Začarovaný kruh pýchy obete

Prosím o vysvetlenie začarovaného kruhu, ktorý sami v sebe vytvárame, keď v pýche obete bojujeme s kýmkoľvek a práve pozícia a pýcha obete nám potom nedovolí, aby sme sa otvorili Láske a preto nedokážeme vidieť objektívnu realitu toho, čo sa skutočne deje a preto sa nedokážeme s druhými ľudskými bytosťami, ale  ani sami so sebou spájať v Láske.
Nedokážeme byť sami k sebe úprimný a nevieme vypovedať to, čo cítime, ale ani to,  čo si myslíme a vytvoríme si falošné očakávania a ilúziu toho, že tá druhá ľudská bytosť,  bude sama od seba  konať opak toho, čo jej mi sami hovoríme, aby urobila.
Nedokážeme z tohto začarovaného kruhu vystúpiť von, sme  veľmi nešťastný a tých druhých  potom obviňujeme a viníme z toho, že nekonali iným spôsobom, než sme im sami povedali, aby urobili a konali.

Až vtedy, keď tá ľudská bytosť, ktorá tie manipulácie vytvorila a vo svojej pýche obete ich do kolektívneho vedomia ľudstva ako objektívnu realitu zapísala, prijme to POZNANIE a dokáže VEDOME tú objektívnu pravdu vypovedať pre všetky duše a bytosti, ktoré vtedy žili, tak práve tým vypovedaním, zhmotňuje tú objektívnu pravdu, ktorá sa zapíše do kolektívneho vedomia ľudstva a tak prepíše všetky tie manipulácie a ilúzie falošnej pravdy, ktoré predtým v pýche obete vytvorila a zapísala.
A to znamená, že aj keď tej prvej ľudskej bytosti  príde to Poznanie, ale ona nedokáže tú pravdu VEDOME vypovedať, tak stále neprijme svoju zodpovednosť za svoj skutok a necháva tú zodpovednosť, aby ju niesla tá druhá ľudská bytosť,  na ktorú ju cez tie manipulácie a klamstvá tie ostatné ľudské bytosti  priklincovali a ktorú jej verejne priznali.
To Poznanie, ktoré príde,  je potrebné,  aby  ho mohli prijať všetky duše a ľudské bytosti, ktorým bolo v minulosti zobraté právo poznať objektívnu pravdu a práve tými manipuláciami a  klamstvami a vedome vytvorenými ilúziami falošnej pravdy, potom boli nimi tie klamstvá a nepravdy prijaté.  
Tým, že teraz prijmú to Poznanie objektívnej pravdy, ako keby energeticky vytiahli tie klince a tá zodpovednosť sa môže vrátiť tomu, komu patrí.
Týmto sa zároveň vráti tej ľudskej bytosti  jej česť.  
Energeticky je tento proces z časového hľadiska veľmi náročný, pretože málokedy sa stane, že ešte počas života tej ľudskej bytosti, ktorá tie manipulácie a klamstvá vo svojej pýche obete vytvorila, príde také Poznanie, že dokáže prezrieť svoju pýchu obete, vystúpiť z nej a vypovedať tú pravdu, pre všetkých zúčastnených.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života
Západ slnka nad Bratislavou