Začarovaný kruh pýchy obete – 2.časť

Až vtedy, keď tá ľudská bytosť, ktorá tie manipulácie vytvorila a vo svojej pýche obete ich do kolektívneho vedomia ľudstva ako objektívnu realitu zapísala, prijme to POZNANIE a dokáže VEDOME tú objektívnu pravdu vypovedať pre všetky duše a bytosti, ktoré vtedy žili, tak práve tým vypovedaním, zhmotňuje tú objektívnu pravdu, ktorá sa zapíše do kolektívneho vedomia ľudstva a tak prepíše všetky tie manipulácie a ilúzie falošnej pravdy, ktoré predtým v pýche obete vytvorila a zapísala.
A to znamená, že aj keď tej prvej ľudskej bytosti  príde to Poznanie, ale ona nedokáže tú pravdu VEDOME vypovedať, tak stále neprijme svoju zodpovednosť za svoj skutok a necháva tú zodpovednosť, aby ju niesla tá druhá ľudská bytosť,  na ktorú ju cez tie manipulácie a klamstvá tie ostatné ľudské bytosti  priklincovali a ktorú jej verejne priznali.
To Poznanie, ktoré príde,  je potrebné,  aby  ho mohli prijať všetky duše a ľudské bytosti, ktorým bolo v minulosti zobraté právo poznať objektívnu pravdu a práve tými manipuláciami a  klamstvami a vedome vytvorenými ilúziami falošnej pravdy, potom boli nimi tie klamstvá a nepravdy prijaté.  
Tým, že teraz prijmú to Poznanie objektívnej pravdy, ako keby energeticky vytiahli tie klince a tá zodpovednosť sa môže vrátiť tomu, komu patrí.
Týmto sa zároveň vráti tej ľudskej bytosti  jej česť.  
Energeticky je tento proces z časového hľadiska veľmi náročný, pretože málokedy sa stane, že ešte počas života tej ľudskej bytosti, ktorá tie manipulácie a klamstvá vo svojej pýche obete vytvorila, príde také Poznanie, že dokáže prezrieť svoju pýchu obete, vystúpiť z nej a vypovedať tú pravdu, pre všetkých zúčastnených.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Západ slnka nad Bratislavou