Odmietnutie

Energia  odmietnutia berie človeku fyzickú silu a vytvára v ňom veľmi veľkú únavu.
Takže, ak sa ten človek tomu nepostaví a dovolí, aby mu to odmietnutie zobralo jeho fyzickú silu a to znamená, že sa nechá tým odmietnutím pohltiť, nemá energiu, aby potom s tým vedel a mohol v živote niečo urobiť.
Manipulácie, ktoré podsúvajú človeku očakávania druhých ľudí a on ich potom v dobrej viere napĺňa ako vlastné,  sú energeticky nesmierne náročné.
 Ak  napĺňate očakávania druhých ľudí, čiže vlastne robíte to,  čo VY SAMI nechcete, tak vám to zoberie vnútornú silu a vaše životné sily a potom ste nesmierne unavení.
Aj keď tie očakávania druhých ľudských bytostí naplníte, ono vám to vôbec neprinesie žiadne uspokojenie a tak necítite sami v sebe ten vnútorný pokoj a mier.
Práve naopak, ste veľmi nespokojní a frustrovaní, ale nevidíte to, lebo tam nemáte skúsenosť a obozretnosť, pretože práve tá mladícka nerozvážnosť vám to nedovolí vidieť. Tie očakávania druhých  ľudských bytostí tým, že vám zoberú našu vnútornú silu, tak spôsobia to, že vy sami máte stále menej a menej energie k tomu, aby ste boli schopní konať a vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu, až napokon ako ľudská bytosť rezignujete a ako keby ste tým druhým ľudským bytostiam  celú  svoju vnútornú energiu tou rezignáciou odovzdali.
Energetický dôsledok ODMIETNUTIA je ZATRPKNUTOSŤ.
V takomto prípade  je dôležité, nezotrvávať v tom hneve, ale otvoriť sa láske a súcitu, ktorý vám potom dovolí a umožní tú vzájomnú komunikáciu.
Keď však ktorákoľvek z tých ľudských bytostí zostane v pozícií obete, alebo v hneve a neodpustení, tak k tej vzájomnej  komunikácii nepríde. 
A môže sa potom aj jedna z tých ľudských bytostí  snažiť opätovne nadviazať tú  spoločnú komunikáciu, ale to odcudzenie stále pretrváva.
Cesta LÁSKY  je rozpustiť to všetko v SÚCITNOM ODPUSTENÍ a umožniť znovu nájsť si tú cestu k sebe späť a to znamená nezostávať v energiách hnevu, aby človek nezatrpkol.
Každá ľudská bytosť chybuje.
Máte právo chybovať a mýliť sa, ale je potrebné mať v srdci SÚCIT, aby ste dokázali ODPÚŠŤAŤ sami sebe aj tým druhým.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha: Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com