Vnútorný chrám – 1.časť

Vždy je najdôležitejšia Láska, lebo z Lásky všetko vzniklo, z Lásky všetko pochádza, a z Lásky bolo všetko stvorené. Vaše vnútorné prostredie je vytvorené ako prepojenie Lásky, Viery a Dôvery.
Ak máte Lásku, Vieru a Dôveru automaticky, a úplne prirodzene, je vždy vašou súčasťou aj Nádej.
Nie nadarmo hovoríte, že: „nádej zomiera posledná“.
Nádej je veľmi hlboko zapísaná a zakorenená vo vašich bunkách.
Je akoby súčasťou vašej DNA.
Nádej je veľmi dôležitá pre zrodenie Života na Matke Zemi a práve preto
Nádej zomiera posledná. Ale VY, ako ľudské bytosti, veľmi rýchlo a veľmi často strácate Vieru a Dôveru, a to v seba samých a rovnako aj vo Mňa.
Preto vaše vnútorné prostredie, kde sa cítite absolútne bezpečne a chránení, vytvárate spojením a previazaním Lásky, Viery a Dôvery v samých seba a vo Mňa.
V tomto prepojení je Viera a Dôvera automaticky a prirodzene, ale ak nemáte Dôveru v samých seba, tak neveríte ani Mne a rovnako platí, že ak nedôverujete Mne – Bohu, Láske, Životu, tak nedôverujete a neveríte ani v samých seba, ale ešte vždy je vašou súčasťou Nádej.
Keby ste tak rýchlo strácali Nádej, ako rýchlo strácate Vieru a Dôveru, nedokázali by ste obnovovať a vytvárať Život na Matke Zemi a tak Nádej je priamo zapísaná vo vašich bunkách a vo vašej DNA.
Vieru a Dôveru sa potrebujete učiť s Láskou chápať, vytvárať ju a budovať v sebe samých, pretože spolu s nimi prostredníctvom Lásky staviate svoj vlastný Vnútorný chrám.
Vaša vnútorná žena a vnútorný muž sú rovnako dôležití, pretože sú ROVNOCENNÍ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Vnútorná žena

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár