Začarovaný kruh pýchy obete – 1.časť

Prosím o vysvetlenie začarovaného kruhu, ktorý sami v sebe vytvárame, keď v pýche obete bojujeme s kýmkoľvek a práve pozícia a pýcha obete nám potom nedovolí, aby sme sa otvorili Láske a preto nedokážeme vidieť objektívnu realitu toho, čo sa skutočne deje a preto sa nedokážeme s druhými ľudskými bytosťami, ale  ani sami so sebou spájať v Láske.
Nedokážeme byť sami k sebe úprimný a nevieme vypovedať to, čo cítime, ale ani to,  čo si myslíme a vytvoríme si falošné očakávania a ilúziu toho, že tá druhá ľudská bytosť,  bude sama od seba  konať opak toho, čo jej mi sami hovoríme, aby urobila.
Nedokážeme z tohto začarovaného kruhu vystúpiť von, sme  veľmi nešťastný a tých druhých  potom obviňujeme a viníme z toho, že nekonali iným spôsobom, než sme im sami povedali, aby urobili a konali.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com