Beznádej – 4.časť

Tie energetické podmienky, to podhubie, ktoré to celé zrodí, je energia CHAMTIVOSTI, ktorá v svojej pýche ako dôsledok do tej spoločnosti prináša práve tú NEROVNOVÁHU, NEROVNOCENNOSŤ a  NEÚCTU k ŽIVOTU.
Už viete, že tú chamtivosť vytvára to chcenie a za tým „chcením“ a „ja chcem“ , je energia pripútanosti, to znamená, že sa stávate pripútanými k majetku, veciam, ľuďom, postaveniu, schopnostiam, k svojej moci, dôležitosti, výnimočnosti svojho postavenia, čiže  toho kým ste.
A uvedomte si, že za tým všetkým je PÝCHA.
Keďže na Matke Zemi je dualita, táto pýcha pôsobí aj v tej prejavenej a aj skrytej forme a v obidvoch prípadoch vie pôsobiť tak, aby ste nedokázali vidieť práve to, že vy sami v nej konáte, lebo  vám vytvorí falošnú ilúziu a presvedčenie, že to tak má byť a že tak ako konáte, je správne.
Ak sa aj nájdu ľudské bytosti,  ktoré dokážu vidieť, že konáte v tej pýche a majú tú „drzosť“ alebo „odvahu“, aby to povedali verejne, tak sa ich rozhodnete zničiť.
Práve v tej svojej pýche si myslíte, že máte na to právo, lebo jedine vy sami dokážete vidieť tú objektívnu pravdu toho, čo sa deje a jedine tá  vaša objektívna pravda, je tá jediná správna a preto to  musí byť tak, ako ste vy sami, povedali a rozhodli.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF