Je naozaj pravdivé naše presvedčenie, že muž je hlava a žena je krk, ktorý tou hlavou otáča ?

V ľudskej spoločnosti aj dnes platia určité presvedčenia, ktoré sú zapísané v kolektívnom vedomí ľudstva a často ľudia používa tvrdenie, že „muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou otáča“.
Je správne, ak by sme toto tvrdenie zmenili a zapísali ho do kolektívneho vedomia ľudstva nasledovne, že: „muž je hlava a žena je srdce“?
To prvé vyhlásenie, že „muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou otáča“ je vyhlásenie Z POZÍCIE OBETE, kedy žena vníma svoju NEROVNOCENNOSŤ voči tomu mužovi a aj ju prijala a preklopila sa do pozície obete, ale v tej pýche obete mu chcela ukázať, že aj tak ona sama rozhoduje o tom, čo ten muž urobí.
A nikde v tomto vyhlásení nie je ROVNOCENNOSŤ ani LÁSKA, pretože muž a žena v ňom bojujú.
To druhé vyhlásenie, že „muž je hlava a žena je srdce“ je vyhlásenie Z PREJAVENEJ PÝCHY NADRADENOSTI ŽENY, kedy žena si v svojej pýche myslí, že ona je viac ako ten muž, ale rovnako tu chýba ROVNOCENNOSŤ a LÁSKA.
Žena je rovnako hlava, ako aj srdce a muž je rovnako hlava, ako aj srdce.
Muž a žena sú navzájom rovnocenné bytosti zrodené z Lásky, ktoré majú svoje vedomie práve preto, aby sa mohli rozhodovať slobodne.

Muž a žena sú navzájom absolútne rozdielne bytosti práve preto, že majú rozdielne poslanie.
A práve spojením týchto dvoch rozdielnych protikladov v Láske sa môže rodiť a obnovovať nový život na Matke Zemi, ktorý ale prichádza v absolútnej rovnocennosti bez ohľadu na to, či sa zrodí ako muž alebo ako žena.
To rozhodnutie, či sa ľudská bytosť narodí ako žena alebo ako muž je rozhodnutím vašej duše v súlade s tým, aké poslanie si sama pre seba pre tú konkrétnu inkarnáciu vyberie.
A je to jej skúsenosť a ako taká je vždy neutrálna.
Neexistuje lepšia a horšia skúsenosť.
A aj vďaka tomu ste všetci rovnocenní.
A preto je absolútne rovnocenné, či sa narodíte ako muž, alebo ako žena.
A bola to PÝCHA, ktorá vám toto Poznanie zobrala a práve preto ste ako ľudstvo prijali NEROVNOCENNOSŤ a prijali ste, že muž je viac ako žena.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com