Nie je Dôvera ako Dôvera

Tak ako dôverujete a veríte sebe, tak budete dôverovať a veriť aj MNE. A zapamätajte si, že to funguje aj opačne.
Tak ako dôverujete a veríte MNE, tak je potrebné, aby ste dôverovali a verili sebe. Preto som povedal, že nie je Dôvera ako Dôvera.
Nemôžete veriť MNE a nedôverovať sebe, a rovnako nemôžete dôverovať sebe a neveriť vo MŇA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár