LÁSKA a NELÁSKA – 6.časť

Takto strach v ľudskej bytosti vytvára bolesť aj pôsobením z tých nevedomých rovín, do ktorých uložil tieto vzorce správania.
Potrebujete tie nevedomé vzorce správania prehliadnuť práve tým vedomým bytím v tom prítomnom okamihu a uvedomením si princípov tvorenia a  následným prijatím ZODPOVEDNOSTI za to, ako energie sami v sebe tvoríte.
Zase sme sa dostali k tej ZODPOVEDNOSTI.
O tejto ZODPOVEDNOSTI vám od počiatku hovorím.
Toto je ZODPOVEDNOSŤ, ktorú čakám, že ako jednotlivci, tak aj ľudstvo prijmete.
Táto ZODPOVEDNOSŤ Vám bola nahradená slovom „hriech“.
Preto tomu odvtedy nerozumiete.
Túto ZODPOVEDNOSŤ si zamieňate za slovo „hriech“.
Až vtedy, keď pochopíte, že žiadny hriech neexistuje, nikdy neexistoval a ani v budúcnosti existovať nebude, a nahradíte ho slovom ZODPOVEDNOSŤ, ktorú prijmete, dokážete tento nevedomý vzorec správania, ktorý strach do vašich nevedomých rovín uložil, práve týmto Poznaním rozpustiť. Toto je uzatvorený kruh, ktorého podstatou je práve to PRIJATIE.
PRIJATIE svojej vlastnej ZODPOVEDNOSTI za svoje bytie v celej línií času bytia, ako tej nesmrteľnej bytosti. 
Tým prijatím dostanete ako dar SÚCIT aby ste dokázali SAMI SEBE ODPUSTIŤ, že ste dovolili strachu, aby vám toto Poznanie o ZODPOVEDNOSTI zobral a nahradil ho falošnou ilúziou hriechu.
Práve v tom hlbokom ODPUSTENÍ SEBE SAMÝM, cez to pochopenie a prijatie tohto Poznania ten nevedomý vzorec správania, ktorý strach do vás vložil, rozpustíte.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

LÁSKA a NELÁSKA – 5.časť

Ten prvý krok, ktorý potrebujú k tomu urobiť, je práve to PRIJATIE, čiže PRIJATIE toho, že voči sebe navzájom cítia práve tie energie, ktoré majú v sebe uložené. 
Až keď dokážu urobiť toto PRIJATIE, príde k nim ako dar SÚCIT, aby spolu s tou ZODPOVEDNOSŤOU za to, čo sami v sebe cítia, voči sebe samým a aj voči svojim blízkym, si to dokázali ODPUSTIŤ, ale nie len tým druhým, ale najmä sami sebe.
Práve to ODPUSTENIE samým sebe je tým mostom, ktorý cez tú priepasť nedorozumenia postavia, aby po ňom dokázali prejsť k tomu svojmu rodinnému príslušníkovi voči, ktorému tie energie v sebe cez tú LÁSKU ODPUSTENIA rozpustili.
Práve  v tej LÁSKE ODPUSTENIA dokážu rozpustiť energetické väzby, ktoré v predchádzajúcich životoch cez tú neodpustiteľnosť a nezrušiteľnosť, práve tým, že tak zarputilo trvali na tej svojej subjektívnej pravde, ako na jedinej, objektívnej a nemenej pravde, vytvorili a  ich rozpustením, potom vrátili SLOBODU sami sebe aj  tej druhej ľudskej bytosti.
Takto to môžete vedome zmeniť.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

LÁSKA a NELÁSKA -4.časť

Práve strach vytvára v tých rodičoch presvedčenie, že oni to musia urobiť za tie deti, ale práve preto, že tí rodičia bojovali, majú v sebe uloženú skúsenosť bezmocnosti, boja, bolesti a strachu, nedokážu potom vidieť to nekonečné pole všetkých možností a preto majú strach, aby ich deti nemuseli prežiť to, čo prežili oni  a tak práve preto, že ten strach im zoberie VIERU v ich vlastných potomkov, že oni to dokážu, že sa dokážu slobodne rozhodnúť v súlade so svojou dušou, im túto možnosť zoberú.
Toto je uzatvorený kruh.
A tak aj napriek tomu, že svoje deti nesmierne milujú, práve tým, že ten strach im zoberie tú VIERU a DOVERU v ich vlastné deti, im tí rodičia sami vytvoria tie isté okolnosti pre ich život, ktoré prežili oni sami.
Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach dokáže zneužívať LÁSKU rodičov k svojim deťom, aby v tej rodine opakovane vytváral bolesť aj v nasledujúcich generáciách. 
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

LÁSKA a NELÁSKA -3.časť

Aby to strach dosiahol, zneužil práve tú Lásku, ktorá v tej pokrvnej rodovej línii vo vzťahu k tým deťom je vytvorená BEZPODMIENEČNE.
Práve preto, že tí rodičia NEDOKÁZALI PRIJAŤ tú situáciu sami pre seba, tak vlastne strach zneužitím tej Lásky, ktorou milujú svoje deti a cez tento vzorec správania dosiahol to, že rodičia potom aj pre svojich potomkov vytvoria úplne rovnaké okolnosti, aby ani oni NEPRIJALI  tú situáciu, ktorú im  „v dobrej viere“  ich rodičia vytvoria.
Takto si strach zabezpečil energeticky vytváranie bolesti v tej pokrvnej rodovej línii napriek tomu, že ona ako svoj dar dostala BEZPODMIENEČNOSŤ.
Takto sa v pokrvnej rodovej línii vytvára NEPRIJATIE práve z toho nepochopenia, že tá staršia generácia pre tú nasledujúcu generáciu jej zoberie to nekonečné pole všetkých možností, z ktorého by si ona sama potom mohla vyberať svoje skúsenosti.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

LÁSKA a NELÁSKA – 2.časť

PRIJATIE je mojou súčasťou, ale keď prejdem závojom zabudnutia pred svojim narodením ako ľudská bytosť, už to častokrát urobiť neviem.
Tým, že neviem prijímať, tak sa preklopím do polarity a bojujem a tým posilním v sebe tie polarity, čiže povedané inými slovami tú dualitu v sebe tvorím.
Tvorím veľmi silnú a nezmieriteľnú dualitu, ktorá nedokáže spolupracovať.
Práve tým neprijatím a to neprijatím čohokoľvek ničím sám seba ako ľudskú bytosť a aj všetkých okolo seba a nedokážem to vôbec vidieť.
Keď vytvorím túto protichodnú polaritu, dostanem sa do stavu, že nedokážem načúvať.
Nedokážem si predstaviť tú skutočnosť, aby sa tie polarity prelínali.
Aby nebola iba čierna a biela, ale aby tým, že sa spoja a prelnú, vytvorili nekonečné množstvo rôznych farieb a ich odtieňov, pretože tak ako biela rovnako aj čierna obsahuje v sebe všetky farby.
Biela aj čierna farba majú v sebe energetický potenciál vytvoriť akúkoľvek farbu, akýkoľvek odtieň aký si len dokážete predstaviť.
Polarita bielej a čiernej farby v sebe energeticky nesie ten potenciál nekonečného poľa všetkých možností.
Práve cez to PRIJATIE a tým, že to PRIJMETE, tak dovolíte, aby sa to nekonečné pole všetkých možností vytvorilo.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v DPF

LÁSKA a NELÁSKA -1.časť

Otázka: To čo sami nemáme, to čo nemôžeme získať, to čo nemôžeme zažiť, tak si potom myslíme, že to je najväčšie šťastie?

Odpoveď : Áno a práve preto potom chcete dopriať tým, ktorých milujete to, čo ste sami nemali a čo vám nebolo dopriate. To je presne to, prečo rodičia nútia deti študovať určitú školu, alebo si zobrať určitého partnera, lebo to, čo nebolo dopriate im, napríklad postavenie, zabezpečenie či vzdelanie, chcú dopriať svojim deťom, aby nemuseli zažívať to ťažké, čo zažili oni sami v živote ako dôsledok tých životných okolností, aby to nemuseli  žiť ich potomkovia.
Nie vždy je to v zlom úmysle, ale rodičia konajú tak, práve preto, aby sa tie deti mali lepšie, ale paradox je v tom, že dosiahnu opak toho, čo pre ne chcú dosiahnuť, ale to oni nevidia, lebo to riešia na základe vlastných skúseností a vlastného života či trápenia.
To, čo tí rodičia nemali napríklad šťastnú rodinu, tak to potom chceli dopriať svojim deťom, lebo si mysleli, že len vtedy budú šťastné, keď budú mať svoju šťastnú rodinu, ktorú oni nemali.
Aj keď tých ľudí milujete, tak aj tam im tú  bolesť môžete práve tou láskou spôsobiť a o to je potom tá vytvorená bolesť väčšia, lebo tam vznikne nepochopenie, ako mi môže tá mama alebo otec „toto“ robiť, prečo mi chce pokaziť život.
A to nepochopenie potom vznikne na obidvoch stranách, lebo aj tá matka či otec, nechápe, prečo si to dieťa nechce dať od nej poradiť.
A napriek tomu, že sa milujú, tak k tomu nepochopeniu tam príde.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF