Vnútorný chrám

Vždy je najdôležitejšia Láska, lebo z Lásky všetko vzniklo, z Lásky všetko pochádza, a z Lásky bolo všetko stvorené.
Vaše vnútorné prostredie je vytvorené ako prepojenie Lásky, Viery a Dôvery.

Ak máte Lásku, Vieru a Dôveru automaticky, a úplne prirodzene, je vždy vašou súčasťou aj Nádej.
Nie nadarmo hovoríte, že: „nádej zomiera posledná“.
Nádej je veľmi hlboko zapísaná a zakorenená vo vašich bunkách.

Je akoby súčasťou vašej DNA.
Nádej je veľmi dôležitá pre zrodenie Života na Matke Zemi a práve preto Nádej zomiera posledná.
Ale VY, ako ľudské bytosti, veľmi rýchlo a veľmi často strácate Vieru a Dôveru, a to v seba samých a rovnako aj vo Mňa.

Preto vaše vnútorné prostredie, kde sa cítite absolútne bezpečne a chránení, vytvárate spojením a previazaním Lásky, Viery a Dôvery v samých seba a vo Mňa.
V tomto prepojení je Viera a Dôvera automaticky a prirodzene, ale ak nemáte Dôveru v samých seba, tak neveríte ani Mne a rovnako platí, že ak nedôverujete Mne – Bohu, Láske, Životu, tak nedôverujete a neveríte ani v samých seba, ale ešte vždy je vašou súčasťou Nádej.
Keby ste tak rýchlo strácali Nádej, ako rýchlo strácate Vieru a Dôveru, nedokázali by ste obnovovať a vytvárať Život na Matke Zemi a tak Nádej je priamo zapísaná vo vašich bunkách a vo vašej DNA.
Vieru a Dôveru sa potrebujete učiť s Láskou chápať, vytvárať ju a budovať v sebe samých, pretože spolu s nimi prostredníctvom Lásky staviate svoj vlastný Vnútorný chrám.
Vaša vnútorná žena a vnútorný muž sú rovnako dôležití, pretože sú ROVNOCENNÍ.

Muž a žena sú navzájom rozdielni, ale ROVNOCENNÍ, a práve vďaka tomu, že sú rozdielni,
môže každý z nich plniť svoju základnú úlohu, ktorá je nesmierne dôležitá pre kolobeh  nekonečnosti Života na Matke Zemi, a práve preto nemôžu byť rovnakí.

Ak by boli rovnakí, nepriťahovali by sa, ale navzájom by sa odpudzovali.
Dôležitá je práve tá skutočnosť, že muž a žena sú rozdielni práve preto, aby každý z nich mohol naplniť svoju prirodzenú úlohu pri opakovanom zrode Života na Matke Zemi.
Práve preto, že sú rozdielni, sú si navzájom ROVNOCENNÍ, lebo ani jeden z nich samostatne by nedokázal  sám obnovovať Život na Matke Zemi.
Dokážu to urobiť len spoločne, keď sa spoja ako jeden celok.
Keď vytvoria v Jednote jedno telo. Len vtedy je možný zázrak zrodenia nového Života,
a práve preto sú si navzájom ROVNOCENNÍ.
Ani muž to nedokáže sám, a ani žena to nedokáže sama.
Z toho vyplýva ich ROVNOCENNOSŤ.

Malé deti sú nepredstaviteľným spôsobom od Lásky závislé.
Je to tak preto, lebo prichádzajú z prostredia bezpodmienečnej Lásky.
Ale váš vzdelávací systém príliš skoro vytrháva deti z náručia matiek.
Žiadna iná ľudská bytosť nedokáže dať dieťaťu toľko Lásky, ako jeho vlastná matka.
Toto je úloha žien, to je ich prvotná úloha. 
Zapamätajte si to!

Prvotnou a najzákladnejšou úlohou žien je milovať, milovať, milovať samú seba,
milovať svojho muža, milovať svoje deti.
Keby každá jedna žena milovala samú seba, svojho muža a svoje deti, nikdy, nikdy, absolútne nikdy
by na Matke Zemi nebola žiadna vojna a žiadny boj.
Toto je základné a posvätné poslanie žien.

Pamätajte, že jediný spôsob, ktorým môžete zmeniť to, čo v súčasnosti žijete je Láska.
Láska a jej nástroj bezpodmienečné Odpustenie, v ktorom sa všetky vaše bolesti rozpustia a uzdravia.
Jediné, čo potrebujete urobiť je, že začnete Lásku dávať sami sebe, začnete sa učiť Odpúšťať samým sebe a tak v Láske budovať a obnovovať svoj vnútorný chrám.
Odpustenie vám pomôže prinavrátiť rovnováhu do vášho vnútorného chrámu, aby sa opäť vaša
vnútorná žena a vnútorný muž stali rovnocennými bytosťami, ktoré obývajú váš vnútorný chrám,
a aby navzájom k sebe cítili vzájomnú ÚCTU.
Túto ÚCTU potom budete dávať aj SAMI SEBE.
Vedzte, že vždy to tak bolo, vždy to tak je a vždy to tak bude,  že to čo dávate sami sebe, dávate aj tým druhým. A to čo nedávate sami sebe, to vám tí druhí ZRKADLIA.
A to je Vesmírny zákon zrkadlenia.

Pritom, každý z vás je jedinečný, každý z vás je výnimočný, a neboli ste stvorení k tomu, aby ste posudzovali a hodnotili samých seba prostredníctvom dosiahnutých výkonov svojho fyzického tela.
Tento predmet učí vaše deti na jednej strane hodnotiť a posudzovať, ale zároveň v nich na druhej strane vytvára a učí vytvárať aj pocit nehodnosti, menejcennosti a pocit poníženia.
Zámerne bol tanec nahradený týmto predmetom – telesnou výchovou, pretože
V TANCI JE VŠETKO MOŽNÉ.
V TANCI JE VŠETKO DOVOLENÉ.
A KAŽDÝ POHYB JE VYJADRENÍM VAŠEJ EMÓCIE.
PRETO JE TANEC VOĽNÝ A SLOBODNÝ, ABSOLÚTNE SLOBODNÝ.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár