Pripútanosť – 1. časť

Každá vaša prežitá skúsenosť je Poznanie, ktoré sa stáva vašou súčasťou, avšak toto Poznanie sa stane vašou súčasťou až vtedy, keď VEDOME túto prežitú skúsenosť prijmete za svoju vlastnú.
Ak to, čo ste prežili nedokážete prijať, ak to Poznanie, ktoré vám tú skúsenosť prinieslo, odmietnete, nestane sa vašou súčasťou a preto v ďalšom živote dostanete novú príležitosť, aby ste tú skúsenosť mohli prežiť znova, aby ste ju mohli prijať, aby ste to Poznanie, ktoré vám tá prežitá skúsenosť prinesie, prijali a stalo sa vašou súčasťou.
Preto prežívate opakovane skúsenosti v mnohých životoch, lebo nedokážete prijať realitu toho života a odmietnete to, čo ste prežili prijať za svoju skúsenosť a teda to Poznanie neprijímate.
A deje sa tak dovtedy, kým dokážete túto skúsenosť prijať za svoju vlastnú a vtedy sa to Poznanie stane vašou súčasťou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

ATTACHMENT –  Part 1.
More in English in PDF

 

Divoký tulipán

Pridaj komentár