Posolstvo Sfingy

Sfinga  ako taká, prišla energeticky v čase najprv ako myšlienka preto, aby dopomohla Egyptu otočiť sa na tej ceste, po ktorej sa vydal, aby sa mohol vrátiť späť k tomu pôvodnému a tomu starému, ale stal sa opak, práve tým nepochopením a lipnutím na tom,  ako sa to má udiať, ako sa to má urobiť.  
Takto sa vlastne dosiahol pravý opak tej pôvodnej myšlienky a energeticky sa podporila práve tá nesprávna cesta, na ktorú Egypt nastúpil, vo vytvorení ešte väčšej NEROVNOCENNOSTI  v spoločnosti a medzi ľuďmi.
Tá pôvodná úloha a myšlienka poslania Sfingy bola, vrátiť sa späť k ÚCTE, POKORE a ROVNOCENNOSTI a k chápaniu poslania každej jednej ľudskej bytosti v rozdielnosti jej poslania, ktoré si ona sama, ako duša pre ten konkrétny život vybrala a  nie v povyšovaní jedných nad druhými z hľadiska moci, postavenia a bohatstva.
Takže pôvodná myšlienka bola, vrátiť sa k tomu, čo bolo v Atlantíde, v období,  keď sa prijímala ROCNOCENNOSŤ všetkých bytostí z pohľadu toho, aké si duša vybrala poslanie pre ten život a neposudzoval sa človek podľa toho, či bol pekár, stolár, stavbár, či pracuje s kryštálmi,  či chová zvieratá, alebo pestuje na morskom dne riasy, alebo je kráľ, ale prijímalo sa všetko ako ROVNOCENNÉ, lebo si to tá duša pre ten život vybrala ako svoju SKÚSENOSŤ.
Toto sa žiaľ potom už v Egypte nedosiahlo, lebo Sfinga sa stala pomníkom a deklaráciou moci tých bohatých, ich nadradenosti a povýšenia voči tým chudobným.
A nožnice tej NEROVNOCENNOSTI namiesto toho, aby sa zatvorili, tak ich pýcha roztvorila, čím sa vytvorila ešte väčšia nerovnováha na Matke Zemi.

Sfinga je v tvare leva práve preto,  lebo vyjadruje obrovskú vnútornú silu ľudskej bytosti,  keď ona  nájde svoj vnútorný pokoj, mier a  zmierenie a vtedy prestane bojovať. Keď prestanete bojovať sami so sebou, dokážete následne prestať bojovať aj s tými druhými.  
POKORA, ktorú vám vnútorný pokoj a mier prináša,  ROZPÚŠŤA PÝCHU, LIPNUTIE na čomkoľvek a PRIPÚTANIE sa k čomukoľvek.
A vtedy dokážete vnímať ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí na Matke Zemi,  pretože ich vďaka vnútornému pokoju a mieru začnete vidieť skrze ich poslanie, s ktorým sa na Matku Zem narodili  a nie cez ego a pýchu ľudskej bytosti,  s ktorou ten človek v živote koná.
Práve preto mala Sfinga tvar leva – tej obrovskej a nesmiernej sily,  ktorú vám ten vnútorný pokoj, mier  a zmierenie prináša, aby ste to mohli  ako ľudské bytosti pochopiť.
Avšak v tom nesprávnom pochopení a prijatí, ktoré sa udialo v Egypte, sa potom Sfinga stala symbolom moci a nadradenosti tých mocných.

Uvedomte si, že  POROBA sa nerodí  automaticky!
K tomu, aby sa zrodila a vznikla  POROBA, musíte tie nožnice  NEROVNOCENNOSTI na Matke Zemi roztvoriť do 180 stupňového uhla, čiže do roviny a to znamená, ako keby ste dokázali vnímať len „biele“ a len „čierne“.  
A to znamená, že  „ty si zlý“ a „ty si dobrý“ a nič iné medzi tým neexistuje, čiže tá NEROVNOCENNOSŤ je, ako keby absolútna a práve preto vám zoberie  vašu SLOBODU a vytvorí POROBU.
Čím viacej sa vám darí tie nožnice NEROVNOCENNOSTI zatvárať, tým je viacej energie Lásky jednak vo vás samých, ale aj v celej ľudskej spoločnosti a tým menej vás hlavy pýchy ovládajú.
A to je uzatvorený kruh.
Ak dokážete vidieť a vnímať ROVNOCENNOSŤ, máte zároveň sami v sebe Tolerantnosť, Súcit, Porozumenie, Rešpekt, Empatiu, aj Milosrdenstvo a je vašou súčasťou Úcta a Pokora a uvedomte si, že toto všetko zastrešuje ROVNOCENNOSŤ.
Toto je uzatvorený kruh.
A POROBA je jeho opakom. To je ten protipól.
Tak, ako vám LÁSKA pomáha vytvárať ROVNOCENNOSŤ, tak sa PÝCHA snaží vytvoriť POROBU.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života
Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store