Vnútorný chrám – 1.časť

Vždy je najdôležitejšia Láska, lebo z Lásky všetko vzniklo, z Lásky všetko pochádza, a z Lásky bolo všetko stvorené. Vaše vnútorné prostredie je vytvorené ako prepojenie Lásky, Viery a Dôvery.
Ak máte Lásku, Vieru a Dôveru automaticky, a úplne prirodzene, je vždy vašou súčasťou aj Nádej.
Nie nadarmo hovoríte, že: „nádej zomiera posledná“.
Nádej je veľmi hlboko zapísaná a zakorenená vo vašich bunkách.
Je akoby súčasťou vašej DNA.
Nádej je veľmi dôležitá pre zrodenie Života na Matke Zemi a práve preto
Nádej zomiera posledná. Ale VY, ako ľudské bytosti, veľmi rýchlo a veľmi často strácate Vieru a Dôveru, a to v seba samých a rovnako aj vo Mňa.
Preto vaše vnútorné prostredie, kde sa cítite absolútne bezpečne a chránení, vytvárate spojením a previazaním Lásky, Viery a Dôvery v samých seba a vo Mňa.
V tomto prepojení je Viera a Dôvera automaticky a prirodzene, ale ak nemáte Dôveru v samých seba, tak neveríte ani Mne a rovnako platí, že ak nedôverujete Mne – Bohu, Láske, Životu, tak nedôverujete a neveríte ani v samých seba, ale ešte vždy je vašou súčasťou Nádej.
Keby ste tak rýchlo strácali Nádej, ako rýchlo strácate Vieru a Dôveru, nedokázali by ste obnovovať a vytvárať Život na Matke Zemi a tak Nádej je priamo zapísaná vo vašich bunkách a vo vašej DNA.
Vieru a Dôveru sa potrebujete učiť s Láskou chápať, vytvárať ju a budovať v sebe samých, pretože spolu s nimi prostredníctvom Lásky staviate svoj vlastný Vnútorný chrám.
Vaša vnútorná žena a vnútorný muž sú rovnako dôležití, pretože sú ROVNOCENNÍ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár