétna ľudská bytosť vytvorí sama v sebe.
Je to jej energia a keďže je to jej energia, tak je jej nedeliteľnou súčasťou.
A preto tou silou zasiahne práve tú ľudskú bytosť, ktorá tú energiu vytvorila.
A keďže  platí Zákon slobodnej vôle vo Vesmíre,  dotkne sa kliatba  aj tej druhej ľudskej bytosti vtedy a jedine vtedy, keď tá druhá ľudská bytosť tú energiu prijme, ale pokiaľ ju neprijíma, tak sa tá energia od nej odrazí  a vráti sa k tomu, kto ju vytvoril, vráti sa k svojmu tvorcovi.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 1.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár