Dohody v rovine duší – 3.časť

Keďže pýcha vedome spolupracuje so strachom, tak vám práve strach s pomocou pýchy zobral práve to Poznanie že, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou  Slobody a Slobodnej Vôle je ZODPOVEDNOSŤ. Práve preto, že vám toto Poznanie  strach a pýcha zobrali, ste vôbec nevideli a ani nedokázali vidieť, že v tých minulých životoch ste neprijímali za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie svoju zodpovednosť.
Prestali ste vidieť, že nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Slobodnej Vôle je Zodpovednosť a tak ste za svoje rozhodnutia a skutky začali viniť tie druhé ľudské bytosti. A takto ste začali vytvárať tie energetické prepojenia.
Len vtedy a jedine vtedy, keď si ponecháte vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, nevytvárate tieto energetické  prepojenia a väzby medzi sebou a tak si ponecháte svoju vlastnú SLOBODU.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC V „PDF“

Dohody v rovine duší – 2.časť

Zákon Slobodnej Vôle učí každú ľudskú bytosť prostredníctvom prijatia vlastnej zodpovednosti, rozhodovať sa a konať v Láske. Pochopenie Zákona Slobodnej Vôle pomáha ľudskej bytosti vrátiť sa ku svojej podstate, ktorou je Láska. Avšak jeho nepochopenie a neprijatie vás všetkých od tej Lásky vzďaľuje. A vtedy ako ľudské bytosti konáte a rozhodujete sa v neláske, pretože  ste  sa odklonili od svoje podstaty – LÁSKY.
A toto je to, čo v ľudskom svete energeticky vytvára  DUALITU.
Strach mohol ovládnuť ľudské bytosti práve preto, že ste prestali chápať a prijímať zodpovednosť v tých širších súvislostiach za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky.
Prestali ste vidieť a vnímať dôsledky svojich rozhodnutí a skutkov a práve tým ste umožnili strachu, aby vás všetkých mohol začať ovládať a manipulovať.
Takže práve nepochopenie Zákona Slobodnej Vôle, energeticky umožnilo a zároveň vytvorilo podmienky k tomu, aby strach získal moc nad ľudskými bytosťami a začal ovládať jej myšlienkové pochody,  vypovedané slová, rozhodnutia a  skutky. Aby ste to dokázali zmeniť ako jednotlivci,  ale aj ako ľudstvo,  tak ako celok potrebujete pochopiť a prijať Zákon Slobodnej Vôle bez podmienok, vrátane dôsledkov, ktoré to do života ľudskej bytosti prináša. Je veľmi ľahké a jednoduché preniesť svoju zodpovednosť na inú ľudskú bytosť, rovnako ako aj neodpustenie či pocit viny.
Práve pri  tomto procese prenášania zodpovednosti, neodpustení, či pocitov vín, vám pomáha pýcha vo všetkých jej prejavených formách, ale najmä jej skrytá forma v pozícii obete, ktorá práve, preto že je skrytá, vám dokáže zakryť podstatu toho, že je to vaša zodpovednosť a nie je to zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti. A práve preto, že to nevidíte a neprijmete vlastnú zodpovednosť a hodíte ju na tú druhú ľudskú bytosť energeticky sa s ňou previažete, čím ste zobrali slobodu nie len sebe samým, ale aj tej druhej ľudskej bytosti.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC V „PDF“

Dohody v rovine duší – 1.časť

Otázka: Keď sa v živote ľudskej bytosti stane nejaká trauma alebo tragická udalosť, stalo sa tak v dôsledku dohody s dušou inej ľudskej bytosti, s ktorou sa dohodla, aby mohla túto tragickú situáciu ako ľudská bytosť prežiť. Veľakrát sa potom stane, že si tá ľudská bytosť v dôsledku tej tragédie vytvorí v sebe neodpustenie a pocit viny, ktorý si potom nedokáže odpustiť do konca svojho života?

Odpoveď: To sa nedá takto povedať, lebo toto si duša neplánuje v pozemskom živote takto zažiť. Vždy je tam v pláne duše ten pozitívny posun a vývoj, ale každý život prinesie situácie a tú realitu, v ktorých sa tá fyzická ľudská bytosť rozhoduje a v ktorej podľa úrovne svojho poznania a možností sa napokon nejako rozhodne.
To neodpustenie sebe samej a pocit viny je konštrukcia, ktorú potom vytvorilo v ľudskej bytosti jej ego, aby si to neodpustila, lebo to je v podstate strach a jeho manipulácia, ktorú jej vniesol do vedomia, aby si to nedokázala odpustiť, aby ju ten strach mohol ďalej ovládať a manipulovať.
NIČ nie je nikdy jednostranné, absolútne NIČ nie je jednostranné.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC V „PDF“