Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 1.časť

Otázka: Prosím o vysvetlenie, čo sa energeticky stane v človeku, keď ho zachváti jeho pýcha, moc aj mamom, chce mať najmä slávu a neobmedzenú moc a všetky tieto aspekty chce získať len sám pre seba. Avšak nedokáže to získať svojou charizmou a tak v ňom rastie závisť a žiarlivosť na druhé ľudské bytosti, ktoré ho prevyšujú svojimi schopnosťami.
Stretla som sa s tým, že takýto človek potom začne tie ľudské bytosti  nenávidieť, začne na ne žiarliť a závidieť im a práve to je ten zlom, kedy sa preklopí do tej druhej roviny a začne zámerne škodiť a ubližovať, ale aj kradnúť z toho spoločného a začne  si tú svoju moc upevňovať podvodmi a dohodami s ľuďmi, ktorí potom zámerne tým druhým ľudským bytostiam, ktoré sú schopnejšie ako on, škodia.
Odpoveď: Takáto ľudská bytosť je v tej podstate veľmi nešťastná a ona si svoju frustráciu a tú svoju pýchu dôležitosti, ktorá jej, ale nebola preukazovaná, začne vyvršovať na tých slabších a mstí sa ostatným, lebo veľakrát nevie konať inak.
To dobré čo v tej ľudskej bytosti bolo vzklíčené výchovou v rodine, úplne zavrhne, lebo stane sa to, že ona zatvorí svoje srdce pred Láskou. Preto je tak dôležité, nech sa čokoľvek v živote človeka deje, nezatrpknúť, nezanevrieť, nezatvrdnúť, nezačať sa mstiť, neživiť v sebe nenávisť, neživiť v sebe zášť, ale nechať si srdce otvorené, aj keď najprv v bolesti, ale práve tá LÁSKA, to všetko potom uzdraví.
Preto je veľmi dôležité, aby LÁSKA v človeku zostala. Lebo presne to je obraz dnešnej doby v mnohých krajinách sveta, keď práve táto nenávisť, neúcta, pýcha, chamtivosť, boj o moc, postavenie, či nadvláda zvíťazí. Je to o tej neustálej každodennej mravenčej práci, udržať Lásku a to Svetlo v sebe a stále Lásku v sebe samých posilňovať a neúnavne to Svetlo niesť ďalej a bzučať ako tá mucha, aby to Svetlo nezhaslo.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Ruža

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk