Súdenie a odsudzovanie druhých ľudí bez toho, aby sme ich poznali – 4.časť

Ona sa však nedokázala postaviť sama za seba, pretože pýcha obete jej zobrala vnútornú silu.
A tak nenašla v sebe žiadnu silu tú pravdu ľuďom povedať, pretože mala veľký strach, že by jej neverili. A v dôsledku  všetkých tých klamstiev, ktoré strýko o nej povedal a ktoré ona nijakým spôsobom nespochybnila, všetci tí ľudia potom uverili tomu, čo strýko o nej hovoril. A máte na to aj veľmi výstižné príslovie: „Kto mlčí, ten svedčí“.
A tak sa točila v začarovanom kruhu strachu a pýchy obete, ktorý v jej živote vytvorila energetická rovina prejavenej pýchy nadradenosti, nadutosti a povýšenosti toho strýka a energetická rovina strachu a pýchy obete,  do ktorej upadla ona sama a  ktorá jej zobrala vnútornú silu postaviť sa sama za seba, zobrala  jej hlas a schopnosť hovoriť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Po búrke

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Súdenie a odsudzovanie druhých ľudí bez toho, aby sme ich poznali – 3.časť

Energia Lásky a Mieru vytvára energeticky ROVNOVÁHU, ktorá tvorí protipól energii chaosu a tak  nepodporuje,  aby mohla rásť prejavená pýcha  nie len v človeku, ale aj v ľudskej spoločnosti.
Nedáva jej silu, ale práve naopak ten chaos, ktorý pýcha vytvorila, rozpúšťa. Pýcha a energia chaosu potom nemôže strhnúť ďalšie bytosti do pozície obete, ktoré by bojovali, čím by ten boj a chaos podporovali.
Preto je pre vás veľmi dôležité zostať v MIERI, modliť sa za MIER a podporovať Lásku. Je to tak preto, že len to, čo vytvoríte v tej energetickej rovine, môžete potom preniesť do roviny hmoty. Takže keď vytvoríte v tej energetickej rovine MIER, vrátite MIER aj na Matku Zem.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Dúha

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Súdenie a odsudzovanie druhých ľudí bez toho, aby sme ich poznali – 2.časť

A tento vzorec správania v ľudskej bytosti funguje vďaka tomu, že energetická rovina strachu a pýchy spoločne vytvorili ďalší nástroj  k tomu, aby vás dokázali zovrieť do svojej moci a týmto nástrojom je OHOVÁRANIE.
OHOVÁRANIE energeticky vytvorilo práve to, čo sme na začiatku tohto posolstva mohli vidieť. OHOVÁRANIE zobralo tomu dospelému človeku jeho silu, čo v tej energetickej rovine sa prejavilo tým, že hoci má vedomie dospelého človeka, vzrastovo je ako malé dieťa.
Malé dieťa nemá tú fyzickú silu, aby sa dokázalo brániť!
Práve preto je voči OHOVÁRANIU pre každú ľudskú bytosť veľmi ťažké sa brániť, pretože OHOVÁRANIE ako také, jej energeticky zoberie jej vnútornú silu.
A práve preto je OHOVÁRANIE veľmi silným nástrojom strachu v ľudskej spoločnosti, pretože s pomocou tej prejavenej pýchy dokáže veľa ľudských bytostí strhnúť do pozície obete, alebo pomáha opäť vytvárať tú prejavenú pýchu ako takú.
Toto je jeden zo vzorcov správania prostredníctvom, ktorého pýcha v ľudskej spoločnosti podporuje a rodí samú seba.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Západ slnka

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Súdenie a odsudzovanie druhých ľudí bez toho, aby sme ich poznali – 1.časť

A teraz si uvedomte, že toto je VEDOMÁ spolupráca prejavenej a skrytej formy pýchy, pretože ľudská bytosť, ktorá má v sebe vytvorenú akúkoľvek hlavu pýchy v tej prejavenej forme, dokáže inú ľudskú bytosť, ktorá nekoná v pýche,  preklopiť a stiahnuť do skrytej formy pýchy, čiže do pozície obete. V tomto prípade tento vzorec správania funguje takým spôsobom, že prejavená pýcha nadradenosti  jednej ľudskej bytosti, energeticky stiahne druhú ľudskú bytosť do skrytej formy pýchy , čiže do pozície obete.
Stalo sa tak preto, že tá prvá ľudská bytosť si nedala  vôbec žiadnu námahu s tým, aby  pravdivosť informácií, ktoré dostala, si akýmkoľvek spôsobom overila.
Práve skrytá forma pýchy v pozícii obete, vytvorí v ľudskej bytosti bezmocnosť.
Energia BEZMOCNOSTI je veľmi ťažká energia, ktorá v ľudskej bytosti vytvorí „nechuť žiť“, pretože nech by urobila čokoľvek, nedokáže zmeniť tie energie, ktoré v tej prejavenej pýche nadradenosti voči nej, vytvorila tá druhá ľudská bytosť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Svitanie

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk