VINA EVY ? – 1.časť

ROZMANITOSŤ vám prináša ako svoj DAR schopnosť PRISPÔSOBIŤ SA.
Rozmanitosť vám prináša schopnosť prispôsobenia sa rôznym podmienkam, rôznym prostrediam, či už v tej podobe hmoty, ale aj v tej emocionálnej a energetickej.
Práve tento dar rozmanitosti a pestrosti života na Matke Zemi vám priniesol schopnosť prispôsobovať sa.
Nemáte to zatiaľ zvedomené a prepojené, že to spolu súvisí.
Ale bez tejto pestrosti a rozmanitosti, keď by nebola tu na Matke Zemi, tak táto schopnosť prispôsobiť sa a prispôsobovať sa, by nebola vašou súčasťou.
V dávnych dobách nebola automaticky táto schopnosť „prispôsobovať sa“ vašou súčasťou.
Trvalo veľmi dlhé obdobie, veľmi dlhé eóny vekov, kým schopnosť „prispôsobovať sa“ týmto rozmanitým prostrediam a podmienkam sa stala vašou súčasťou a vkódovala sa do vašich buniek a DNA.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com