Odpustenie sebe samým

A to je to, keď tá energia sľubov, prekliatí  či kliatby zasiahne práve tú ľudskú bytosť, ktorá ju vytvorila.
A vždy to tak je, či si  to uvedomíte alebo nie, pretože je to energia, ktorú tá konkrétna ľudská bytosť vytvorí sama v sebe.
Je to jej energia a keďže je to jej energia, tak je jej nedeliteľnou súčasťou.
A preto tou silou zasiahne práve tú ľudskú bytosť, ktorá tú energiu vytvorila.
A keďže  platí Zákon slobodnej vôle vo Vesmíre,  dotkne sa kliatba  aj tej druhej ľudskej bytosti vtedy a jedine vtedy, keď tá druhá ľudská bytosť tú energiu prijme, ale pokiaľ ju neprijíma, tak sa tá energia od nej odrazí  a vráti sa k tomu, kto ju vytvoril, vráti sa k svojmu tvorcovi.

A tento strach dáva potom priestor energii pochybností, aby vám  pochybnosti gumovali a vymazali v hlave všetko to, čo je nesmierne dôležité, aby sme tejto bytosti povedali, práve preto, aby ona sama mohla chrániť svoj život.
A deje sa tak preto, že sme si vytvorili sami v sebe presvedčenie, že MI SAMI  lepšie ochránime jej život,  ako ona sama.
A toto presvedčenie, že mi lepšie ochránime jej život ako ona sama, vytvára v nás nepredstaviteľne veľký strach.
A poviem vám to ešte raz, pretože je to pre vás dôležité.
Ten strach, ktorý v tomto prípade vytvoríte, je oveľa väčší, než aký máte o svoj vlastný život.
Je to ako keby Strach umocnený na druhú.

A toto je Odpustenie, ktoré potrebujete hlboko dať v srdci sami sebe, lebo toto Odpustenie prinesie ďalší rozmer a tým rozmerom je PRIJATIE. Bezpodmienečné prijatie samých seba bez podmienok v celom svojom bytí. Vtedy vytvoríte v svojom vnútri Pokoj a Mier, ktorý potom  vyžarujete navonok do svojho okolia.
A len vtedy keď každá ľudská bytosť ODPUSTÍ sama sebe a PRIJME samú seba bez podmienok, dokážete vyžarovať zo svojho vnútra Pokoj a Mier, tak  sa vráti absolútny Pokoj a Mier na Matku Zem.
Ak vo vašom vnútri, vo vás samých prebieha boj, bude prebiehať boj aj vo vašej spoločnosti a na Matke Zemi.
Preto vás učím Odpúšťať. Pretože kým neodpustíte sami sebe, nedokážete samých seba prijať bez podmienok a nevytvoríte v svojom vnútri Pokoj a Mier a preto nie je ani na Matke Zemi Pokoj a Mier.
Práve preto, že strach sa živí vašou bolesťou, tak vás naučil bojovať a stále vás núti bojovať.
A VY bojujete vtedy, keď neviete Odpustiť a preto vám strach týmto spôsobom skrýva práve tú podstatu, že potrebujete odpustiť najmä sami sebe.
Je to nesmierne dôležité a uvedomte si to.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

FORGIVING YOURSELF – Part 1. 
More in English in PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 2. 
More in English in PDF

FORGIVING YOURSELF – Part 3. 
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár