Pripútanosť

Každá vaša prežitá skúsenosť je Poznanie, ktoré sa stáva vašou súčasťou, avšak toto Poznanie sa stane vašou súčasťou až vtedy, keď VEDOME túto prežitú skúsenosť prijmete za svoju vlastnú.
Ak to, čo ste prežili nedokážete prijať, ak to Poznanie, ktoré vám tú skúsenosť prinieslo, odmietnete, nestane sa vašou súčasťou a preto v ďalšom živote dostanete novú príležitosť, aby ste tú skúsenosť mohli prežiť znova, aby ste ju mohli prijať, aby ste to Poznanie, ktoré vám tá prežitá skúsenosť prinesie, prijali a stalo sa vašou súčasťou.
Preto prežívate opakovane skúsenosti v mnohých životoch, lebo nedokážete prijať realitu toho života a odmietnete to, čo ste prežili prijať za svoju skúsenosť a teda to Poznanie neprijímate.
A deje sa tak dovtedy, kým dokážete túto skúsenosť prijať za svoju vlastnú a vtedy sa to Poznanie stane vašou súčasťou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne.

A je to práve o POKORE, pretože len POKORA dovoľuje vám ľudským bytostiam, aby ste to bez podmienok prijímali.
A už viete, že ak nie je vašou súčasťou POKORA, neviete vnímať a ani prijať ZODPOVEDNOSŤ,  nie len ako slovo, ale ako energiu ako  obrovský plášť, ktorý dokáže zabaliť a pojať všetky  vaše myšlienky, slová rozhodnutia a skutky.
ZODPOVEDNOSŤ nie je len slovo, pretože slovom nedokážete objať a zabaliť všetky  svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, lebo písmenká tú schopnosť nemajú. Je to niečo, čo je oveľa, oveľa, OVEĽA  VIAC, čo dokáže pojať veľkosť vytvorených emócií,  práve tú energiu z nich.
A ak túto ZODPOVEDNOSŤ v sebe samých vytvoríte a touto ZODPOVEDNOSŤOU ich dokážete prijať, zabaliť, objať – akékoľvek slová, myšlienky, rozhodnutia a skutky, tak je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vám vráti váš SÚCIT.

Ako rodičia vychováte to dieťa, ale je to úplne SAMOSTATNÁ BYTOSŤ, ktorá v svojej podstate nemá s vami nič spoločné.
A preto im treba dať tú SLOBODU, aby oni mohli  ŽIŤ SVOJ ŽIVOT.
Vaše deti majú svoju cestu, svoje úlohy a VY ako MATKY a RODIČIA, ste pre ten konkrétny život len prostredníkom pre to, aby oni to svoje mohli naplniť.
Toto Poznanie vám môže uľahčiť to PUSTENIE tých detí, lebo oni  NIE SÚ VAŠE,  sú to SLOBODNÉ DUŠE a BYTOSTI, rovnako ako aj VY SAMI a to sa týka všetkých.
Aj keď samozrejme v tom živote vytvárate vzťahy,  väzby a rodiny, ktoré vás učia, vedú, vychovávajú a utvárajú ten CHARAKTER, ale stále je to len to vonkajšie.
Keď je to LIPNUTIE a PRIPÚTANOSŤ príliš veľké, tak práve v tých prípadoch nastáva potom to odlúčenie, lebo to dieťa to už neuvládze niesť a vtedy nastáva paradox tých  protikladov, lebo ono sa búri a vzdoruje, lebo ono musí ísť preč, aj keď to potom tú matku neskonale bolí. Ale je dôležité, aby tá matka to pochopila a nechala to dieťa jeho ceste, aj keď ono robí chyby a ona môže byť len tým vonkajším poradcom a oporou, keď to dieťa to potrebuje, ale nie tou čo zasahuje  a aby to dieťa malo tú matku poslúchať trvale.

Preto je nesmierne dôležité PRIJATIE.
A to nie len seba samých pre samého seba, ale aj prijatie tých druhých a to bezpodmienečné prijatie,  nie len pre vás samých, ale aj pre tých druhých.
Ak toto dokážete, tak vtedy nevytvárate energiu žiadneho ODPORU.
Tvoríte zo svojej podstaty, teda z LÁSKY a SÚCITU, ktorý je vašou súčasťou.
A dokážete tak tvoriť práve preto, že je vašou súčasťou POKORA, pretože  len POKORA, keď sa stane vašou súčasťou, dovoľuje vám všetko prijímať bez akýchkoľvek podmienok.
Preto keď dokážete všetko PRIJÍMAŤ dokážete svojím životom plynúť v LÁSKE a bez odporu. A vtedy nech sa ocitnete v akejkoľvek situácii v živote, ostanete stále v pokoji, lebo LÁSKA, SÚCIT, POKORA a ZODPOVEDNOSŤ, ktorú už dokážete prijímať v tých širších súvislostiach, vás dokáže udržať vo vašom vlastnom strede.
Takže napriek tomu, čo sa okolo vás deje, ste v harmónii sami so sebou a Láskou, ktorou ste.
A toto je  stav VEDOMÉHO BYTIA.
V tomto stave, VY SAMI svojimi myšlienkami vedome tvoríte realitu, ktorú žijete.
V tomto stave sa dejú ZÁZRAKY.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
htthttps://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého článku v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF“

ATTACHMENT –  Part 1.
More in English in PDF

ATTACHMENT –  Part 2.
More in English in PDF

ATTACHMENT –  Part 3.
More in English in PDF

ATTACHMENT –  Part 4.
More in English in PDF

Divoký tulipán

Pridaj komentár